Neformalusis vaikų švietimas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Prof. dr. Artūras Jakubavičius, lekt. Gediminas Jankūnas, dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

NAUJO PRAMONĖS GAMINIO KŪRIMAS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „NAUJO PRAMONĖS GAMINIO KŪRIMAS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Modulis apima šias ugdymo sritis: naujo pramonės gaminio (toliau – gaminio) koncepcijos ir dizaino kūrimas, gaminio virtualus modeliavimas specializuotais programiniais įrankiais, gaminio (jo prototipo) sparčioji gamyba 2D lazeriniu pjaustytuvu ir 3D spausdintuvu, taip pat gaminio verslo plano kūrimas.

Jis skirtas integruotam mokinių ugdymui nuotoliniu būdu ir sudaro prielaidas jiems atlikti savarankiškus darbus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklų srityje.

Mokinio savarankiško darbo tipinė užduotis – šiuolaikinės skaitmeninės inžinerijos priemonėmis sukurti naują gaminį ar jo prototipą. Užduotį vykdant rengiamas gaminio verslo planas.

 

Programa yra skirta mokyklų vyresniųjų (8-12) klasių mokiniams, besidomintiems technologijomis ir gamyba, kūrybiniu pritaikymu kuriant inovatyvius produktus. Visi programos užsiėmimai yra labiau praktiniai, nors kartu derinama ir teorija. Užsiėmimų metu moksleiviai yra supažindinami su geometrinio kompiuterinio modeliavimo priemonėmis. Programa  sustiprina ir įtvirtina kūrybinio ir techninio raštingumo gebėjimus; ją baigęs moksleivis gebės ne tik inovatyviai pristatyti produktą ar paslaugą, bet ir sukurtą  kūrinį traktuoti kaip inovatyvų ir dėmesį patraukiantį asmens kūrybinės veiklos rezultatą.

Programa aprėpia šias temas - gaminio koncepcija: pasirinktos rinkos (pvz., jaunimo) vartotojų poreikių tyrimas, konkurencinių gaminių ir gamintojų identifikavimas, gaminio funkcionalumo ir gamybos medžiagų bei technologijų analizė, gamybos proceso parengimo ir gamybos kaštų analizė; gaminio dizainas (forma, kompozicija, ergonomika, spalvinis sprendimas); gaminio skaitmeninis 3D modelis ir techniniai brėžiniai; gaminio prototipo gamyba programinio valdymo įrenginiais, naudojantis nuotolinio 2D pjaustymo ar 3D spausdinimo paslaugomis.

Mokiniams, atliekantiems savarankišką darbą suteikiama nemokama internetinė prieiga prie AI platformos virtualiojo modeliavimo IT įrangos paketo Fusion 360.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Jonas Jakaitis, doc. dr. Linas Krūgelis, lekt. Jonas Žukas, lekt. Mindaugas Užkuraitis, lekt. Kristė Kibildytė–Klimienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

DIZAINO TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „Dizaino technologijos ir inovacijos“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ mokiniai turės galimybę pažinti kaip gimsta šiuolaikiniai mums įprasti daiktai, kokios inovacijos naudojamos kuriant ir gaminant naujus. Mokiniai turės galimybę patys įsijausti į daiktų kūrėjo vaidmenį, patys projektuos, kurs prototipus su 3D spaudos įrenginiais, analizuos jau sukurtus projektus, mokysis kaip sėkmingai pristatyti savo produktą vizuomenei. Kurso dalyvių taip pat laukia pažintinės ekskursijos į universiteto ir jo partnerių kūrybines erdves.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.gruodžio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Lukas Kaminskis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

TURING TALENTS

Ar pamokose tavo mintis sukasi apie vizijas, kaip turi atrodyti ateitis? Gal esi bandęs programuoti
ir ši patirtis užstrigo giliai atmintyje? Nori dar mokykloje būdamas pabandyti programuotojo
darbo kėdę? Ši programa yra sutverta, būtent, tiems, kurie nori išmokti daugiau negu yra mokama
mokykloje!
Mes sukūrėme šią programą moksleiviams, kurie apie Fortnite ar kompiuterius išmano daugiau
nei bendraamžiai. Šios ištestinės stovyklos metu 8-10 klasių moksleiviai turės progą susipažinti
su programavimo pagrindais, kuriant internetinius puslapius bei gilinantis į platųjį internetą iš
technologinės perspektyvos.
Visos užduotis pagrįstos praktiniais užsiėmimais ir filosofija, kad po šios programos moksleiviai
išmokti "kaip mokytis" ir galėtų toliau tęsti savo ekspertizę IT srityje.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Raseinių Šaltinio progimnazija, Ateities g. 23,Raseiniai
person_pin
Mokytojai: Justinas Vancevičius, Roberta Žižienė
person_pin
Savivaldybė: Raseinių r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ISTORIJŲ KŪRIMO MENAS

Patyriminė, tarpdisciplininė pažintis su literatūra, kaip meno rūšimi, kai veiksmas, žaidimas ir praktinė veikla tampa svarbiausiais literatūrinio nuotykio elementais, šiuo metu  ypatingai aktuali Europos šalyse. Tokį požiūrį į literatūros pažinimą praktikuoja Hagoje, Nyderlanduose, įsikūręs Vaikų knygos muziejus (https://denhaag.com/en/location/86/children-s-book-museum), Anglijoje rengiami Imagine Childrens Festival, Just So Festival (http://www.justsofestival.org.uk, www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/imagine-childrens-festival) ir kiti. Knyga yra pagrindinis šių renginių variklis, tačiau pažintis su ja neapsiriboja knygos puslapiais.

Programa skirta 8  – 10 klasių mokiniams. Šia programa siekiama taikant tarpdisciplininės kūrybos metodą, ugdyti mokinių kūrybinius, socialinius įgūdžius, emocinį intelektą ir kritinį mąstymą bei supažindinti su alternatyviais literatūros pažinimo būdais. Programos realizavimas apjungia kontaktinį bei savarankišką programos dalyvių mokymąsi.  Programa skirta kūrybinių, asmeninių, socialinių, pažinimo kompetencijų tobulinimui, kultūrinių, meninių ir komunikavimo gimtąja kalba ir dalykinių kompetencijų gilinimui. Programoje vadovaujamasi šiais principais: integruoto ugdymosi, aktyvaus mokinių įsitraukimo į ugdymo(si) procesą, į procesą orientuoto mokymo(si).

Laukiami šie programos rezultatai:  programos dalyviai: 1) gebės taikyti tarpdisciplininį literatūros pažinimo metodą analizuodami literatūros kūrinius; 2) įgys kūrybinio rašymo ir istorijų kūrimo pagrindus; 3) įgys instaliacijos ir perdirbto meno (recycled art) pagrindus; 4) gebės pristatyti savo sukurtus darbus.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 derinama su dalyvių grupe.
place
Vieta: Klaipėdos Varpo gimnazija, Budelkiemio g. 7, Klaipėdos m.
person_pin
Mokytojai: Justinas Monkevičius
person_pin
Savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

LYDERYSTĖ IR KOMANDINIS DARBAS

Programa pasižymi įvairiu, patraukliu turiniu: nagrinėjami lyderystės ir lyderio koncepcijos elementai, aptariamos lyderių funkcijos, savybės; analizuojamas komandų formavimasis, komandinio darbo taikymo galimybės ir privalumai. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai aiškinsis savo, kaip lyderio savybes. Jie kurs pokyčių planą ir taikys asmeninės lyderystės teorijas numatytam pokyčių planui įgyvendinti. Dalyviai mokysis organizuoti komandinį darbą, kurti komandas ir pozityvią komandinę atmosferą, mokysis taikyti įvairius sprendimų priėmimo būdus. Programoje vadovaujamasi šiais principais: aktyvaus mokinių įsitraukimo į ugdymo(si) procesą, mokymosi iš patirties, personalizuoto ugdymo, į procesą orientuoto mokymo(si).

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

„VISUOMENĖS SVEIKATA. APLINKA IR SVEIKATA “ 8 kl

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos