Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Justinas Gargasas, doc. dr. Algimantas Rotmanas, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ir pasaulinio jaunimo ateities ugdymo programų, parodant, kad iš nebetinkamų naudoti spalvotojo metalo gaminių galima sukurti naujus funkcionalius daiktus, kurie tarnaus ateityje. Šiuo metu pasaulyje labai sparčiai mažėja naudingųjų metalo rūdų išteklių. Todėl šiandien ir ateityje turime itin atidžiai mąstyti, kaip senus nenaudojamus daiktus galėtume prikelti pakartotiniam gyvenimui. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS“, kurios tikslas kurti inovatyvias technologijas, produktus, procesus ir pažangius metodus. Tai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių apie naujus gamybos procesus, medžiagas ir taikomas technologijas, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti metalo lydinius, kurti naujus produktus, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius ar maketus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai kiekvieno moksleivio gebėjimai – individualus ir komandinis darbas bei mąstymas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, pristatant rezultatus). Vykdant šias veiklas, mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas apie atgautas žaliavas ir jų svarbą visuomenei, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą ir atsakomybės jausmą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: I sesijos laikas: 2018 m. spalio mėn. 24, 25, 26 d. - teorija ir praktika; 2018 m. spalio mėn. 27, 28 d. - savarankiškas darbas. II sesijos laikas: 2018 m. lapkričio mėn. 26, 27, 28 d. - teorija ir praktika; 2018 m. lapkričio mėn. 29, 30 d. - savarankiškas darbas. III sesijos laikas: 2019 m. sausio mėn. 14, 15, 16 d. - teorija ir praktika; 2019 m. sausio mėn. 17, 18 d. - savarankiškas darbas. IV sesijos laikas: 2019 m. vasario mėn. 11, 12 13 d. - teorija ir praktika.
place
Vieta: Saulėtekio al. 9, III rūmai, Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas.
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Stasys Tamošiūnas, Arūnas Baronas, Doc. dr. Alytis Gruodis, Prof. habil.. dr. Edmundas Kuokštis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

MOKINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS SPRENDŽIANT PADIDINTO SUDĖTINGUMO FIZIKOS TEORINES UŽDUOTIS IR ATLIEKANT NESTANDARTINIUS EKSPERIMENTUS

Pagal programą, skirtą 8-10 klasių mokiniams, susistemintai pateikiamos būtiniausios teorijos žinios, sprendžiami padidinto nei bendrojo lavinimo mokykloje sunkumo uždaviniai, atkreipiant ypatingą dėmesį į sprendimų metodiką, paaiškinimą, iliustracijas, rezultatų pateikimo tvarką bei atliekami nestandartiniai (palyginus su galimais bendrojo lavinimo mokykloje) eksperimentai, mokinius pratinant prie problemos iškėlimo, patikimo eksperimento atlikimo ir paklaidų įvertinimo, gautų rezultatų aprašymo ir juos atitinkančių išvadų bei rekomendacijų pateikimo reikalavimų. Tikimasi, kad taip bus išugdyta geroji patirtis, turėsianti įtakos mokinių tolesniam kūrybingam mokymuisi ir motyvuotam jų ateities profesijos pasirinkimui.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, doc. dr. Justinas Gargasas, dr. Algimantas Rotmanas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

IŠMANUSIS ŠILTNAMIS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „IŠMANUSIS ŠILTNAMIS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su inovacijų kūrimo principais išmaniųjų statinių ir įtaisų kūrimo ir naudojimo srityje ir joje suteikti pradinius praktinio darbo įgūdžius, konstruojant ir bandant originalios konstrukcijos išmaniojo mini šiltnamio prototipą. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo mini šiltnamio koncepcijos kūrimo, projektavimo ir gamybos iki jo valdymo sistemos programavimo, eksploatacinių bandymų ir verslo plano parengimo, taip pat ir darbo rezultatų pristatymą.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir agroinovacijų sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.spalio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Linas Butėnas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

IŠMOK PROGRAMUOTI ŽAISDAMAS

Tau patinka strateginiai kompiuteriniai žaidimai, bet visada galvojai, kad norėtum sukurti
žaidimą pats ir taip pat išmokti programuoti? Tuomet ši programa skirta kaip tik tau.
Mokymasis programuoti gali būti įdomus, patrauklus ir net nepastebimas, kai programavimo ir
algoritmavimo mokomasi panaudojant vizualaus programavimo įrankius, interaktyvias žaidimų
aplinkas ar aktyvią veiklą. Šios aplinkos vizualizuoja informatikos pagrindinius dalykus, tokius
kaip kintamieji, objektai, funkcijos, funkcijų parametrai, ciklai ir t.t. Vizualus įsivaizdavimas
padeda žymiai greičiau juos suprasti ir vėliau panaudoti realioms užduotims spręsti. Mokymai
skirti 8-9 klasių mokiniams, kurie neturi jokių arba beveik jokių programavimo žinių.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Raseinių Šaltinio progimnazija, Ateities g. 23,Raseiniai
person_pin
Mokytojai: Justinas Vancevičius, Roberta Žižienė
person_pin
Savivaldybė: Raseinių r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ISTORIJŲ KŪRIMO MENAS

Patyriminė, tarpdisciplininė pažintis su literatūra, kaip meno rūšimi, kai veiksmas, žaidimas ir praktinė veikla tampa svarbiausiais literatūrinio nuotykio elementais, šiuo metu  ypatingai aktuali Europos šalyse. Tokį požiūrį į literatūros pažinimą praktikuoja Hagoje, Nyderlanduose, įsikūręs Vaikų knygos muziejus (https://denhaag.com/en/location/86/children-s-book-museum), Anglijoje rengiami Imagine Childrens Festival, Just So Festival (http://www.justsofestival.org.uk, www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/imagine-childrens-festival) ir kiti. Knyga yra pagrindinis šių renginių variklis, tačiau pažintis su ja neapsiriboja knygos puslapiais.

Programa skirta 8  – 10 klasių mokiniams. Šia programa siekiama taikant tarpdisciplininės kūrybos metodą, ugdyti mokinių kūrybinius, socialinius įgūdžius, emocinį intelektą ir kritinį mąstymą bei supažindinti su alternatyviais literatūros pažinimo būdais. Programos realizavimas apjungia kontaktinį bei savarankišką programos dalyvių mokymąsi.  Programa skirta kūrybinių, asmeninių, socialinių, pažinimo kompetencijų tobulinimui, kultūrinių, meninių ir komunikavimo gimtąja kalba ir dalykinių kompetencijų gilinimui. Programoje vadovaujamasi šiais principais: integruoto ugdymosi, aktyvaus mokinių įsitraukimo į ugdymo(si) procesą, į procesą orientuoto mokymo(si).

Laukiami šie programos rezultatai:  programos dalyviai: 1) gebės taikyti tarpdisciplininį literatūros pažinimo metodą analizuodami literatūros kūrinius; 2) įgys kūrybinio rašymo ir istorijų kūrimo pagrindus; 3) įgys instaliacijos ir perdirbto meno (recycled art) pagrindus; 4) gebės pristatyti savo sukurtus darbus.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: Neakivaizdinės sesijos laikas (2019.01-02).
place
Vieta: Ševčenkos g. 31, Vilnius.
person_pin
Mokytojai: Vilma Vilkaitė Leonavičienė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Asmenybės raidos centras centras“

„ INTERAKTYVUS LITERATŪRINIS VILNIUS“

Programos tikslas:

Sukurti interaktyvų literatūrinio Vilniaus maršrutą, naudojant inovatyvius mokymo/si metodus (pasitelkiant simuliaciją literatūrinio  maršruto kūrimui;  įtikinant  nupirkti turizmo agentūrą parengtą projektą).

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Prof. Dr. Živilė Stankevičiūtė, dr. Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

MEDICINA IR SVEIKATA. GROŽIO TERAPIJA

Šios edukacinės programų tikslas S3 NVŠ (toliau – Programų) yra suteikti motyvuotiems mokiniams praplėsti žinias, tiriamojo darbo įgūdžius, praktinius gebėjimus, reikalingus renkantis ateityje profesijas. Susipažinti su profesijų ypatumais, metodikomis bei tų sričių atstovais, kitaip tariant pamatyti profesiją iš vidaus. Suprasti kokių dalykų, gebėjimų reikia šiai profesijai ir kokius sau tikslus turėtų išsikelti, bei kokius dalykus rinktis po 10 klasės, norint įgyti tam tikrą specialybę.

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos