Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Eglė Jaškūnienė, lekt. Jovilė Barevičiūtė, lekt. Remigijus Ruokis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

AUDIOVIZUALINIŲ MEDIJŲ TAIKYMAS KURIANT IR DIEGIANT INOVACIJAS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „AUDIOVIZUALINIŲ MEDIJŲ TAIKYMAS KURIANT IR DIEGIANT INOVACIJAS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis. Dalyvavimas šioje NVŠ programoje – tai pirmasis moksleivio žingsnis profesionalios audiovizualinės kūrybos link bei bandymas tinkamai, šiuolaikiškai ir inovatyviai realizuoti savąsias kūrybines idėjas.

Programos aktualumą ir reikalingumą rodo pakitęs šiuolaikinis technologijų ir kasdienės komunikacijos laukas, kuriame informacija labiausiai kuriama, suvokiama ir platinama pasitelkus audiovizualines technologijas. Tad neišvengiama šių technologijų paklausa ir intervencija visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime reikalauja stiprinti audiovizualinių medijų raštingumo lauką bei sieti jas (technologijas) su asmens verslumo ir jo (asmens) savirealizacijos būtinybe, kuri yra pastebima dar mokyklinėje aplinkoje.

Programa yra skirta mokyklų vyresniųjų (8-12) klasių mokiniams, besidomintiems audiovizualinėmis technologijos ir jų kūrybiniu pritaikymu kuriant inovatyvius produktus. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo idėjos formavimo, darbo įrankių įvaldymo ir pritaikymo, kūrybos procesų suplanavimo ir įgyvendinimo iki šiuolaikiško ir vartotoją įtraukiančio rezultato, pateikimo elektroninėje erdvėje (t. y. produkto arba asmens kūrybos galutiniai rezultatai yra pristatomi internetiniame portfolio). Inovacijų kūrimo veiklų ciklas taip pat apima ir verslo plano rengimo bei produkto marketingo klausimus.

Visi programos užsiėmimai yra labiau praktiniai, nors kartu derinama ir teorija. Užsiėmimų metu moksleiviai yra supažindinami su fotografavimo ir filmavimo priemonėmis, suteikiami naudingi praktiniai patarimai ir įgūdžiai, reikalingi kuriant grafinį ir internetinio portfolio bei interneto svetainių dizainą. Programa  sustiprina ir įtvirtina medijų raštingumo lauką; ją baigęs moksleivis gebės ne tik inovatyviai pristatyti produktą ar paslaugą, bet ir sukurtą audiovizualinį kūrinį traktuoti kaip inovatyvų ir dėmesį patraukiantį asmens kūrybinės veiklos rezultatą.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Jonas Jakaitis, doc. dr. Linas Krūgelis, lekt. Jonas Žukas, lekt. Mindaugas Užkuraitis, lekt. Kristė Kibildytė–Klimienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

DIZAINO TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „Dizaino technologijos ir inovacijos“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ mokiniai turės galimybę pažinti kaip gimsta šiuolaikiniai mums įprasti daiktai, kokios inovacijos naudojamos kuriant ir gaminant naujus. Mokiniai turės galimybę patys įsijausti į daiktų kūrėjo vaidmenį, patys projektuos, kurs prototipus su 3D spaudos įrenginiais, analizuos jau sukurtus projektus, mokysis kaip sėkmingai pristatyti savo produktą vizuomenei. Kurso dalyvių taip pat laukia pažintinės ekskursijos į universiteto ir jo partnerių kūrybines erdves.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.spalio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Linas Butėnas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

IŠMOK PROGRAMUOTI ŽAISDAMAS

Tau patinka strateginiai kompiuteriniai žaidimai, bet visada galvojai, kad norėtum sukurti
žaidimą pats ir taip pat išmokti programuoti? Tuomet ši programa skirta kaip tik tau.
Mokymasis programuoti gali būti įdomus, patrauklus ir net nepastebimas, kai programavimo ir
algoritmavimo mokomasi panaudojant vizualaus programavimo įrankius, interaktyvias žaidimų
aplinkas ar aktyvią veiklą. Šios aplinkos vizualizuoja informatikos pagrindinius dalykus, tokius
kaip kintamieji, objektai, funkcijos, funkcijų parametrai, ciklai ir t.t. Vizualus įsivaizdavimas
padeda žymiai greičiau juos suprasti ir vėliau panaudoti realioms užduotims spręsti. Mokymai
skirti 8-9 klasių mokiniams, kurie neturi jokių arba beveik jokių programavimo žinių.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Raseinių Šaltinio progimnazija, Ateities g. 23,Raseiniai
person_pin
Mokytojai: Justinas Vancevičius, Roberta Žižienė
person_pin
Savivaldybė: Raseinių r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ISTORIJŲ KŪRIMO MENAS

Patyriminė, tarpdisciplininė pažintis su literatūra, kaip meno rūšimi, kai veiksmas, žaidimas ir praktinė veikla tampa svarbiausiais literatūrinio nuotykio elementais, šiuo metu  ypatingai aktuali Europos šalyse. Tokį požiūrį į literatūros pažinimą praktikuoja Hagoje, Nyderlanduose, įsikūręs Vaikų knygos muziejus (https://denhaag.com/en/location/86/children-s-book-museum), Anglijoje rengiami Imagine Childrens Festival, Just So Festival (http://www.justsofestival.org.uk, www.southbankcentre.co.uk/whats-on/festivals-series/imagine-childrens-festival) ir kiti. Knyga yra pagrindinis šių renginių variklis, tačiau pažintis su ja neapsiriboja knygos puslapiais.

Programa skirta 8  – 10 klasių mokiniams. Šia programa siekiama taikant tarpdisciplininės kūrybos metodą, ugdyti mokinių kūrybinius, socialinius įgūdžius, emocinį intelektą ir kritinį mąstymą bei supažindinti su alternatyviais literatūros pažinimo būdais. Programos realizavimas apjungia kontaktinį bei savarankišką programos dalyvių mokymąsi.  Programa skirta kūrybinių, asmeninių, socialinių, pažinimo kompetencijų tobulinimui, kultūrinių, meninių ir komunikavimo gimtąja kalba ir dalykinių kompetencijų gilinimui. Programoje vadovaujamasi šiais principais: integruoto ugdymosi, aktyvaus mokinių įsitraukimo į ugdymo(si) procesą, į procesą orientuoto mokymo(si).

Laukiami šie programos rezultatai:  programos dalyviai: 1) gebės taikyti tarpdisciplininį literatūros pažinimo metodą analizuodami literatūros kūrinius; 2) įgys kūrybinio rašymo ir istorijų kūrimo pagrindus; 3) įgys instaliacijos ir perdirbto meno (recycled art) pagrindus; 4) gebės pristatyti savo sukurtus darbus.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 sesijos laikas derinamas su mokymo programos dalyviais
place
Vieta: Vilniaus rajono Riešės gimnazija, Beržų g. 2A, Riešės k., Vilniaus r.
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Antanas Valantinas, Renata Garckija, Gintarė Aukštkalnytė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

PAŽINK SAVE IR KITUS BENDRAVIME

Tai pozityvių bendravimo įgūdžių ugdymo programa paaugliams, kuria siekiama ugdyti teigiamą nuostatą į save (adekvatų savo stipriųjų ir silpnųjų pusių pažinimą ir vertinimą) ir į kitus (pozityvų santykį su kitais), atviro bendravimo su savimi ir kitais nuostatą.

Programos turinys apima tris sritis: 1) Savęs pažinimas; 2) Kitų pažinimas; 3) Bendravimo su kitais ypatumų pažinimas. Visas mokymų turinys bus pateikiamas keturiose sesijose: „Savęs pažinimas ir priėmimas“, „Kas yra bendravimas, bendravimo būdai, dėsningumai“, „ Konfliktų prevencija ir sprendimas“, „Paauglystės sunkumai ir pavojai: kaip atpažinti ir įveikti“. Kiekvienos sesijos turinys gali būti koreguojamas, išsiaiškinus dalyvių poreikius ir lūkesčius.

Visi užsiėmimai vyks interaktyvia forma, o tai reiškia, kad nebus bendravimo psichologijos žinių dėstymo akademinės paskaitos ar pamokos forma. Teorinių bendravimo psichologijos teiginių pristatymas bus jungiamas su savęs, kitų pažinimo pratimais, konkrečių bendravimo situacijų sprendimas vyks vaidmenų žaidimo forma, čia pat aptariant atrastą, suvoktą naują patyrimą.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Prof. Dr. Živilė Stankevičiūtė, dr. Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

MEDICINA IR SVEIKATA. GROŽIO TERAPIJA

Šios edukacinės programų tikslas S3 NVŠ (toliau – Programų) yra suteikti motyvuotiems mokiniams praplėsti žinias, tiriamojo darbo įgūdžius, praktinius gebėjimus, reikalingus renkantis ateityje profesijas. Susipažinti su profesijų ypatumais, metodikomis bei tų sričių atstovais, kitaip tariant pamatyti profesiją iš vidaus. Suprasti kokių dalykų, gebėjimų reikia šiai profesijai ir kokius sau tikslus turėtų išsikelti, bei kokius dalykus rinktis po 10 klasės, norint įgyti tam tikrą specialybę.

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos