Neformalusis vaikų švietimas

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Liucija Varnienė,

Judėjimo savaitės metu prieš pamokas mokyklos stadione buvo organizuojama mankšta, o ilgąją
pertrauką – šokiai. Dalyvavo 1–8 klasių mokiniai. Per ilgąsias pertraukas mokykloje
organizuotos judriosios pertraukos, kurių metu 7–8 klasių mokiniai rodė šokių judesius, o
jaunesni mokiniai juos kartojo. Judriosiose pertraukose dalyvavo1–8 klasių mokiniai. Sporto
būrelių veikloje dalyvavo apie 70 vaikų. Mokiniai laimėjo prizines vietas kvadrato, lengvosios
atletikos, futbolo varžybose (įvairiose amžiaus grupėse). Šiuolaikinių ir linijinių šokių būrelyje
šokti mokėsi 18 mokinių, kurie parengė šokį Žemės dienai. Rokiškio baseine plaukti mokėsi du
šimtai aštuoniasdešimt du 1–4 klasių mokiniai. Seksualinės prievartos ir seksualinio vaikų
išnaudojimo prevencijos programoje „Saugok ir gerbk mane“ dalyvavo 171 mokinys (pirmokai,
ketvirtokai, šeštokai ir septintokai). Prevencinėje programoje „Antras žingsnis“ dalyvavo du
šimtai aštuoniasdešimt du 1–4 klasių mokiniai.arrow_back Grįžti Rokiskio_Tubelio_progimnazija_r