Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. Dr. Julius Griškevičius, asist. Gintaras Jonaitis, doc. dr. Algimantas Rotmanas, doc. Dr. Gintas Viselga
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

BIOMEDICININĖ INŽINERIJA

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „BIOMEDICININĖ INŽINERIJA“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su inovacijų kūrimo principais biomedicinos ir biomechanikos įtaisų kūrimo ir naudojimo srityje ir joje suteikti pradinius praktinio darbo įgūdžius, konstruojant ir bandant originalios konstrukcijos bioninių protezų, medicininės įrangos prototipus. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo įrangos koncepcijos kūrimo, projektavimo ir gamybos iki jos valdymo sistemos programavimo,  bandymų ir verslo plano parengimo, taip pat ir darbo rezultatų pristatymą.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, fizika, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, doc. dr. Justinas Gargasas, dr. Algimantas Rotmanas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

IŠMANUSIS ŠILTNAMIS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „IŠMANUSIS ŠILTNAMIS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su inovacijų kūrimo principais išmaniųjų statinių ir įtaisų kūrimo ir naudojimo srityje ir joje suteikti pradinius praktinio darbo įgūdžius, konstruojant ir bandant originalios konstrukcijos išmaniojo mini šiltnamio prototipą. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo mini šiltnamio koncepcijos kūrimo, projektavimo ir gamybos iki jo valdymo sistemos programavimo, eksploatacinių bandymų ir verslo plano parengimo, taip pat ir darbo rezultatų pristatymą.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir agroinovacijų sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.spalio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Linas Butėnas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

IŠMOK PROGRAMUOTI ŽAISDAMAS

Tau patinka strateginiai kompiuteriniai žaidimai, bet visada galvojai, kad norėtum sukurti
žaidimą pats ir taip pat išmokti programuoti? Tuomet ši programa skirta kaip tik tau.
Mokymasis programuoti gali būti įdomus, patrauklus ir net nepastebimas, kai programavimo ir
algoritmavimo mokomasi panaudojant vizualaus programavimo įrankius, interaktyvias žaidimų
aplinkas ar aktyvią veiklą. Šios aplinkos vizualizuoja informatikos pagrindinius dalykus, tokius
kaip kintamieji, objektai, funkcijos, funkcijų parametrai, ciklai ir t.t. Vizualus įsivaizdavimas
padeda žymiai greičiau juos suprasti ir vėliau panaudoti realioms užduotims spręsti. Mokymai
skirti 8-9 klasių mokiniams, kurie neturi jokių arba beveik jokių programavimo žinių.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. skirtos teorijai ir praktikai, o 48 val. –savarankiškam darbui
place
Vieta: Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla Adresas: Linų g. 4, Ukmergė
person_pin
Mokytojai: Saulė Norkutė, Šarūnė Pečiukonytė
person_pin
Savivaldybė: Ukmergės r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ĮVIETINTAS TEATRAS

Įvietinto teatro programa – tai skirtingų kūrybinių kompetencijų suteikianti neformaliojo ugdymo programa, orientuota į aplinkos stebėjimo ir analizės kompetencijų ugdymąsi, kurios reikalingos sparčiai kintančios aplinkos kontekste.

Įvietintas teatras atspindi laikotarpį kuriame mes gyvename: fragmentuotą, pabirą. Šios formos dėka tuos įvairius fragmentus: technologijas, skirtingus scenografijos elementus, vaidybinius epizodus, garsines, vizualines, video instaliacijas bus mokomasi sujungti  į vientisą pasakojimą-ekskursiją.

Programos tikslinė grupė: 8 – 10 klasės mokiniai, besidomintys vizualia komunikacija, socialiniais tinklais, judančio vaizdo, teatro ir kitomis meno sritimis, kūrybiškumo ugdymusi ir norintys įvaldyti skirtingus meninės kūrybos metodus.

Programos dalyviai mokysis jungti fragmentuotas savo patirtis, atskirus gyvenimo fragmentus ir skirtingus elementus į vientisą pasakojimą. Šios programos dėka vaikai plės žinias apie teatro meną, vaidybos stilius skirtingose kontekstuose, judantį vaizdą ir tarpdisciplinius menus, jų kūrimo principus, gebės atpažinti ir panaudoti teatrinius ir kitokio meno elementus savoje aplinkoje.

Įvietinto teatro programa padės vystyti aplinkos stebėjimo, grupinio darbo, emocinio raštingumo, kūrybiškumo, vaizduotės  gebėjimus ir mokys kūrybiškai išnaudoti nuolat kintančią aplinką ir įvairias ten vykstančias situacijas. Tokio  teatro kūrėjai  lavina gebėjimus kurti iš visiems lengvai prieinamų ir pasiekiamų daiktų, objektų, priemonių, technologijų.

Įvietintas teatras, kuriame darbas su erdve ir ten gyvenančiais žmonėmis tampa įkvėpimo šaltiniu tiek pačiam spektaklio turiniui, tiek tos erdvės pritaikymui, todėl kuriant tokį teatrą išmokstama atlikti įvairaus pobūdžio tyrimus: nuo  istorinio, kontekstinio  iki meninio.

Šios programos veiklos, besiorientuojančios į stebėjimą kaip vieną iš pagrindinių kūrybinių principų, lavina vaikų gebėjimus dirbti grupėse, ugdo jų  emocinį raštingumą bei gebėjimą komunikuoti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.

Laukiami rezultatai: keletas įvietinto teatro mini spektaklių, meninių ekskursijų skirtingose erdvėse.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 sesija derinama su mokymo programos dalyviais
place
Vieta: Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija, Vilniaus r. Nemenčinės gimnazija, Ežero g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.
person_pin
Mokytojai: Dr. Auksė Petruškevičiūtė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

SOCIALINIAI INOVATORIAI

Gyvenant sparčių socialinių pokyčių visuomenėje mus supanti aplinka reikalauja  naujų  idėjų ir naujų problemų sprendimo būdų, veiklos modelių, kurie prisidėtų prie socialinių iššūkių sprendimo, aktyvaus dalyvavimo keičiant mus supančią aplinką, auginant žmonių atsakomybę už savo paties ir kitų sprendimus. Todėl kiekvienam  jaunam žmogui  svarbu turėti aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime gebėjimus, analitinius aplinkos įvertinimo gebėjimus, galinčius identifikuoti jautriausias visuomenės problemas, būti pilietiškais ir socialiai atsakingais, kritiškai ir kūrybiškai mąstančiais, gebančiais bendradarbiauti priimant sprendimus.

 

Ši programa skirta visiems 8 – 10 klasių mokiniams, socialiai orientuotiems ir / ar dar tik  norintiems išbandyti save socialiai atsakingoje veikloje, todėl dalyvauti kviečiami visi, norintys mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant.

 

Programa siekiama ugdyti mokinių socialinės, inovatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, taikant analitinio ir kritinio mąstymo ugdymo metodus, organizuojant susitikimus, diskusijas su socialiniais inovatoriais, socioedukacines išvykas į įvairiaus lygmens institucijas (LR Seimas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybių organizacijas, privačias institucijas ir NVO), dirbančias socialinėje srityje).  Programos dalyviai susipažins su savanoriškos veiklos ypatumais ir galimybėmis jau dabar aktyviai dalyvauti siekiant socialinių pokyčių.

 

Programoje darniai apjungiamas kontaktinis bei savarankiškas programos dalyvių mokymąsis.  Programa skirta  asmeninių, socialinių, iniciatyvumo, komunikavimo, mokymosi visą gyvenimą kompetencijų tobulinimui.

 

Baigę programą mokiniai įgis socialinės aplinkos tyrimo ir problemų identifikavimo, naudojant įvairius informacijos rinkimo metodus, įgūdžių; gebės kurti socialines inovacijas ir projektuoti savo socialiai atsakingą profesinę karjerą, išbandys save savanoriškoje veikloje ir taps savanoriškos veiklos ambasadoriais vietos bendruomenėje; gebės naudotis įvairiomis informacijos sklaidos priemonėmis, susikurs savo, kaip socialinio inovatoriaus, porfolio;  įgis pasitikėjimo savimi ir drąsos daryti pokyčius savo aplinkoje.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Prof. Dr. Živilė Stankevičiūtė, dr. Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

MEDICINA IR SVEIKATA. GROŽIO TERAPIJA

Šios edukacinės programų tikslas S3 NVŠ (toliau – Programų) yra suteikti motyvuotiems mokiniams praplėsti žinias, tiriamojo darbo įgūdžius, praktinius gebėjimus, reikalingus renkantis ateityje profesijas. Susipažinti su profesijų ypatumais, metodikomis bei tų sričių atstovais, kitaip tariant pamatyti profesiją iš vidaus. Suprasti kokių dalykų, gebėjimų reikia šiai profesijai ir kokius sau tikslus turėtų išsikelti, bei kokius dalykus rinktis po 10 klasės, norint įgyti tam tikrą specialybę.

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos