Neformalusis vaikų švietimas

Šiaulių Salduvės progimnazijos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Jurgita Girdvainienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

  1. Kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį po trečios pamokos organizuojamas visų mokyklos mokinių (priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinių, 1–8 klasių mokinių) ir mokytojų bėgimas mokyklos stadione. Po bėgimo mokiniai vaišinami šilta arbata. Šios iniciatyvos metu svarbiausia pabūti gryname ore, aktyviai praleisti laiką pertraukos metu ir lavinti sveikos gyvensenos įgūdžius. Mokiniai, negalintys bėgti ilgo nuotolio distancijos, ją įveikia pasivaikščiodami. Bėgime mokiniai dalyvauja aktyviai, atsakingi mokiniai klasėse žymi mokinių dalyvavimą.
  2. Bendradarbiaudami su VšĮ „Šiaulių donoras“ neatlygintinos kraujo donorystės renginį organizuojame nuo 2013 metų. Jame dalyvauja Šiaulių miesto mokyklų 8–9 klasių mokinių komandos (dalyvių skaičius kinta nuo 20 iki 30). Mokiniai dalyvauja protų mūšyje, aktyviose veiklose, pristato savo mokyklose iš anksto atliktas užduotis (apklausų rezultatus apie neatlygintiną kraujo donorystę). Sudaryta komisija įvertina komandų darbo rezultatus.
  3. Nuo 2013 metų kiekvienais metais vykdome ugdomąjį projektą pasirinkta tema. Jo tikslas – organizuoti integruotą, netradicinį ugdymą įvairioje miesto aplinkoje. Projekte dalyvauja visi mokyklos mokiniai (1–8 klasių mokiniai). Viena iš projekto dienų būna skirta aktyviai mokinių veiklai Šiaulių miesto sporto bazėse (teniso mokykloje, A. Sireikos krepšinio akademijoje, sporto mokyklose „Klevas“, „Dubysa“, „Atžalynas“, lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre), kuriose treneriai supažindina su sporto šakomis. Po aktyvių veiklų sporto bazėse mokiniai rašo atsiliepimus, įvertina, kaip sekėsi tobulinti bendruosius gebėjimus.
  4. Nuo 2010 metų mokyklos stadione ir „Prūdelio“ tinklinio aikštelėje kiekvienais metais gegužės mėnesį organizuojama Sporto ir menų diena, kurios metu mokyklos bendruomenė dalyvauja įvairiose aktyviose sporto ir meno veiklose.
  5. Nuo 2017 metų įgyvendiname programą „Sveika mokykla“. Visiems mokyklos mokiniams organizuojame įvairias sveikatinimo akcijas, judriąsias pertraukas.
  6. Nuo 2013 metų mokykla įgyvendina LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“. Mokykloje kuriama saugi ir sveika aplinka, vadovaujamasi socialinio emocinio ugdymo principais. Į šias veiklas įtraukiama visa mokyklos bendruomenė.


Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Siauliu_Salduves_r.docx