Neformalusis vaikų švietimas

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Filomena Grambienė, Dainora Garbštienė

 Rugsėjo mėnesį vyks prevencinė savaitė „Saugus eismas“.
 Rugsėjo mėnesį vyks akcija „Apibėk mokyklą“.
 Rugsėjo mėnesį organizuosime Europos judrumo savaitę (numatyti žygiai Varnikų pažintiniu
taku).
 Rugsėjo–gruodžio mėnesiais įgyvendinsime NVŠ programą „Plaukimo mokyklėlė“(4 kl.).
 Spalio mėnesį vyks projektas „Olimpinis mėnuo“:
I savaitė – judėjimo savaitė;
II savaitė – sveikos mitybos savaitė;
III savaitė – vaikų gerovės savaitė;
IV savaitė – ekrano laiko savaitė.
 Visus metus vyks projekto „Auk sveikas ir saugus“ veiklos.
 Kvadrato varžybos.
 Estafečių varžybos „Drąsūs stiprūs vikrūs“.
 Rudens sporto šventė.
 Birželio mėnesį vyks Sporto šventė.
Planuojamos prevencinės, sveikatos įgūdžių lavinimo ir stiprinimo veiklos
 Visus metus dalyvausime ES vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje „Vaisiai
vaikams“.
 Visus metus dalyvausime ES pieno produktų vartojimo mokyklose skatinimo programoje
„Pienas vaikams“.
 Rugsėjo mėnesį vyks pamokos „Taisyklinga laikysena“, „Mokinio dienotvarkė“.
 Spalio mėnesį vyks pamokos „Mano kuprinė“, „Mano sveiki dantukai“.
 Lapkričio mėnesį vyks grupinės veiklos „Aš tave priimu“, skirtos Tarptautinei tolerancijos
dienai paminėti.
 Rugsėjo–gruodžio mėnesiais dalyvausime saugaus eismo renginiuose.
 Gruodžio mėnesį vyks pamoka „Mane saugo atšvaitas“.
 Visus metus įgyvendinsime emocinio intelekto lavinimo projektą „VEIK“.
 Visus metus organizuosime prevencinės socialinio emocinio ugdymo programos „Obuolio
draugai“ veiklas 1–2 klasių, 3–4 klasių mokiniams OPKUS.
 Sausio mėnesį vyks pamoka „Švarios rankos“.
 Vasario mėnesį dalyvausime Trakų visuomenės sveikatos biuro akcijoje „Vasaris –
sveikatingumo mėnuo“.
 Kovo–balandžio mėnesiais dalyvausime pagalbos telefonu linijos „Vaikų linija“
inicijuojamoje akcijoje „Sąmoningumo mėnuo be patyčių“.
 Kovo mėnesį vyks pamokos „Vanduo mūsų gyvybės šaltinis“.
 Balandžio mėnesį vyks pamokos ,,Veikiu tyloje“.
 Gegužės mėnesį vyks pamoka „,Gyvenkime sveikai“.
 Birželio mėnesį vyks pamoka „Vasarą praleisk saugiai“.arrow_back Grįžti Traku Rūdiškių gimnazija_r