Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Justinas Gargasas, doc. dr. Algimantas Rotmanas, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ir pasaulinio jaunimo ateities ugdymo programų, parodant, kad iš nebetinkamų naudoti spalvotojo metalo gaminių galima sukurti naujus funkcionalius daiktus, kurie tarnaus ateityje. Šiuo metu pasaulyje labai sparčiai mažėja naudingųjų metalo rūdų išteklių. Todėl šiandien ir ateityje turime itin atidžiai mąstyti, kaip senus nenaudojamus daiktus galėtume prikelti pakartotiniam gyvenimui. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS“, kurios tikslas kurti inovatyvias technologijas, produktus, procesus ir pažangius metodus. Tai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių apie naujus gamybos procesus, medžiagas ir taikomas technologijas, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti metalo lydinius, kurti naujus produktus, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius ar maketus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai kiekvieno moksleivio gebėjimai – individualus ir komandinis darbas bei mąstymas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, pristatant rezultatus). Vykdant šias veiklas, mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas apie atgautas žaliavas ir jų svarbą visuomenei, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą ir atsakomybės jausmą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: Neakivaizdinių sesijų laikas: I sesija – 2018 10 12- 2018 10 14; II sesija – 2018 10 28- 2018 11 04; III sesija – 2018 11 23- 2018 11 24.
place
Vieta: Vilniaus Licėjus, Širvintų g. 82, Vilnius
person_pin
Mokytojai: Dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, Justas Ingelevičius, Ieva Marija Dautartaitė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

DIY BIOLABORATORIJA

Programos tikslas yra inovatyviai ir įdomiai pristatyti technologijų galimybes mokiniams, pasigaminant patiems paprastus BioLaboratorijos instrumentus arba prietaisus ir juos testuojant bei vykdant tyrimus, eksperimentus ir kitas tiriamąsias veiklas. Tokiu būdu, dalyvaujantys moksleiviai įgys žinių, praktinės patirties bei ugdys įgūdžius, atitinkančius XXI a. poreikius. ir kompetencijas.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Jonas Jakaitis, doc. dr. Linas Krūgelis, lekt. Jonas Žukas, lekt. Mindaugas Užkuraitis, lekt. Kristė Kibildytė–Klimienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

DIZAINO TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „Dizaino technologijos ir inovacijos“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ mokiniai turės galimybę pažinti kaip gimsta šiuolaikiniai mums įprasti daiktai, kokios inovacijos naudojamos kuriant ir gaminant naujus. Mokiniai turės galimybę patys įsijausti į daiktų kūrėjo vaidmenį, patys projektuos, kurs prototipus su 3D spaudos įrenginiais, analizuos jau sukurtus projektus, mokysis kaip sėkmingai pristatyti savo produktą vizuomenei. Kurso dalyvių taip pat laukia pažintinės ekskursijos į universiteto ir jo partnerių kūrybines erdves.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.spalio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Linas Butėnas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

IŠMOK PROGRAMUOTI ŽAISDAMAS

Tau patinka strateginiai kompiuteriniai žaidimai, bet visada galvojai, kad norėtum sukurti
žaidimą pats ir taip pat išmokti programuoti? Tuomet ši programa skirta kaip tik tau.
Mokymasis programuoti gali būti įdomus, patrauklus ir net nepastebimas, kai programavimo ir
algoritmavimo mokomasi panaudojant vizualaus programavimo įrankius, interaktyvias žaidimų
aplinkas ar aktyvią veiklą. Šios aplinkos vizualizuoja informatikos pagrindinius dalykus, tokius
kaip kintamieji, objektai, funkcijos, funkcijų parametrai, ciklai ir t.t. Vizualus įsivaizdavimas
padeda žymiai greičiau juos suprasti ir vėliau panaudoti realioms užduotims spręsti. Mokymai
skirti 8-9 klasių mokiniams, kurie neturi jokių arba beveik jokių programavimo žinių.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. skirtos teorijai ir praktikai, o 48 val. - savarankiškam darbui.
place
Vieta: Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija, Vydūno g. 15, Jurbarkas
person_pin
Mokytojai: Marat Sargsyan
person_pin
Savivaldybė: Jurbarko r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

VIZUALINIS RAŠTINGUMAS: KINO MENAS

Programa sudaryta iš dviejų  dalių, kiekvienai daliai numatyta po dvi sesijas. Pirmoji dalis - vaidybinis kinas, antroji – dokumentinis kinas. Kiekvienoje dalyje dalyviai bus supažindinami su kino istorija, patys kurs vaidybinius ir dokumentinius, trumpo metro filmus. Vaikai, nors ir sutrumpintai, bet pilnavertiškai susipažins ir patys dalyvaus visuose kino kūrybos procesuose. Jie bus scenaristais, režisieriais, vaizdo ir garso operatoriais, patys vaidins ir patys montuos savo nufilmuotus kadrus. Visos programos veiklos pateikiamos mokiniams įdomia ir prieinama forma, remiantis programos įgyvendintojų ilgamete patirtimi, dirbant visoje Lietuvoje su panašaus amžiaus mokiniais. Savarankiško darbo metu mokiniai kurs scenarijus, pieš kadruotes, kurs įvairaus žanro trumpus filmus.

Mokiniai susipažins su kino istorija ir kino raida, lietuviško vaidybinio ir dokumentinio kino klasika, įgys gebėjimą geriau orientuotis media erdvėje, po dokumentinio kino dirbtuvių gebės kitaip stebėti aplinką, detales, žmones, garsus ir pan.; įgys kūrybinio darbo grupėje ir individualiai gebėjimų, ugdysis atsakomybę dirbant komandoje; didins pasitikėjimą savimi, suprasdami, kad gali pilnavertiškai kurti tokioje sudėtingoje srityje, kaip kinematografija.

Dalyviai įgis asmeninių, socialinių, iniciatyvumo, komunikavimo, kūrybiškumo kompetencijų,  susipažinę su kinematografijos lauko veikla, turės galimybę projektuoti savo profesinę karjerą kino srityje. Galutinis  programos dalyvių veiklos rezultatas –  sukurti trumpi vaidybiniai ir dokumentiniai filmai.

Numatomi atsiskaitymo būdai: sesijų ir savarankiško darbo metu sukurti trumpi filmai ir jų pristatymai, asmeninės refleksijos.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 derinama su dalyvių grupe.
place
Vieta: Klaipėdos Varpo gimnazija, Budelkiemio g. 7, Klaipėdos m.
person_pin
Mokytojai: Justinas Monkevičius
person_pin
Savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

LYDERYSTĖ IR KOMANDINIS DARBAS

Programa pasižymi įvairiu, patraukliu turiniu: nagrinėjami lyderystės ir lyderio koncepcijos elementai, aptariamos lyderių funkcijos, savybės; analizuojamas komandų formavimasis, komandinio darbo taikymo galimybės ir privalumai. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai aiškinsis savo, kaip lyderio savybes. Jie kurs pokyčių planą ir taikys asmeninės lyderystės teorijas numatytam pokyčių planui įgyvendinti. Dalyviai mokysis organizuoti komandinį darbą, kurti komandas ir pozityvią komandinę atmosferą, mokysis taikyti įvairius sprendimų priėmimo būdus. Programoje vadovaujamasi šiais principais: aktyvaus mokinių įsitraukimo į ugdymo(si) procesą, mokymosi iš patirties, personalizuoto ugdymo, į procesą orientuoto mokymo(si).

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018 m. 1 – oji sesija – liepos 16 – 20; 2 – oji sesija 23 - 27 d., 3 – oji sesija rugpjūčio 1 – 3 d.
place
Vieta: MRU – Mykolo Riomerio universitetas Ateities g. 20.
person_pin
Mokytojai: Augustė Matvijenkaitė, Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

„ MITYBA. TAIKOMOJI MITYBA “ 10 kl

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos