Neformalusis vaikų švietimas

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Rosita Veikalienė

2013 m. įrengtos stebėjimo kameros. 2014 m. gimnazijos teritorija aptverta tvora. Mokiniams ir mokytojams vedamas saugaus elgesio instruktažas vieną kartą per mokslo metus – rugsėjo mėnesį. Nuo 2013 m. dalyvaujame programoje OLWEUS (tęsinyje OPKUS). Gimnazijoje organizuojama Saugaus eismo diena 1–4 klasių mokiniams. Joje dalyvauja visi gimnazijos bendruomenės nariai. Renginio tikslas – lavinti saugaus elgesio gatvėje įgūdžius. Rezultatas – sumažėjo smurto ir patyčių, nelaimingų atsitikimų, į veiklą įtraukti tėvai.

Kiekvienų metų rugsėjo mėnesį Gruzdžių gimnazijoje atliekama 1–12 klasių (šiuo metu mokosi 270 mokinių) mokinių sveikatos rodiklių analizė. Teikiamos rekomendacijos kūno kultūros mokytojams dėl darbo su vaikais, turinčiais sveikatos problemų.

Gruzdžių gimnazijoje kiekvienų metų rugsėjo–spalio mėn. organizuojama 1–6 klasių mokinių kuprinių svėrimo akcija. Vėliau aptariami gauti rezultatai, teikiamos rekomendacijos mokinių tėvams. Kasmet akcijoje dalyvauja apie 130 mokinių.

Visa gimnazijos bendruomenė dalyvauja Solidarumo bėgime. Šiais mokslo metais tai buvo ketvirtas bėgimas, kuriame dalyvavome. Bėgimo metu renkamos lėšos vaikų dienos centrams paremti ir Afrikos Mikutos kaimo mokyklai. Vaikai, negalintys bėgti, eina numatytą atstumą. Į veiklą įtraukiami Gruzdžių miestelio bendruomenės nariai. Dalyvauja visi, lėšas paramai skiria patys vaikai. Iš viso dalyvauja apie 320 mokinių, jų tėvų, mokytojų.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė kasmet organizuoja 1–12 klasių mokiniams sveikos gyvensenos pamokėles. Jų metu atsakoma į mokiniams rūpimus klausimus, teikiama naujausia informacija apie sveiką gyvenseną, higieną, žalingų įpročių poveikį organizmui, fizinio aktyvumo naudą. Vėliau gimnazijos vaiko gerovės komisija sprendžia, kokius specialistus pakviesti pokalbiui su mokiniais (pvz., praeitais metais pakvietėme R. Šiukštą).

Kasmet organizuojamos krepšinio varžybos, kuriose dalyvauja mokiniai, tėvai ir Gruzdžių krašto bendruomenės nariai. Siekiama populiarinti krepšinį, telkti bendruomenės narius. Dalyvauja apie 30 mokinių ir tiek pat kitų bendruomenės narių.

Šiais metais jau trečius metus iš eilės atliekami tyrimai „Socialiniai ir sveikos gyvensenos įgūdžiai paauglystėje“ ir „Žalingų įpročių paplitimas“. Gauti duomenys analizuojami, lyginami, numatomas tolesnis darbas su mokiniais, stebimas pokytis, atsiradusios problemos ir teigiami pokyčiai, tyrimo duomenys pristatomi tėvams, o gimnazijos vaiko gerovės komisija sprendžia, kokie specialistai ir kokiomis temomis turėtų kalbėti per tėvų susirinkimus. Pvz., praėjusiais metais R. Šiukšta kalbėjo apie žalingus įpročius ir tėvų įtaką vaikų turiningam laisvalaikiui.

Gimnazijoje buvo vykdomi sveikatinimo ir fizinio aktyvumo projektai, finansuojami Šiaulių r. sveikatos tarybos: „Gyvenimas – tai vaivorykštės spalvos“ (2013 m.), „Paliesk gyvenimo spalvų paletę“ (2014 m.), „Judėk ir būsi sveikas“ (2015 m., kineziterapeuto pamokos ir praktinės užduotys ne tik mokiniams, bet ir Gruzdžių krašto bendruomenės nariams), „Renkuosi mokyti(s) gyventi sveikai“ (2016 m.). Gimnazija stiprina sveikatą ir skatina fizinį aktyvumą ne tik mokinių, bet ir Gruzdžių miestelio bendruomenės narių. Kasmet projekte dalyvauja apie 200 mokinių, 50 miestelio bendruomenės narių.

Trečius metus iš eilės gimnazijoje organizuojama viktorina 9–12 klasių mokiniams „Ką aš žinau apie sveikatą“. Tikrinamos mokinių įgytos žinios klasių valandėlių metu. Mokiniai visada atlieka vieną praktinę užduotį – suteikia pirmąją pagalbą.

Daugiau nei penkerius metus organizuojamas renginys „Olimpinis ruduo“, kurio metu dalyviai bėga olimpinę mylią, traukia virvę, dalyvauja kvadrato, futbolo, krepšinio, tinklinio varžybose, šokinėja per šokdynę, žaidžia smiginį, meta kamuoliuką į taikinį, turi prisitraukti prie skersinio, meta žiedus, suka lanką. Veiklos vyksta gimnazijoje, gimnazijos stadione.

Jau trečius metus organizuojama akcija „Judrioji savaitė“, kasdien mokiniams skiriamos dvi 20 min. trukmės pertraukos aktyviam judėjimui. Siekiama skatinti mokinius pajudėti pertraukų metu. Dalyvauja visi gimnazijos mokiniai. Veiklos vyksta gimnazijoje, jos kieme.

2015 m., 2016 m., 2017 m. antrokai dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės finansuotame projekte „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Tikslas – išmokyti vaikus plaukti ir lavinti saugaus elgesio vandenyje įgūdžius. Kasmet šiame projekte dalyvavo 17–23 antrokų. Plaukti mokiniai mokėsi Šiaulių sporto klubo „Impuls“ baseine.

2016 m. laimėjome projektą poilsio ir kūrybiškumo kambariui „Raktelis“ gimnazijoje įsteigti. Tikslas – rūpintis mokinių emociniu, psichologiniu saugumu.

2017 m. 11 klasės mokiniai dalyvavo Nacionalinės regionų plėtros agentūros projekte „Saugus uostas“, kurio tikslas – formuoti jaunimo sveikos asmenybės vystymosi vertybes įtraukiant jų tėvus, ugdymo įstaigas ir kitus bendruomenės narius. Projekto veiklos apima ne tik įdomaus laisvalaikio organizavimą, bet ir teigiamo mąstymo ir atsparumo išoriniam neigiamam spaudimui ugdymą. Veiklos suplanuotos vadovaujantis racionalumo, efektyvumo principais, kuriais siekiama užtikrinti jaunimo fizinį aktyvumą, žinių ir įgūdžių įgijimą. Projekto veiklos vyko Šiaulių sporto mokyklos „Klevas“ žolės riedulio stadione. Čia septyniolika 11 klasės mokinių susipažino su regbio, žolės riedulio taisyklėmis ir mokėsi žaisti šiuos žaidimus su profesionaliais treneriais. Mokiniai taip pat išbandė taiklumą Šiaulių tire „Oksalis“.

2017 m. laimėtas projektas „Naturlab.LT“, kurio tikslas – gerinti mokinių socialinį brandumą, lavinti kognityvinius gebėjimus ir emocinį intelektą per mokinių saviraišką, praktinę ir aktyvią veiklą, pozityvią socializaciją.

2017 m. rugsėjo 18–22 d. gimnazijoje vyko Judrumo savaitės veiklos: Diena be automobilio, Olimpinio rudens diena, Mankštos diena 1–4 klasių mokiniams, Šokių pamokos diena ir kt.Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Siauliu_Gruzdziu_r2