Neformalusis vaikų švietimas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Justinas Gargasas, doc. dr. Algimantas Rotmanas, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ir pasaulinio jaunimo ateities ugdymo programų, parodant, kad iš nebetinkamų naudoti spalvotojo metalo gaminių galima sukurti naujus funkcionalius daiktus, kurie tarnaus ateityje. Šiuo metu pasaulyje labai sparčiai mažėja naudingųjų metalo rūdų išteklių. Todėl šiandien ir ateityje turime itin atidžiai mąstyti, kaip senus nenaudojamus daiktus galėtume prikelti pakartotiniam gyvenimui. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS“, kurios tikslas kurti inovatyvias technologijas, produktus, procesus ir pažangius metodus. Tai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių apie naujus gamybos procesus, medžiagas ir taikomas technologijas, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti metalo lydinius, kurti naujus produktus, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius ar maketus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai kiekvieno moksleivio gebėjimai – individualus ir komandinis darbas bei mąstymas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, pristatant rezultatus). Vykdant šias veiklas, mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas apie atgautas žaliavas ir jų svarbą visuomenei, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą ir atsakomybės jausmą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Dr. Arvydas Rimkus, Deividas Rumšys, doc. dr. Ritoldas Šukys, prof. dr. Stanislovas Dadelo, vyr. mokytojas Marius Narvilas,. dr. Aušra Stankiuvienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŠIUOLAIKINIĖS STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS IR SAUGOS SISTEMOS

Programa „Šiuolaikinės statybinės konstrukcijos ir saugos sistemos“ supažindina su fizikinėmis ir mechaninėmis medžiagų savybėmis, racionaliu medžiagų naudojimu šiuolaikinėse statybinėse konstrukcijose, inžineriniais saugos sistemų sprendimais, taikomais įvairios paskirties statiniuose. Programoje numatyti užsiėmimai padės moksleiviams formuoti eksperimentinio darbo įgūdžius: išsikelti tikslus, sudaryti eksperimentinę programą, parinkti bandymo metodą, fiksuoti aktualią informaciją, tinkamai analizuoti rezultatus, formuluoti išvadas. Moksleiviai turės galimybę eksperimentiškai nustatyti fizikines ir mechanines konstrukcinių medžiagų savybes bei jas taikyti kuriant realybę atspindintį kompiuterinį medžiagos ar iš jos pagamintos konstrukcijos modelį. Tinkamai paruoštas modelis leis vertinti konstrukcijų savybes, prognozuoti jų elgseną ir optimizuoti formą. Vykdydami programą moksleiviai pagilins praktinius konstravimo įgūdžius ir susipažins su esminiais inžineriniais sprendimais, taikomais tiltų konstrukcijose. Programoje numatytos išvykos metu moksleiviai apžiūrės Vilniaus mieste esančių skirtingo tipo pėsčiųjų ir automobilių tiltų konstrukcijas, susipažins su jų projektavimo principais. Taikydami kompiuterinio projektavimo paketus moksleiviai modeliuos tilto konstrukciją, ją analizuos, fiziškai konstruos jos maketą ir, naudodami laboratorinę įrangą, išbandys. Taip pat programos dalyviai teoriškai ir praktiškai susipažins su saugos sistemų technologijomis. Baigę programą moksleiviai gebės identifikuoti, vertinti ir valdyti grėsmes ir pavojus, kylančius eksploatuojamiems statiniams.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Jonas Jakaitis, doc. dr. Linas Krūgelis, lekt. Jonas Žukas, lekt. Mindaugas Užkuraitis, lekt. Kristė Kibildytė–Klimienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

DIZAINO TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „Dizaino technologijos ir inovacijos“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ mokiniai turės galimybę pažinti kaip gimsta šiuolaikiniai mums įprasti daiktai, kokios inovacijos naudojamos kuriant ir gaminant naujus. Mokiniai turės galimybę patys įsijausti į daiktų kūrėjo vaidmenį, patys projektuos, kurs prototipus su 3D spaudos įrenginiais, analizuos jau sukurtus projektus, mokysis kaip sėkmingai pristatyti savo produktą vizuomenei. Kurso dalyvių taip pat laukia pažintinės ekskursijos į universiteto ir jo partnerių kūrybines erdves.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.gruodžio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Lukas Kaminskis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

TURING TALENTS

Ar pamokose tavo mintis sukasi apie vizijas, kaip turi atrodyti ateitis? Gal esi bandęs programuoti
ir ši patirtis užstrigo giliai atmintyje? Nori dar mokykloje būdamas pabandyti programuotojo
darbo kėdę? Ši programa yra sutverta, būtent, tiems, kurie nori išmokti daugiau negu yra mokama
mokykloje!
Mes sukūrėme šią programą moksleiviams, kurie apie Fortnite ar kompiuterius išmano daugiau
nei bendraamžiai. Šios ištestinės stovyklos metu 8-10 klasių moksleiviai turės progą susipažinti
su programavimo pagrindais, kuriant internetinius puslapius bei gilinantis į platųjį internetą iš
technologinės perspektyvos.
Visos užduotis pagrįstos praktiniais užsiėmimais ir filosofija, kad po šios programos moksleiviai
išmokti "kaip mokytis" ir galėtų toliau tęsti savo ekspertizę IT srityje.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Raseinių Šaltinio progimnazija, Ateities g. 23,Raseiniai
person_pin
Mokytojai: Justinas Vancevičius, Roberta Žižienė
person_pin
Savivaldybė: Raseinių r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ISTORIJŲ KŪRIMO MENAS

Patyriminė, tarpdisciplininė pažintis su literatūra, kaip meno rūšimi, kai veiksmas, žaidimas ir praktinė veikla tampa svarbiausiais literatūrinio nuotykio elementais, šiuo metu  ypatingai aktuali Europos šalyse. Tokį požiūrį į literatūros pažinimą praktikuoja Hagoje, Nyderlanduose, įsikūręs Vaikų knygos muziejus (https://denhaag.com/en/location/86/children-s-book-museum), Anglijoje rengiami Imagine Childrens Festival, Just So Festival (http://www.justsofestival.org.uk, www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/imagine-childrens-festival) ir kiti. Knyga yra pagrindinis šių renginių variklis, tačiau pažintis su ja neapsiriboja knygos puslapiais.

Programa skirta 8  – 10 klasių mokiniams. Šia programa siekiama taikant tarpdisciplininės kūrybos metodą, ugdyti mokinių kūrybinius, socialinius įgūdžius, emocinį intelektą ir kritinį mąstymą bei supažindinti su alternatyviais literatūros pažinimo būdais. Programos realizavimas apjungia kontaktinį bei savarankišką programos dalyvių mokymąsi.  Programa skirta kūrybinių, asmeninių, socialinių, pažinimo kompetencijų tobulinimui, kultūrinių, meninių ir komunikavimo gimtąja kalba ir dalykinių kompetencijų gilinimui. Programoje vadovaujamasi šiais principais: integruoto ugdymosi, aktyvaus mokinių įsitraukimo į ugdymo(si) procesą, į procesą orientuoto mokymo(si).

Laukiami šie programos rezultatai:  programos dalyviai: 1) gebės taikyti tarpdisciplininį literatūros pažinimo metodą analizuodami literatūros kūrinius; 2) įgys kūrybinio rašymo ir istorijų kūrimo pagrindus; 3) įgys instaliacijos ir perdirbto meno (recycled art) pagrindus; 4) gebės pristatyti savo sukurtus darbus.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 sesijos laikas derinamas su besimokančiųjų grupe
place
Vieta: Vaikų dienos centras „Tiltas“, Utenos g.4, Skudutiškio k., Molėtų rajonas.
person_pin
Mokytojai: Edita Dalia Rakauskaitė, Gintarė Žemaitaitienė.
person_pin
Savivaldybė: Molėtų r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

VIZUALINĖ KOMUNIKACIJA

Visuomenė tampa tinklų pagalba veikiančia sistema ir tokia organizacija turi vis daugiau įtakos mūsų socialiniam ir asmeniniam gyvenimui. Galime kalbėti apie jų žalą, neigiamas puses, jų vengti, nuo jų saugoti. Bet daug aktualiau – juos suprasti, perprasti, priimti ir apie juos mokyti, nepaliekant būsimiems vartotojams išsiaiškinti visko patiems. Pademonstravus pozityvias tinklų ir tinklaveikos puses, pasikeičia požiūris ir nuomonė. Komunikavimas pagal auditoriją, temą ir reikalavimus turėtų būti ugdomas dar mokykloje. Deja, mokiniai nežino bendrų reikalavimų, o pats komunikavimas per prezentacijas jiems nuobodus. Todėl svarbu taikyti įvairius ir skirtingus prezentavimo metodus bei įrankius komunikavimo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymui. Nemažiau svarbu ir atitinkami jų vertinimo kriterijai, kurie bus aptarti šių mokymų metu. Šių mokymų konceptas -  prezentuodami kuriame savo asmeninį prekės ženklą ir tai turime daryti kryptingai ir apgalvotai nuo pirmųjų žingsnių. Socialinių tinklų komunikacijoje svarbiausia – vizualinė jos raiška, o tik po jos, seka tekstinė.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

„VISUOMENĖS SVEIKATA. APLINKA IR SVEIKATA “ 8 kl

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos