Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Justinas Gargasas, doc. dr. Algimantas Rotmanas, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ir pasaulinio jaunimo ateities ugdymo programų, parodant, kad iš nebetinkamų naudoti spalvotojo metalo gaminių galima sukurti naujus funkcionalius daiktus, kurie tarnaus ateityje. Šiuo metu pasaulyje labai sparčiai mažėja naudingųjų metalo rūdų išteklių. Todėl šiandien ir ateityje turime itin atidžiai mąstyti, kaip senus nenaudojamus daiktus galėtume prikelti pakartotiniam gyvenimui. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS“, kurios tikslas kurti inovatyvias technologijas, produktus, procesus ir pažangius metodus. Tai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių apie naujus gamybos procesus, medžiagas ir taikomas technologijas, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti metalo lydinius, kurti naujus produktus, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius ar maketus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai kiekvieno moksleivio gebėjimai – individualus ir komandinis darbas bei mąstymas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, pristatant rezultatus). Vykdant šias veiklas, mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas apie atgautas žaliavas ir jų svarbą visuomenei, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą ir atsakomybės jausmą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Dr. Darius Rudinskas, dr. Domantas Bručas, lekt. Aleksandr Lapušinskij, vyr. mokytojas Marius Narvilas, mokytojas ekspertas Henrikas Vaišvila
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ TECHNOLOGIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ TECHNOLOGIJOS“ siekiama suteikti mokiniams bendrąsias ir dalykines kompetencijas, projektinio darbo įgūdžius ir praktinius gebėjimus inžinerinių technologijų srityje, suteikiančius galimybę pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam ruoštis

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su skrydžio principais, bepiločių orlaivių sandara ir inžinerinėmis sistemomis, konstruojant ir bandant bepiločio orlaivio modelį. Programos metu moksleiviai susipažins su aviacijos technologijų raida, įgis aerodinamikos pagrindus, sužinos apie bepiločių orlaivių tipus, orlaivį sudarančius elementus, jų paskirtį ir parametrus, taip pat bepiločių orlaivių skrydžių saugą. Praktinių užsiėmimų metu, dirbdami grupėse, moksleiviai konstruos mėtomus sklandytuvus ir fiksuoto sparno bepiločius orlaivius, mokysis juos valdyti simuliatoriuje ir realiomis sąlygomis. Savo žinias ir praktinius įgūdžius gilins atlikdami savarankiško darbo užduotis namuose.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, IT, fizika.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, doc. dr. Justinas Gargasas, dr. Algimantas Rotmanas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

IŠMANUSIS ŠILTNAMIS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „IŠMANUSIS ŠILTNAMIS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su inovacijų kūrimo principais išmaniųjų statinių ir įtaisų kūrimo ir naudojimo srityje ir joje suteikti pradinius praktinio darbo įgūdžius, konstruojant ir bandant originalios konstrukcijos išmaniojo mini šiltnamio prototipą. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo mini šiltnamio koncepcijos kūrimo, projektavimo ir gamybos iki jo valdymo sistemos programavimo, eksploatacinių bandymų ir verslo plano parengimo, taip pat ir darbo rezultatų pristatymą.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir agroinovacijų sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.spalio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Linas Butėnas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

IŠMOK PROGRAMUOTI ŽAISDAMAS

Tau patinka strateginiai kompiuteriniai žaidimai, bet visada galvojai, kad norėtum sukurti
žaidimą pats ir taip pat išmokti programuoti? Tuomet ši programa skirta kaip tik tau.
Mokymasis programuoti gali būti įdomus, patrauklus ir net nepastebimas, kai programavimo ir
algoritmavimo mokomasi panaudojant vizualaus programavimo įrankius, interaktyvias žaidimų
aplinkas ar aktyvią veiklą. Šios aplinkos vizualizuoja informatikos pagrindinius dalykus, tokius
kaip kintamieji, objektai, funkcijos, funkcijų parametrai, ciklai ir t.t. Vizualus įsivaizdavimas
padeda žymiai greičiau juos suprasti ir vėliau panaudoti realioms užduotims spręsti. Mokymai
skirti 8-9 klasių mokiniams, kurie neturi jokių arba beveik jokių programavimo žinių.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. skirtos teorijai ir praktikai, o 48 val. - savarankiškam darbui.
place
Vieta: Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija, Vydūno g. 15, Jurbarkas
person_pin
Mokytojai: Marat Sargsyan
person_pin
Savivaldybė: Jurbarko r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

VIZUALINIS RAŠTINGUMAS: KINO MENAS

Programa sudaryta iš dviejų  dalių, kiekvienai daliai numatyta po dvi sesijas. Pirmoji dalis - vaidybinis kinas, antroji – dokumentinis kinas. Kiekvienoje dalyje dalyviai bus supažindinami su kino istorija, patys kurs vaidybinius ir dokumentinius, trumpo metro filmus. Vaikai, nors ir sutrumpintai, bet pilnavertiškai susipažins ir patys dalyvaus visuose kino kūrybos procesuose. Jie bus scenaristais, režisieriais, vaizdo ir garso operatoriais, patys vaidins ir patys montuos savo nufilmuotus kadrus. Visos programos veiklos pateikiamos mokiniams įdomia ir prieinama forma, remiantis programos įgyvendintojų ilgamete patirtimi, dirbant visoje Lietuvoje su panašaus amžiaus mokiniais. Savarankiško darbo metu mokiniai kurs scenarijus, pieš kadruotes, kurs įvairaus žanro trumpus filmus.

Mokiniai susipažins su kino istorija ir kino raida, lietuviško vaidybinio ir dokumentinio kino klasika, įgys gebėjimą geriau orientuotis media erdvėje, po dokumentinio kino dirbtuvių gebės kitaip stebėti aplinką, detales, žmones, garsus ir pan.; įgys kūrybinio darbo grupėje ir individualiai gebėjimų, ugdysis atsakomybę dirbant komandoje; didins pasitikėjimą savimi, suprasdami, kad gali pilnavertiškai kurti tokioje sudėtingoje srityje, kaip kinematografija.

Dalyviai įgis asmeninių, socialinių, iniciatyvumo, komunikavimo, kūrybiškumo kompetencijų,  susipažinę su kinematografijos lauko veikla, turės galimybę projektuoti savo profesinę karjerą kino srityje. Galutinis  programos dalyvių veiklos rezultatas –  sukurti trumpi vaidybiniai ir dokumentiniai filmai.

Numatomi atsiskaitymo būdai: sesijų ir savarankiško darbo metu sukurti trumpi filmai ir jų pristatymai, asmeninės refleksijos.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 sesija derinama su mokymo programos dalyviais
place
Vieta: Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, Vilniaus r. Nemenčinės gimnazija, Ežero g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.
person_pin
Mokytojai: Dr. Auksė Petruškevičiūtė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

SOCIALINIAI INOVATORIAI

Gyvenant sparčių socialinių pokyčių visuomenėje mus supanti aplinka reikalauja  naujų  idėjų ir naujų problemų sprendimo būdų, veiklos modelių, kurie prisidėtų prie socialinių iššūkių sprendimo, aktyvaus dalyvavimo keičiant mus supančią aplinką, auginant žmonių atsakomybę už savo paties ir kitų sprendimus. Todėl kiekvienam  jaunam žmogui  svarbu turėti aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime gebėjimus, analitinius aplinkos įvertinimo gebėjimus, galinčius identifikuoti jautriausias visuomenės problemas, būti pilietiškais ir socialiai atsakingais, kritiškai ir kūrybiškai mąstančiais, gebančiais bendradarbiauti priimant sprendimus.

 

Ši programa skirta visiems 8 – 10 klasių mokiniams, socialiai orientuotiems ir / ar dar tik  norintiems išbandyti save socialiai atsakingoje veikloje, todėl dalyvauti kviečiami visi, norintys mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant.

 

Programa siekiama ugdyti mokinių socialinės, inovatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, taikant analitinio ir kritinio mąstymo ugdymo metodus, organizuojant susitikimus, diskusijas su socialiniais inovatoriais, socioedukacines išvykas į įvairiaus lygmens institucijas (LR Seimas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybių organizacijas, privačias institucijas ir NVO), dirbančias socialinėje srityje).  Programos dalyviai susipažins su savanoriškos veiklos ypatumais ir galimybėmis jau dabar aktyviai dalyvauti siekiant socialinių pokyčių.

 

Programoje darniai apjungiamas kontaktinis bei savarankiškas programos dalyvių mokymąsis.  Programa skirta  asmeninių, socialinių, iniciatyvumo, komunikavimo, mokymosi visą gyvenimą kompetencijų tobulinimui.

 

Baigę programą mokiniai įgis socialinės aplinkos tyrimo ir problemų identifikavimo, naudojant įvairius informacijos rinkimo metodus, įgūdžių; gebės kurti socialines inovacijas ir projektuoti savo socialiai atsakingą profesinę karjerą, išbandys save savanoriškoje veikloje ir taps savanoriškos veiklos ambasadoriais vietos bendruomenėje; gebės naudotis įvairiomis informacijos sklaidos priemonėmis, susikurs savo, kaip socialinio inovatoriaus, porfolio;  įgis pasitikėjimo savimi ir drąsos daryti pokyčius savo aplinkoje.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

„VISUOMENĖS SVEIKATA. APLINKA IR SVEIKATA “ 8 kl

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos