Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: Neakivaizdinių sesijų laikas: I sesija – 2018 10 12- 2018 10 14; II sesija – 2018 10 28- 2018 11 04; III sesija – 2018 11 23- 2018 11 24.
place
Vieta: Vilniaus Licėjus, Širvintų g. 82, Vilnius
person_pin
Mokytojai: Dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, Justas Ingelevičius, Ieva Marija Dautartaitė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

DIY BIOLABORATORIJA

Programos tikslas yra inovatyviai ir įdomiai pristatyti technologijų galimybes mokiniams, pasigaminant patiems paprastus BioLaboratorijos instrumentus arba prietaisus ir juos testuojant bei vykdant tyrimus, eksperimentus ir kitas tiriamąsias veiklas. Tokiu būdu, dalyvaujantys moksleiviai įgys žinių, praktinės patirties bei ugdys įgūdžius, atitinkančius XXI a. poreikius. ir kompetencijas.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Jonas Jakaitis, doc. dr. Linas Krūgelis, lekt. Jonas Žukas, lekt. Mindaugas Užkuraitis, lekt. Kristė Kibildytė–Klimienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

DIZAINO TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „Dizaino technologijos ir inovacijos“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ mokiniai turės galimybę pažinti kaip gimsta šiuolaikiniai mums įprasti daiktai, kokios inovacijos naudojamos kuriant ir gaminant naujus. Mokiniai turės galimybę patys įsijausti į daiktų kūrėjo vaidmenį, patys projektuos, kurs prototipus su 3D spaudos įrenginiais, analizuos jau sukurtus projektus, mokysis kaip sėkmingai pristatyti savo produktą vizuomenei. Kurso dalyvių taip pat laukia pažintinės ekskursijos į universiteto ir jo partnerių kūrybines erdves.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.spalio 29d. - 2019 balandžio 26 d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Kęstutis Mačiulaitis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

HEROJŲ MOKSLAS

Šių dienų herojai pasaulį gelbsti ne fizine jėga, o žiniomis ir protiniais gebėjimais, kuriuos
kviesime lavinti šioje neformaliojo vaikų švietimo programoje. Kiekvienas mokinys taps savo
srities herojumi, kuris savo įgytų žinių pagalba gebės įveikti kasdienines mūsų problemas ir
pasiūlyti joms efektyvius sprendimo būdus. Mokiniai įvairių žaidimų bei užduočių metu
analizuos skirtingas situacijas, kurios atliepia realius šiandieninius iššūkius ir grįžę į namus
pradės mąstyti kompleksiškiau, ieškoti skirtingų sąsajų. Mokysime dalyvius algoritmiškai mąstyti
ir spręsti realias pasaulio problemas, efektyviai pasinaudojant matematinėmis žiniomis ir
informacinėmis technologijomis.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Kauno Santaros gimnazija: Baltų pr. 51, Kaunas
person_pin
Mokytojai: Dovilė Gaižauskienė
person_pin
Savivaldybė: Kauno m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

PERFORMATYVUS DIZAINAS

Ugdant jaunų žmonių kūrybingumą svarbi yra metodų įvairovė, gebėjimas kritiškai vertinti

aplinką. Ugdymas menu ar dizainu, į kurį orientuota ši programa, yra  vienas efektyviausių būdų asmenybės kūrybiškumui atsiskleisti.

 

Ši programa - tai skirtingų taikomųjų kūrybinių kompetencijų suteikianti neformalaus ugdymo

programa. Ją sėkmingai baigę moksleiviai įgis platų supratimą apie dizaino sritį, dizaino procesą,

suvoks dizaino - taikomosios meno srities - įrankių svarbą ir potencialą įvairiuose šiuolaikiniuose

procesuose, supras, kad mąstymo ir vaizduotės sandūroje sugeneruojamos kūrybinės idėjos,

koncepcijos, nestandartiniai sprendimai dizaino dėka realizuojamos kaip realių problemų

sprendimai.

 

Programa sudaryta iš keturių kertinių temų: 1) dizainas, kaip mūsų aplinka; 2) dizainas kaip

gamyba, 3) dizainas ir žmogus, 4) dizainas kaip pasakojimas. Šių temų supratimas atskleidžia dizaino esmę, suformuoja kūrybiškumo, analitinio ir kritinio mąstymo gebėjimus, papildo dalyvių gebėjimus įvairiais dizaino įrankiais. Ši programa - tai apčiuopiamų, įvairiais pojūčiais patiriamų situacijų laboratorija. Gebėjimas analizuoti aplinką ir išnaudoti joje esančius objektus inspiracijai, analizei, pasakojimams yra labai aktualus šiuolaikiniam jaunimui.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 sesijos laikas bus derinamas su mokymo programos dalyviais
place
Vieta: Panevėžio miesto švietimo skyrius, Topolių al. 12, Panevėžys.
person_pin
Mokytojai: Asta Railienė, Odeta Merfeldaitė.
person_pin
Savivaldybė: Panevėžio m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

KARJEROS VALDYMAS

Programa skirta 8 – 10 klasių mokiniams. Programa siekiama taikant savirefleksijos ir kritinio mąstymo ugdymo metodus, ugdyti mokinių karjeros valdymo kompetencijas, būtinas sėkmingam asmeninės karjeros plėtojimui. Programos realizavimas apjungia kontaktinį bei savarankišką programos dalyvių mokymąsi.  Programoje vadovaujamasi šiais principais: aktyvaus mokinių įtraukimo į ugdymo(si) procesą, mokymosi iš patirties, personalizuoto ugdymo, į procesą orientuoto mokymo(si).

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Prof. Dr. Živilė Stankevičiūtė, dr. Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

MEDICINA IR SVEIKATA. GROŽIO TERAPIJA

Šios edukacinės programų tikslas S3 NVŠ (toliau – Programų) yra suteikti motyvuotiems mokiniams praplėsti žinias, tiriamojo darbo įgūdžius, praktinius gebėjimus, reikalingus renkantis ateityje profesijas. Susipažinti su profesijų ypatumais, metodikomis bei tų sričių atstovais, kitaip tariant pamatyti profesiją iš vidaus. Suprasti kokių dalykų, gebėjimų reikia šiai profesijai ir kokius sau tikslus turėtų išsikelti, bei kokius dalykus rinktis po 10 klasės, norint įgyti tam tikrą specialybę.

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos