Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Prof. dr. Artūras Jakubavičius, lekt. Gediminas Jankūnas, dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

NAUJO PRAMONĖS GAMINIO KŪRIMAS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „NAUJO PRAMONĖS GAMINIO KŪRIMAS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Modulis apima šias ugdymo sritis: naujo pramonės gaminio (toliau – gaminio) koncepcijos ir dizaino kūrimas, gaminio virtualus modeliavimas specializuotais programiniais įrankiais, gaminio (jo prototipo) sparčioji gamyba 2D lazeriniu pjaustytuvu ir 3D spausdintuvu, taip pat gaminio verslo plano kūrimas.

Jis skirtas integruotam mokinių ugdymui nuotoliniu būdu ir sudaro prielaidas jiems atlikti savarankiškus darbus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklų srityje.

Mokinio savarankiško darbo tipinė užduotis – šiuolaikinės skaitmeninės inžinerijos priemonėmis sukurti naują gaminį ar jo prototipą. Užduotį vykdant rengiamas gaminio verslo planas.

 

Programa yra skirta mokyklų vyresniųjų (8-12) klasių mokiniams, besidomintiems technologijomis ir gamyba, kūrybiniu pritaikymu kuriant inovatyvius produktus. Visi programos užsiėmimai yra labiau praktiniai, nors kartu derinama ir teorija. Užsiėmimų metu moksleiviai yra supažindinami su geometrinio kompiuterinio modeliavimo priemonėmis. Programa  sustiprina ir įtvirtina kūrybinio ir techninio raštingumo gebėjimus; ją baigęs moksleivis gebės ne tik inovatyviai pristatyti produktą ar paslaugą, bet ir sukurtą  kūrinį traktuoti kaip inovatyvų ir dėmesį patraukiantį asmens kūrybinės veiklos rezultatą.

Programa aprėpia šias temas - gaminio koncepcija: pasirinktos rinkos (pvz., jaunimo) vartotojų poreikių tyrimas, konkurencinių gaminių ir gamintojų identifikavimas, gaminio funkcionalumo ir gamybos medžiagų bei technologijų analizė, gamybos proceso parengimo ir gamybos kaštų analizė; gaminio dizainas (forma, kompozicija, ergonomika, spalvinis sprendimas); gaminio skaitmeninis 3D modelis ir techniniai brėžiniai; gaminio prototipo gamyba programinio valdymo įrenginiais, naudojantis nuotolinio 2D pjaustymo ar 3D spausdinimo paslaugomis.

Mokiniams, atliekantiems savarankišką darbą suteikiama nemokama internetinė prieiga prie AI platformos virtualiojo modeliavimo IT įrangos paketo Fusion 360.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, doc. dr. Justinas Gargasas, dr. Algimantas Rotmanas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

IŠMANUSIS ŠILTNAMIS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „IŠMANUSIS ŠILTNAMIS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su inovacijų kūrimo principais išmaniųjų statinių ir įtaisų kūrimo ir naudojimo srityje ir joje suteikti pradinius praktinio darbo įgūdžius, konstruojant ir bandant originalios konstrukcijos išmaniojo mini šiltnamio prototipą. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo mini šiltnamio koncepcijos kūrimo, projektavimo ir gamybos iki jo valdymo sistemos programavimo, eksploatacinių bandymų ir verslo plano parengimo, taip pat ir darbo rezultatų pristatymą.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir agroinovacijų sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m. gruodžio 28d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Jonas Jonikaitis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

ATGAL Į ATEITĮ SU MATEMATIKA IR INFORMATIKA

Matematika - tai tyli mokslų pirmtakė, tuo tarpu informacinės technologijos - neatsiejama
dabarties dalis. Šių dviejų disciplinų sinergija sukuria ryškią ateities inovacijų projekciją,
skatinančią kurti naujas darbo vietas ir įgalinti žmoniją keistis. Su šia neformaliojo vaikų
švietimo programa kviesime 8-9 klasės mokinius gilintis į matematikos ir informatikos mokslų
istoriją ir ateities perspektyvas. Aiškinsimės apie naujausias šių mokslo sričių tendencijas,
veikimo principą ir pritaikymą. Kursime minimalaus veikimo produktus, atvaizduojančius
didžiąsias šių dienų technologijas.
Programa skirta visiems technologijomis besidomintiems jaunuoliams, norintiems pagilinti
matematikos, informatikos, inovacijų žinias ir išmokti pažaboti mokslą.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. skirtos teorijai ir praktikai, o 48 val. –savarankiškam darbui
place
Vieta: Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla Adresas: Linų g. 4, Ukmergė
person_pin
Mokytojai: Saulė Norkutė, Šarūnė Pečiukonytė
person_pin
Savivaldybė: Ukmergės r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ĮVIETINTAS TEATRAS

Įvietinto teatro programa – tai skirtingų kūrybinių kompetencijų suteikianti neformaliojo ugdymo programa, orientuota į aplinkos stebėjimo ir analizės kompetencijų ugdymąsi, kurios reikalingos sparčiai kintančios aplinkos kontekste.

Įvietintas teatras atspindi laikotarpį kuriame mes gyvename: fragmentuotą, pabirą. Šios formos dėka tuos įvairius fragmentus: technologijas, skirtingus scenografijos elementus, vaidybinius epizodus, garsines, vizualines, video instaliacijas bus mokomasi sujungti  į vientisą pasakojimą-ekskursiją.

Programos tikslinė grupė: 8 – 10 klasės mokiniai, besidomintys vizualia komunikacija, socialiniais tinklais, judančio vaizdo, teatro ir kitomis meno sritimis, kūrybiškumo ugdymusi ir norintys įvaldyti skirtingus meninės kūrybos metodus.

Programos dalyviai mokysis jungti fragmentuotas savo patirtis, atskirus gyvenimo fragmentus ir skirtingus elementus į vientisą pasakojimą. Šios programos dėka vaikai plės žinias apie teatro meną, vaidybos stilius skirtingose kontekstuose, judantį vaizdą ir tarpdisciplinius menus, jų kūrimo principus, gebės atpažinti ir panaudoti teatrinius ir kitokio meno elementus savoje aplinkoje.

Įvietinto teatro programa padės vystyti aplinkos stebėjimo, grupinio darbo, emocinio raštingumo, kūrybiškumo, vaizduotės  gebėjimus ir mokys kūrybiškai išnaudoti nuolat kintančią aplinką ir įvairias ten vykstančias situacijas. Tokio  teatro kūrėjai  lavina gebėjimus kurti iš visiems lengvai prieinamų ir pasiekiamų daiktų, objektų, priemonių, technologijų.

Įvietintas teatras, kuriame darbas su erdve ir ten gyvenančiais žmonėmis tampa įkvėpimo šaltiniu tiek pačiam spektaklio turiniui, tiek tos erdvės pritaikymui, todėl kuriant tokį teatrą išmokstama atlikti įvairaus pobūdžio tyrimus: nuo  istorinio, kontekstinio  iki meninio.

Šios programos veiklos, besiorientuojančios į stebėjimą kaip vieną iš pagrindinių kūrybinių principų, lavina vaikų gebėjimus dirbti grupėse, ugdo jų  emocinį raštingumą bei gebėjimą komunikuoti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.

Laukiami rezultatai: keletas įvietinto teatro mini spektaklių, meninių ekskursijų skirtingose erdvėse.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 sesijos laikas derinamas su besimokančiųjų grupe
place
Vieta: Vaikų dienos centras „Tiltas“, Utenos g.4, Skudutiškio k., Molėtų rajonas.
person_pin
Mokytojai: Edita Dalia Rakauskaitė, Gintarė Žemaitaitienė.
person_pin
Savivaldybė: Molėtų r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

VIZUALINĖ KOMUNIKACIJA

Visuomenė tampa tinklų pagalba veikiančia sistema ir tokia organizacija turi vis daugiau įtakos mūsų socialiniam ir asmeniniam gyvenimui. Galime kalbėti apie jų žalą, neigiamas puses, jų vengti, nuo jų saugoti. Bet daug aktualiau – juos suprasti, perprasti, priimti ir apie juos mokyti, nepaliekant būsimiems vartotojams išsiaiškinti visko patiems. Pademonstravus pozityvias tinklų ir tinklaveikos puses, pasikeičia požiūris ir nuomonė. Komunikavimas pagal auditoriją, temą ir reikalavimus turėtų būti ugdomas dar mokykloje. Deja, mokiniai nežino bendrų reikalavimų, o pats komunikavimas per prezentacijas jiems nuobodus. Todėl svarbu taikyti įvairius ir skirtingus prezentavimo metodus bei įrankius komunikavimo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymui. Nemažiau svarbu ir atitinkami jų vertinimo kriterijai, kurie bus aptarti šių mokymų metu. Šių mokymų konceptas -  prezentuodami kuriame savo asmeninį prekės ženklą ir tai turime daryti kryptingai ir apgalvotai nuo pirmųjų žingsnių. Socialinių tinklų komunikacijoje svarbiausia – vizualinė jos raiška, o tik po jos, seka tekstinė.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018 m. 1 – oji sesija – liepos 16 – 20; 2 – oji sesija 23 - 27 d., 3 – oji sesija rugpjūčio 1 – 3 d.
place
Vieta: MRU – Mykolo Riomerio universitetas Ateities g. 20.
person_pin
Mokytojai: Augustė Matvijenkaitė, Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

„ MITYBA. TAIKOMOJI MITYBA “ 10 kl

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos