Neformalusis vaikų švietimas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Rita Vinickienė, kūno kultūros mokytoja

Kasmet mokslo metus pradedame bėgdami Vilniaus maratoną. Dalyvauja norintys 12–18 metų mokiniai. Šiais mokslo metais su savo mokiniais ir šeimos nariais gausiai dalyvavo ir klasių vadovai. 2017 m. maratone mūsų licėjus užėmė pirmąją vietą kaip mokykla, kurios mokinių dalyvavo daugiausiai (iš viso maratone dalyvavo 2200 dalyvių). Mūsų licėjui atstovavo penkios komandos po 30 dalyvių ir asmeniškai užsiregistravę mokiniai. Geriausiai merginų grupėje pasirodė Greta Jakiūnaitė (ketvirtoji vieta), o vyrų – Ramojus Belevičius (dvidešimt šeštoji vieta). Mokykla buvo apdovanota taure, pirmosios vietos diplomu ir prizu – 500 eurų vertės kuponais apsilankyti kėglių klube „Apollo“ (straipsniai mokyklos interneto svetinėje, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, Vilniaus maratono interneto svetainėje). Vilniaus maratono bėgime mokiniai užsikrečia šventine nuotaika, įveikę distanciją, pajaučia džiaugsmą ir pasididžiavimą savimi, pasidomi savanorių darbu. Šis renginys ugdo mokinių pilietiškumą ir visuomeniškumą, skatina juos būti fiziškai aktyvius visus metus.

Rugsėjo 25–30 dienomis mūsų mokykla dalyvavo tarptautinėje iniciatyvoje – Europos sporto savaitė. Organizavome renginį „Be active – žaisk kvadratą“. Visų ketvirtų (keturios klasės), penktų (šešios klasės) ir šeštų (penkios klasės) klasių mokiniai per pamokas ir po pamokų žaidė populiarų Europoje žaidimą. Renginį vainikavo tarpklasinės varžybos, kurių metu išaiškėjo geriausios klasių rinktinės. Rugsėjo 25 d. varžėsi ketvirtokai, 26 d. labai aktyviai kovojo penktų klasių mokiniai, 27 d. ir 28 d. į kovą stojo šeštų klasių berniukų ir mergaičių rinktinės. Iš viso varžėsi apie 200 mokinių. Seniai mokyklos sporto salėje nevyko tokios įtemptos ir triukšmingos varžybos. Komandas skanduotėmis ir plakatais palaikė klasės draugai ir auklėtojos. Nugalėtojai buvo apdovanoti taurėmis. Ne visiems sekėsi žaisti, bet vyravo gera nuotaika, žaidėjai rodė pagarbą draugams ir varžovams (straipsnis ir nuotraukos licėjaus interneto svetainėje).

2017 m. gruodžio 17 d. mūsų licėjaus bėgimo mėgėjų komanda (18 mokinių) dalyvavo Vilniaus bėgimo klubo „Inžinerija“ organizuotose Antakalniečių kroso bėgimo varžybose. Šaltą gruodžio sekmadienį dalyviai turėjo nubėgti tam tikrą nuotolį – 500 m (bėgo vaikai), 2,5 km, 5 km arba 10 km. Vaikų grupėje greičiausi buvo VGTU inžinerijos licėjaus 4b klasės mokiniai Skaistė Valentukevičaitė ir Vakaris Jasenovičius (500 m distancija). 2,5 km nuotolį greičiausiai įveikė I klasės mokinys Žygimantas Jadevičius, greičiausiai 10 km atstumą nubėgo IV klasės mokinys Ramojus Balevičius, kuris buvo pakviestas prisijungti prie VGTU bėgimo klubo ir kartu dalyvauti įvairiose aukštesnio lygio bėgimo varžybose. Mūsų komandos bėgikai, lydintys mokytojai ir tėvai džiaugėsi puikiais pasiekimais. Šaltas ir žvarbus oras nesugadino nuotaikos, visi dalyviai vaišinosi karšta arbata ir saldumynais. VGTU inžinerijos licėjus už dalyvių gausą buvo apdovanotas šakočiu (straipsniai ir nuotraukos licėjaus interneto svetainėje).

Neformaliojo švietimo programos, papildančios formalųjį švietimą (sporto būreliai)

· Judriųjų žaidimų ir kvadrato būrelis 4–5 klasių mokiniams vyksta antradieniais (mažojoje sporto salėje). Būrelių trukmė 1,5 val. Juos lanko visi norintys – apie 30 mokinių. Lankantys būrelį mokiniai suburia savo klasių komandas dalyvauti tarpklasinėse kvadrato varžybose. Treniruočių metu atrenkami gabiausieji mokiniai, kurie kviečiami dalyvauti tarpmokyklinėse žaidynėse.

· Krepšinio būrelis vyksta antradieniais (didžiojoje sporto salėje). Jo trukmė 1,5 val., lanko dvidešimt penki 8 klasių, I–IV klasių vaikinai. Mokytoja kartu su mokiniais rengia tarpklasines varžybas, turnyrus. Geriausiai žaidžiantys krepšinį mokiniai dalyvauja mokyklų ir gimnazijų žaidynėse.

· Tinklinio būrelis, skirtas licėjaus tinklinio rinktinėms suformuoti (mergaičių, merginų, vaikinų), vyksta ketvirtadieniais. Būrelį lanko norintys atstovauti licėjui mokyklų ir gimnazijų varžybose mokiniai, šiuo metu jų yra trisdešimt keturi. Užsiėmimo trukmė 1,5 val. Mokiniai dalyvauja draugiškose varžybose su kitų mokyklų komandomis, tarpklasinėse tinklinio varžybose ir turnyruose, padeda mokytojai organizuoti ir vykdyti varžybas. Geriausiai tinklinį žaidžiantys mokiniai atstovauja licėjui mokyklų ir gimnazijų tinklinio čempionatuose.

· Futbolo būrelis I–IV klasių vaikinams vyksta trečiadieniais, merginoms – ketvirtadieniais mokyklos sporto aikštyne (žiemą mažojoje sporto salėje), trukmė 1,5 val. Lanko norintys išmokti žaisti futbolą mokiniai, kurie padeda organizuoti futbolo varžybas žemesnių klasių mokiniams. Geriausi žaidėjai atstovauja licėjui gimnazijų žaidynėse. Mokinių, lankančių užsiėmimus, amžius – 13–18 metų. Pagal tą pačią programą vyksta užsiėmimai mergaičių ir berniukų grupėms. Kiekvienoje grupėje 36 mokiniai, gaunantys finansavimą, ir dar 10 mokinių, kuriems neužtenka laiko mokomajai medžiagai pamokų metu įsisavinti ir kurie nori tobulėti ir sportuoti papildomai. Užsiėmimai vyksta 2 val. per savaitę.

· Rengiamos tinklinio pamokos‑treniruotės, treniruotės varžybų pavidalu, mokiniai dalyvauja mokyklos ir kitų institucijų rengiamose mėgėjiško tinklinio varžybose ir sporto šventėse. Mokinių, lankančių tinklinio pamokas, poreikiai, norai ir interesai skiriasi: dalis jų nori padidinti fizinį pajėgumą, kiti siekia išmokti tinklinio technikos, dar kiti – tiesiog smagiai praleisti laiką, įgyti pasitikėjimo ir pabendrauti, susirasti draugų. Skatinant mokinių motyvaciją ir pažangą, kiekvienam sudarome sąlygas patirti džiaugsmą, pasitenkinimą siekiant išsikeltų tikslų (treniruočių, veiklų įvairovė pagal lūkesčius). Lankantys tinklinio pamokas dalijasi savo patirtimi per kūno kultūros pamokas su kitais mokiniais, padeda mokytojui mokyti žaisti tinklinį, o tai didina jų savivertę. Su mokiniais aptariamos treniruotės, varžybos, mokiniai įvertina savo asmeninę ir kolektyvinę pažangą, išgirsta vadovo įvertinimus. Mokyklos interneto svetainėje skelbiami straipsniai su nuotraukomis apie mokinių pasiekimus mokyklos varžybose.

Licėjuje vyksta daug įvairių sporto varžybų ir turnyrų. Mokinių sporto taryba rugsėjo mėnesį apklausia mokinius. Remiantis šia apklausa, sudaromas sporto varžybų ir turnyrų metinis planas, kuris per metus keičiasi dėl nenumatytų renginių ir Lietuvos mokyklų ir Vilniaus gimnazijų žaidynių tvarkaraščių. Licėjuje organizuojamas 8 klasių krepšinio turnyras, I–IV klasių mokinių tarpklasinės varžybos, tarpklasinės 5–6 klasių ir 7–8 klasių futbolo varžybos, tarpklasinės 7–8 klasių ir I–IV klasių tinklinio varžybos, vaikinų, merginų ir mišrių komandų turnyrai. Varžybų prizininkai apdovanojami mokyklos diplomais, turnyrų prizininkai – diplomais, medaliais ir atminimo dovanomis. Apie visų varžybų eigą, mokinių pasiekimus skelbiama licėjaus interneto svetainėje. 50 proc. mokinių dalyvauja licėjaus sportinėje veikloje, kuri didina mokinių mokymosi motyvaciją, skatina teigiamą požiūrį į kūno kultūrą, padeda suvokti fizinio aktyvumo poveikį sveikatai ir fizinio pajėgumo didinimui.

Pagal Lietuvos mokyklų ir Vilniaus gimnazijų žaidynių tvarkaraštį aktyviausi, gabiausi ir nebijantys iššūkių mūsų mokiniai dalyvauja įvairių sporto šakų varžybose. Mokiniai dalyvauja Lietuvos mokyklų žaidynių (4–8 klasės ir I–IV klasės) kvadrato, lengvosios atletikos (trikovės, keturkovės, atskirų rungčių, kroso), vaikinų krepšinio, vaikinų ir merginų tinklinio, kartais – stalo teniso, badmintono, kalnų slidinėjimo varžybose. Taip pat dalyvauja Vilniaus miesto gimnazijų žaidynių (I–IV klasės) lengvosios atletikos atskirų rungčių ir kroso, vaikinų krepšinio, vaikinų ir merginų futbolo, vaikinų ir merginų tinklinio varžybose.

Per metus licėjui šiose žaidynėse atstovauja apie 200 mokinių, iš kurių tik apie 10 proc. lanko sporto mokyklas. Kiti dėl didelės motyvacijos, noro tobulėti ir prasmingai, smagiai leisti laiką, rengiami ir patys pasiruošia licėjaus neformaliojo švietimo programų metu. Kiekvienais metais džiaugiamės mokinių pasiekimais. 2016–2017 mokslo metų pasiekimai: Vilniaus miesto gimnazijų žaidynių merginų futbolo varžybose laimėta pirmoji vieta, vaikinų tinklinio čempionate – ketvirtoji vieta, kroso estafečių varžybose – trečioji vieta, Lietuvos mokyklų žaidynių Vilniaus miesto lengvosios atletikos pradinukų trikovės varžybose laimėta ketvirtoji vieta, 7–8 klasių mokinių kroso estafečių varžybose – pirmoji vieta, I–IV klasių – penktoji vieta, keturkovės varžybose antrąją vietą iškovojo berniukai, o mergaitės pirmąją vietą, mergaitės Lietuvos žaidynių keturkovės finalinėse varžybose užėmė šeštąją vietą. Po varžybų mokyklos direktorė R. Mikalauskienė visada varžybose dalyvavusius mokinius pavaišina arbata ir saldumynais, pagiria, įteikia padėkos raštus, palinki sėkmės. Apie visas varžybas ir pasiekimus skelbiama licėjaus interneto svetainėje.

Pagal VGTU sporto renginių planą aktyviai dalyvaujame studentų ir dėstytojų varžybose ir turnyruose. Pavyzdžiui, krepšinio turnyre, mokytojų komanda dalyvavo futbolo turnyre, kiekvienais metais naktiniame tinklinio turnyre dalyvauja ir mokinių, ir mokytojų komandos. VGTU dirbantys tinklinio ir futbolo treneriai mielai priima mūsų licėjaus gabesnius mokinius kartu treniruotis su studentais. Mokiniai (esant vietų) turi galimybę nemokamai lankyti sporto užsiėmimus VGTU.

Penktokų olimpinė diena – tradicinis kasmetinis renginys, vykstantis paskutinę gegužės savaitę licėjaus sporto aikštyne. Dalyvauja visų penktų klasių mokiniai. Pavyzdžiui, 2017 m. dalyvavo penkios klasės (apie 130 mokinių) ir jų klasės vadovai. Mokiniai bėgo olimpinę mylią, kartu darė mankštą (vedė vyresni mokiniai) ir varžėsi įvairiose rungtyse, kurioms įveikti reikėjo per metus įgytų įgūdžių ir gebėjimų. Sudėjus visų rungčių rezultatus, buvo paskelbta sportiškiausia klasė, kuriai praėjusių metų laimėtojai įteikė pereinamąją taurę. Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Akcija „Apibėk mokyklą“ vyko 2017 m rugsėjo–spalio mėn. Pradinių klasių ir 5–7 klasių mokiniai kartu su klasės vadovais kiekvieną dieną ilgųjų pertraukų metu turėjo apibėgti licėjų. Mokiniai tris savaites bėgo po keletą ratų (apie 10–15 min) aplink mokyklą.

Akcija „Judame kasdien linksmai“ vyko licėjaus aktų salėje. Buvo paruoštos dvi šokėjų grupės. Kiekviena jų vedė šokių pamokas mokiniams pagal amžiaus grupes. Pirmą pamoką vedė pirma šokėjų grupė pirmokams, antrą pamoką vedė antra šokių grupė antrokams. Šioje iniciatyvoje dalyvavo 1–7 klasių mokiniai. Idėjos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokinius ir paauglius kuo daugiau judėti ir parodyti, kad tai yra smagu. Šokis gali tapti viena iš maloniausių fizinio aktyvumo formų, kuri gerina raumenų tonusą nepakenkdama sąnariams, padeda išlaikyti gerą emocinę būklę. Ši iniciatyva vyko septynias pamokas. Šioje veikloje dalyvavo 929 mokiniai ir 7 šokio pamokas vedę mokiniai (šokėjai).

Konkursas „Sveikos gyvensenos žinovai“ vyko mokyklos aktų salėje. Dalyvavo 4–6 klasių mokiniai. Jie atliko septynias užduotis. Konkursas truko dvi pamokas. Komandą sudarė 6 mokiniai (5 dalyviai ir kapitonas). Visos komandos turėjo prisistatyti. Teorinę užduotį sudarė aštuoniolika klausimų. O atlikdamos praktinę užduotį komandos turėjo atpažinti aštuonis birius maisto produktus ir parašyti, kokių naudingų medžiagų juose yra. Šiai užduočiai atlikti buvo skirtos 8 minutės. Vėliau mokiniai dalyvavo linksmosiose estafetėse. Konkurso metu teko susirungti ir komandų kapitonams – jie turėjo ištraukti užduotį ir per 1 minutę atspėti, apie kokią sporto šaką ar veiklą kalbama. Žalingų įpročių prevencijos tema komandoms reikėjo įvardyti priklausomybės nuo kompiuterio ir interneto, alkoholio ir tabako požymius. Užduotį atlikti reikėjo per 5 minutes. Paskutinė konkurso užduotis buvo apie saugų elgesį. Komandos atsakinėjo į klausimus, ką daryti, kai užsidega televizorius, kai žaibuoja, kokie pavojai tyko maudantis, kaip elgtis pasiklydus miške, kurioje pusėje prisegti atšvaitą, jei turite tik vieną ir kt. Atsakymams buvo skirtos 5 minutės. Konkursas vyko kelias dienas, iš viso jame dalyvavo 90 mokinių.

Akcijos „Tylos stebuklinga versmė“ metu mokiniai dalyvavo įvairiuose renginiuose. Per akciją „Tylioji pertrauka“ mokiniai pertraukos metu kartu su klasės vadovu apėjo mokyklos teritoriją tylėdami ir klausydami gamtos garsų, vėliau aprašė savo pojūčius. Mokiniams buvo vedamos pamokos apie triukšmo poveikį sveikatai, aplinkai. Pamokos metu mokiniai klausėsi įvairių garsų ir stebėjo, kokį pojūtį sukelia klasikinė muzika, gamtos garsai.Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti VGTU_licejus_r.docx