Neformalusis vaikų švietimas

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos iniciatyvos

person_pin Vykdytojas: Nijolė Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Akcija „Sveikatinimo pertraukų savaitė“ vyko 2017 m. spalio 23–27 d. gimnazijos teritorijoje. Dalyvavo 230 gimnazijos bendruomenės narių: 210 mokinių (priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1–4, 5–8 ir I–IV klasių mokiniai), 20 pedagogų. Akciją iniciavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Aukštesniųjų klasių mokiniai kartu su kūno kultūros mokytoja ir (ar) budinčiais mokytojais padalijo gimnazijos teritoriją į sektorius: futbolo, kvadrato, judriųjų žaidimų, šokio. Kiekvienas dalyvis galėjo pasirinkti norimą sektorių. Vyko įvairios veiklos: futbolo, kvadrato varžybos, judrieji žaidimai „Žaiskime drauge“, „Linksmosios estafetės“, „Judėk ir galvok“, „Judam muzikos ritmu“, konkursai šokliausiems, taikliausiems, ištvermingiausiems dalyviams išaiškinti. Mokiniai ne tik aktyviai judėjo, mokėsi atsipalaiduoti po protinio darbo ir patirti judėjimo džiaugsmą, bet ir bendravo, džiaugėsi savo gerais rezultatais, smagiai ir naudingai praleistu laiku.

Judriosios pertraukos mokykloje organizuojamos nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio. Veiklos vyksta gimnazijos teritorijoje arba salėje (lemia oro sąlygos). Dalyvauja visi gimnaziją lankantys vaikai – du šimtai aštuoniolika 1–8, I–IV klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai. Judriųjų pertraukų idėjos iniciatorius – Švietimo ir mokslo ministerija (bendruosiuose ugdymo planuose rekomenduojama sudaryti sąlygas mokiniams kasdien turėti fiziškai aktyvią pertrauką). Judriųjų pertraukų metu mokiniai skatinami judėti, nes bėgiodami, šokdami, eidami jie lavina motorinius įgūdžius, fizines ypatybes, pvz., vikrumą, greitumą, ištvermę, jėgą, lankstumą, pusiausvyrą, koordinaciją. Mokiniai gali pasirinkti mėgstamą veiklą: bėgti, eiti, šokti, žaisti stalo tenisą, badmintoną, atlikti pratimus su gimnastikos kamuoliu, šokinėti per šokdynę ir kt. Taip mokiniai patiria judėjimo džiaugsmą, psichologiškai „išsikrauna“, lengviau susikaupia pamokų metu. Mokiniai turi galimybę ne tik pabūti kartu, susidraugauti, bet ir prasmingai leisti laiką drauge, pailsėti nuo mobiliųjų telefonų (žaidimų). Judriųjų pertraukų metu kartu su mokiniais būna klasės vadovai.

Gimnazijos bendruomenės sporto šventė vyko 2017 m. gegužės 12 d. gimnazijos teritorijoje. Dalyvavo 250 gimnazijos bendruomenės narių: 200 mokinių (priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1–8 ir I–IV klasių mokiniai), 22 pedagogai, 28 tėvai. Šventės idėjos autorė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Bagdonienė. Šventei organizuoti buvo suburta komanda, parengti sektoriai, rungčių protokolai, šventės atributika. Renginys prasidėjo iškilminga rikiuote gimnazijos teritorijoje ir šventine dalyvių eisena iki stadiono. Čia visi dalyviai mankštinosi šokio ritmu. Šokį vedė aukštesniųjų klasių gimnazistės ir kūno kultūros mokytoja. Po to dalyviai išbandė įvairias rungtis, kurių buvo trylika:

 1. linksmosios estafetės;
 2. šeimų estafetės;
 3. bėgimas „Palestra“ (dalyvavo po 4 dalyvius: dvi mergaitės ir du berniukai);
 4. estafetinis bėgimas (5 dalyviai bėgo 50 metrų);
 5. virvės traukimas (dalyvavo 10 dalyvių komandos);
 6. baudų metimai į krepšį;
 7. šuoliukai per šokdynę;
 8. šuoliai per ilgą sukamąją šokdynę;
 9. sumo;
 10. prisitraukimai prie skersinio;
 11. svarsčių kilnojimas;
 12. tarpklasinės kvadrato varžybos (5–6 klasių, 7–8 klasių; I–II klasių ir III–IV klasių);
 13. tarpklasinės futbolo varžybos (5–6 klasių, 7–8 klasių; I–II klasių ir III–IV klasių).

Šventės uždarymo ceremonijoje gimnazijos direktorė pasidžiaugė puikiu renginiu, įteikė padėkas šventės dalyviams ir organizatoriams. Dalyvių saugumu renginio metu rūpinosi visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Dalyviai dar ilgai nesiskirstė, vaišinosi skanėstais, arbata ir pasiūlė gimnazijos bendruomenės sporto šventę organizuoti ir kitąmet.

Veiklų rezultatai vertinami:

 • nustatant gimnazijos sveikatos indeksą (2017 m. balandžio mėnuo);
 • atliekant kitus tyrimus, pvz., įvertinus patyčių mastą gimnazijoje, klasių mikroklimatą, mokinių adaptaciją;
 • apklausus gimnazijos bendruomenės narius (mokinius, tėvus, pedagogus);
 • aptariant, diskutuojant, stebint veiklas ir jas analizuojant;
 • analizuojant mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • analizuojant vaikų sergamumą;
 • pagal bendruomenės aktyvumą įgyvendinant sveikatos stiprinimo priemones;
 • pagal gimnazijos pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų gerosios patirties sklaidą;
 • analizuojant gimnazijos dokumentus.


Apsilankyti puslapyje arrow_forward arrow_back Grįžti Vilniaus_Skorinos_r1.docx