Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Justinas Gargasas, doc. dr. Algimantas Rotmanas, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ir pasaulinio jaunimo ateities ugdymo programų, parodant, kad iš nebetinkamų naudoti spalvotojo metalo gaminių galima sukurti naujus funkcionalius daiktus, kurie tarnaus ateityje. Šiuo metu pasaulyje labai sparčiai mažėja naudingųjų metalo rūdų išteklių. Todėl šiandien ir ateityje turime itin atidžiai mąstyti, kaip senus nenaudojamus daiktus galėtume prikelti pakartotiniam gyvenimui. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS“, kurios tikslas kurti inovatyvias technologijas, produktus, procesus ir pažangius metodus. Tai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių apie naujus gamybos procesus, medžiagas ir taikomas technologijas, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti metalo lydinius, kurti naujus produktus, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius ar maketus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai kiekvieno moksleivio gebėjimai – individualus ir komandinis darbas bei mąstymas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, pristatant rezultatus). Vykdant šias veiklas, mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas apie atgautas žaliavas ir jų svarbą visuomenei, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą ir atsakomybės jausmą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Eglė Jaškūnienė, lekt. Jovilė Barevičiūtė, lekt. Remigijus Ruokis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

AUDIOVIZUALINIŲ MEDIJŲ TAIKYMAS KURIANT IR DIEGIANT INOVACIJAS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „AUDIOVIZUALINIŲ MEDIJŲ TAIKYMAS KURIANT IR DIEGIANT INOVACIJAS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis. Dalyvavimas šioje NVŠ programoje – tai pirmasis moksleivio žingsnis profesionalios audiovizualinės kūrybos link bei bandymas tinkamai, šiuolaikiškai ir inovatyviai realizuoti savąsias kūrybines idėjas.

Programos aktualumą ir reikalingumą rodo pakitęs šiuolaikinis technologijų ir kasdienės komunikacijos laukas, kuriame informacija labiausiai kuriama, suvokiama ir platinama pasitelkus audiovizualines technologijas. Tad neišvengiama šių technologijų paklausa ir intervencija visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime reikalauja stiprinti audiovizualinių medijų raštingumo lauką bei sieti jas (technologijas) su asmens verslumo ir jo (asmens) savirealizacijos būtinybe, kuri yra pastebima dar mokyklinėje aplinkoje.

Programa yra skirta mokyklų vyresniųjų (8-12) klasių mokiniams, besidomintiems audiovizualinėmis technologijos ir jų kūrybiniu pritaikymu kuriant inovatyvius produktus. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo idėjos formavimo, darbo įrankių įvaldymo ir pritaikymo, kūrybos procesų suplanavimo ir įgyvendinimo iki šiuolaikiško ir vartotoją įtraukiančio rezultato, pateikimo elektroninėje erdvėje (t. y. produkto arba asmens kūrybos galutiniai rezultatai yra pristatomi internetiniame portfolio). Inovacijų kūrimo veiklų ciklas taip pat apima ir verslo plano rengimo bei produkto marketingo klausimus.

Visi programos užsiėmimai yra labiau praktiniai, nors kartu derinama ir teorija. Užsiėmimų metu moksleiviai yra supažindinami su fotografavimo ir filmavimo priemonėmis, suteikiami naudingi praktiniai patarimai ir įgūdžiai, reikalingi kuriant grafinį ir internetinio portfolio bei interneto svetainių dizainą. Programa  sustiprina ir įtvirtina medijų raštingumo lauką; ją baigęs moksleivis gebės ne tik inovatyviai pristatyti produktą ar paslaugą, bet ir sukurtą audiovizualinį kūrinį traktuoti kaip inovatyvų ir dėmesį patraukiantį asmens kūrybinės veiklos rezultatą.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Jonas Jakaitis, doc. dr. Linas Krūgelis, lekt. Jonas Žukas, lekt. Mindaugas Užkuraitis, lekt. Kristė Kibildytė–Klimienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

DIZAINO TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „Dizaino technologijos ir inovacijos“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ mokiniai turės galimybę pažinti kaip gimsta šiuolaikiniai mums įprasti daiktai, kokios inovacijos naudojamos kuriant ir gaminant naujus. Mokiniai turės galimybę patys įsijausti į daiktų kūrėjo vaidmenį, patys projektuos, kurs prototipus su 3D spaudos įrenginiais, analizuos jau sukurtus projektus, mokysis kaip sėkmingai pristatyti savo produktą vizuomenei. Kurso dalyvių taip pat laukia pažintinės ekskursijos į universiteto ir jo partnerių kūrybines erdves.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m. gruodžio 28d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Jonas Jonikaitis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

ATGAL Į ATEITĮ SU MATEMATIKA IR INFORMATIKA

Matematika - tai tyli mokslų pirmtakė, tuo tarpu informacinės technologijos - neatsiejama
dabarties dalis. Šių dviejų disciplinų sinergija sukuria ryškią ateities inovacijų projekciją,
skatinančią kurti naujas darbo vietas ir įgalinti žmoniją keistis. Su šia neformaliojo vaikų
švietimo programa kviesime 8-9 klasės mokinius gilintis į matematikos ir informatikos mokslų
istoriją ir ateities perspektyvas. Aiškinsimės apie naujausias šių mokslo sričių tendencijas,
veikimo principą ir pritaikymą. Kursime minimalaus veikimo produktus, atvaizduojančius
didžiąsias šių dienų technologijas.
Programa skirta visiems technologijomis besidomintiems jaunuoliams, norintiems pagilinti
matematikos, informatikos, inovacijų žinias ir išmokti pažaboti mokslą.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Raseinių Šaltinio progimnazija, Ateities g. 23,Raseiniai
person_pin
Mokytojai: Justinas Vancevičius, Roberta Žižienė
person_pin
Savivaldybė: Raseinių r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ISTORIJŲ KŪRIMO MENAS

Patyriminė, tarpdisciplininė pažintis su literatūra, kaip meno rūšimi, kai veiksmas, žaidimas ir praktinė veikla tampa svarbiausiais literatūrinio nuotykio elementais, šiuo metu  ypatingai aktuali Europos šalyse. Tokį požiūrį į literatūros pažinimą praktikuoja Hagoje, Nyderlanduose, įsikūręs Vaikų knygos muziejus (https://denhaag.com/en/location/86/children-s-book-museum), Anglijoje rengiami Imagine Childrens Festival, Just So Festival (http://www.justsofestival.org.uk, www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/imagine-childrens-festival) ir kiti. Knyga yra pagrindinis šių renginių variklis, tačiau pažintis su ja neapsiriboja knygos puslapiais.

Programa skirta 8  – 10 klasių mokiniams. Šia programa siekiama taikant tarpdisciplininės kūrybos metodą, ugdyti mokinių kūrybinius, socialinius įgūdžius, emocinį intelektą ir kritinį mąstymą bei supažindinti su alternatyviais literatūros pažinimo būdais. Programos realizavimas apjungia kontaktinį bei savarankišką programos dalyvių mokymąsi.  Programa skirta kūrybinių, asmeninių, socialinių, pažinimo kompetencijų tobulinimui, kultūrinių, meninių ir komunikavimo gimtąja kalba ir dalykinių kompetencijų gilinimui. Programoje vadovaujamasi šiais principais: integruoto ugdymosi, aktyvaus mokinių įsitraukimo į ugdymo(si) procesą, į procesą orientuoto mokymo(si).

Laukiami šie programos rezultatai:  programos dalyviai: 1) gebės taikyti tarpdisciplininį literatūros pažinimo metodą analizuodami literatūros kūrinius; 2) įgys kūrybinio rašymo ir istorijų kūrimo pagrindus; 3) įgys instaliacijos ir perdirbto meno (recycled art) pagrindus; 4) gebės pristatyti savo sukurtus darbus.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: Neakivaizdinės sesijos laikas (2019.01-02).
place
Vieta: Kauno Saulės gimnazija, Savanorių pr. 46, Kaunas.
person_pin
Mokytojai: Rolandas Juraitis, Asta Blažinskienė, Smiltė Juraitė
person_pin
Savivaldybė: Kauno m. sav.
place
Institucija: UAB „Asmenybės raidos centras centras“

„ F.U.N. – FINANSINIS UGDYMAS NAUJAI“

Programos tikslas

Suteikti žinias ir iš(si)ugdyti finansinius įgūdžius bei mąstymo stilių, reikalingus priimant racionalius sprendimus įvairiose finansinėse situacijose, kurie įveiklintų dalyvius ateityje patiems susikurti norimą ekonominę gerovę išlaikant asmeniškai priimtiną gyvenimo ir darbo balansą.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018 m. 1 – oji sesija – liepos 23 d. – 27 d. 2 – oji sesija – rugpjūčio 6 d. – 9 d. (ML), 3 – oji sesija - rugpjūčio 10 d. – 14 d. (MRU).
place
Vieta: ML - „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab. MRU – Mykolo Riomerio universitetas, Ateities g. 20, 108 kab.
person_pin
Mokytojai: Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

„VISUOMENĖS SVEIKATA. APLINKA IR SVEIKATA “ 10 kl

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos