Neformalusis vaikų švietimas

Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Aušra Kriškoviecienė

Fizinio aktyvumo veiklos

• 2016 m. birželio 26–liepos 1 dienomis mokykla organizavo tarptautinę sporto, kultūros ir draugystės šventę „Žaidimai be sienų“, kurioje dalyvavo aštuonių Europos šalių atstovai: Belgijos, Vokietijos, Olandijos, Čekijos, Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos, Lietuvos. 2016 m. garbė pirmą kartą Lietuvoje organizuoti žaidynes teko Vilniaus „Atgajos“ specialiajai mokyklai, kurioje mokosi intelekto ir kompleksinių sutrikimų turintys 7–21 m. mokiniai. Dalyvavo 90 dalyvių: 16 sportininkų, sėdinčių vežimėliuose, 32 sportininkai, judantys savarankiškai, treneriai, mokytojai, savanoriai. Neįgalūs jaunuoliai išmėgino savo jėgas sporto šventėje, orientavimosi žaidimo po Vilniaus senamiestį metu susipažino su mūsų sostine, jos istorija, kulinariniu paveldu. Laisvalaikį skyrėme talentų paieškoms kūrybinėse dirbtuvėse, bendravimui. Organizuodama šias žaidynes, Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos bendruomenė prisijungė prie prezidentės iniciatyvos „Už saugią Lietuvą“. Visi dalyviai patyrė daug gerų emocijų, kartu sportavo, žaidė komandinius žaidimus, muzikavo, pristatė save ir savo šalį, mokėsi bendrauti ir kartu linksmintis. Mokiniai mokėsi priimti svarbius sprendimus, gyventi bendruomenėje, ėmė daugiau pasitikėti savimi.

• 2016 m. lapkričio 30 d. keturių mokyklos mokinių krepšinio komanda dalyvavo „Eurocup“ krepšinio varžybose. Ilgosios pertraukos metu mokiniai atliko įvairias krepšinio užduotis su Lietuvos „Ryto“ krepšinio komandos ir projekto „Krepšinio galia“ krepšininkais, pajuto krepšininkų pasisveikinimo ceremonijos jaudulį. Ši patirtis paskatino mokinius tobulinti krepšinio žaidimo įgūdžius.

• Nuo 2013 m. mokykla aktyviai dalyvauja tarptautinėje specialiosios olimpiados fizinio ugdymo programoje „Jaunieji atletai“, kuri skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti. 2014 m. ir 2015 m. mokyklos mokytojai organizavo seminarus Lietuvos pedagogams tema „Sutrikusios raidos vaikų ugdymas pagal specialiosios olimpiados „Jaunieji atletai“ fizinio ugdymo programą“. Programos veiklose dalyvavo pradinių klasių mokiniai ir jų šeimos.

Nuo 2013 m. mūsų mokykla yra Lietuvos specialiosios olimpiados bočios čempionato vykdytoja, o nuo 2008 m. – Vilniaus miesto tarpmokyklinio neįgaliųjų bočios turnyro. Mokyklos mokiniai yra tarptautinių varžybų Italijoje (2007 m.), Belgijoje (2014 m.) nugalėtojai, Baltijos šalių bočios turnyro prizininkai (2015 m., 2016 m.), Lietuvos bočios čempionatų nugalėtojai. Bočios žaidimą žaidė visos klasės. Geriausi žaidėjai dalyvavo ne tik specialiosios olimpiados varžybose, bet ir neįgaliųjų sporto klubo „Atrama“ organizuotose Vasario 16‑osios bočios varžybose. Šį žaidimą gali žaisti visi sutrikusio intelekto žmonės, todėl bočią žaidžia dauguma mokinių. Kasmet mokykloje organizuojame mokinių turnyrus, kartais – bočios varžybas tėvams.

· Nuo 2014 m. dalyvaujame futbolo projekte „Futboliukas“ ir kasmetinėje futbolo šventėje su futbolo klubo „Žalgiris“ futbolininkais. Šiame projekte dalyvauja apie 30–40 pradinių klasių mokinių. Rudenį vykstančioje šventėje dalyvauja apie 100 specialiųjų poreikių turinčių vaikų iš Vilniaus. Vaikai kartu su futbolo klubo „Žalgiris“ futbolininkais atlieka įvairias futbolo užduotis, mokinius futbolininkai palaiko plodami, padrąsindami. Vaikai po šventės grįžta kupini pasitikėjimo savimi ir laimingi piešia gražiausius piešinius, kuriuose atsispindi jų jausmai, patirtis. Tai pati gražiausia iniciatyva, skatinanti šių vaikų integraciją į visuomenę.

· 2016 m. spalio 22 d. mokykloje vyko šeimos šventė „Spalvų fiesta“. Dalyvavo 25 šeimos. Jos kūrė šeimų portretus, drabužių kolekciją, šeimų tvirtoves ir atliko įvairias užduotis. Tokių renginių metu gerėja mokyklos bendruomenės ir šeimų santykiai.

· 2016 m. Solidarumo bėgime dalyvavo visa mokyklos bendruomenė. Jo metu bendruomenės paaukoti 100 eurų buvo pervesti organizacijai „Gelbėkit vaikus“. 2016 m. rugsėjį dalyvavome Europos sporto savaitės „Be active“ bėgime su šeimomis (bėgo šešios šeimos), o 2014 m. UNICEF organizuotame bėgime (dalyvavo šešios šeimos).

· Nuo 2014 m. kasmet viena klasė dalyvauja projekte „Mano klasės mankšta“. Mokiniai sugalvoja, kokių sporto priemonių reikės mankštinantis, pasirenka muziką ir kuria filmuką, kurį vėliau siunčia konkursui. Kasdien ilgosios pertraukos metu visi mokiniai atlieka rytinę mankštą mokykloje.

· Klasės vadovai organizuoja sporto šventes su tėvais, fizinį aktyvumą skatinančias išvykas už mokyklos ribų, vienkartinius apsilankymus baseine, išvykas į žirgyną.

· Šiais metais mokykloje vedami futbolo ir bočios neformaliojo ugdymo būreliai. Juos lanko 32 mokiniai. Bočios būrelį lankantys mokiniai ne tik mokosi žaisti, bet ir įgyja teisėjavimo įgūdžių. Tikime, kad mokiniai vėliau gebės teisėjauti mokyklinėse bočios varžybose.

Sveikos gyvensenos iniciatyvos mokykloje

· Kiekvienais metais organizuojame sveikatinimo savaitę mokykloje, kurioje dalyvauja visa mokyklos bendruomenė (šiuo metu mokosi 137 mokiniai), tėvai, globėjai. Kiekvieną sveikatinimo savaitės dieną organizuojamos vis kitos veiklos, susijusios su sveiko maisto gaminimu, fiziniu aktyvumu, saugios aplinkos kūrimu, sveika gyvensena.

Labai svarbu kurti saugią mokyklos aplinką, lavinti mokinių socialinius įgūdžius, mokyti juos spręsti konfliktus, skatinti vaikų pozityvų elgesį ir mažinti patyčias. Siekdamos bendro tikslo, šeima ir mokykla palaiko glaudžius ryšius. Bendradarbiaudami tėvai, mokytojai ir mokyklos administracija skatina mokinius tapti aktyviais veiklų iniciatoriais, organizatoriais ir kūrėjais. Prie saugios aplinkos kūrimo prisideda ir socialiniai partneriai: rėmėjai, policijos pareigūnai, kitos ugdymo organizacijos.

Mokykloje organizuojamos veiklos, susijusios su saugios aplinkos kūrimu

· Nuo 2014 m. mokykla vykdė projektą „Kitokie, bet ypatingi“. Jo metu mokyklos mokytojai dalijosi savo profesine patirtimi su Vilniaus miesto pedagogais, organizavo neįgalių vaikų tėvų švietimo veiklas. Projekto metu buvo sukurta programa „Pozityvus ir sėkmingas auklėjimas“ ir vestas tinklaraštis (). Organizuotos veiklos mokyklos mokiniams, jų tėvams, šeimoms, kitų įstaigų (Vilniaus specialiojo lopšelio‑darželio „Prie pasakų parko“, Vilniaus specialiojo lopšelio‑darželio „Čiauškutis“) neįgalių vaikų tėvams. Vyko terapiniai užsiėmimai, leidžiantys vieniems kitus geriau suprasti, mokantys spręsti iškilusias problemas bendraujant ir bendradarbiaujant, dailės terapijos, teatro, muzikos, sporto užsiėmimai. Dalyvavo aštuoniasdešimt šeimų ir aštuoniasdešimt 7–21 m. mokinių.

· 2016 m. vyko saugaus eismo renginys su policijos pareigūnėmis. Mokiniai prisiminė eismo taisykles, ką reiškia kelio ženklai, žaidė viktoriną.

· 2016 m., 2017 m. mokykloje vyko „Veiksmo savaitė be patyčių“. Dalyvavo visi mokyklos mokiniai. Buvo organizuotos viktorinos, komandiniai žaidimai, Draugo diena, kurios metu mokiniai mokėsi bendrauti, užmegzti pokalbį. Vaikai rašė laiškus vieni kitiems, piešė piešinius ir juos dovanojo draugams.

· 2016 m. vykdėme projektą su Vilniaus Karoliniškių ir V. Kačialovo gimnazijomis tema „Mes – visuomenės dalis“. Dalyvavo 27 mokiniai. Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį, lavinti bendravimo, tarpusavio pagalbos įgūdžius, skatinti neįgalių ir normalios raidos mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, supažindinti su saugaus ir tinkamo elgesio gatvėje, viešosiose vietose taisyklėmis. Vyko grafikos, smėlio, meno terapijos, keramikos, tapybos ant šilko, dekupažo užsiėmimai trijose projektą įgyvendinančiose mokyklose. Specialiųjų poreikių turintys mokiniai susipažino su Vilniaus Karoliniškių ir V. Kačialovo gimnazijų aplinka, mokiniais. Bendrų veiklų metu mokiniai geriau pažino vienas kitą, mokėsi padėti, bendrauti, patyrė teigiamų įspūdžių.

· Nuo 2011 m. mokykla dalyvavo akcijoje „Kamštelių vajus“. Mokėme mokinius rūšiuoti, rinkti plastikinius butelius ir kamštelius, švarinome mokyklos aplinką. Trejus metus iš eilės mokiniai darė darbelius iš kamštelių. 2014 m. mokinių darbas buvo įvertintas kaip originaliausias.

· Nuo 2012 m. mokykla dalyvavo projekte „Mes rūšiuojame“. Jame dalyvavo visa mokyklos bendruomenė, įsitraukė ir mokinių tėvai, kurie atidavė nenaudojamus ar neveikiančius elektros prietaisus, stengėsi, kad mokyklos mokiniai gautų naudingų prizų. Viena klasė laimėjo edukacinę programą „Ebru tapyba“, kita klasė gavo dovanų dėlionių. Mokiniai išmoko rūšiuoti atliekas, suprato, kodėl svarbu išlaikyti švarią aplinką.Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Vilniaus_Atgajos_r1.docx