Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: Neakivaizdinių sesijų laikas: I sesija – 2018 10 12- 2018 10 14; II sesija – 2018 10 28- 2018 11 04; III sesija – 2018 11 16- 2018 11 17.
place
Vieta: Alytaus Putinų gimnazija, Šaltinių g. 1, Alytus.
person_pin
Mokytojai: Simas Janulis, Justas Ingelevičius, Ieva Marija Dautartaitė
person_pin
Savivaldybė: Alytaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

FOTONIKOS LABORATORIJA 4.0

Programa parengta pagal projekto Phablabs 4.0 medžiagą ir skirta 9-10 klasių mokiniams, mokymo (si) turinys orientuotas į praktines veiklas, apimančias skirtingas fundamentines fotonikos mokslo sritis bei optikos ir šviesos manipuliacijos ir principų panaudojimą techninėje kūryboje – nuo informacijos perdavimo iki optinių reiškinių, iliuzijų ar šviesos efektų. Kiekvieną iš temų sudaro mokslinė (teorinė) ir techninės kūrybos (praktinė) dalys. Mokiniai supažindindami su parengta moksline-pagrindžiamaja dalimi ir taiko žinias praktinių kūrybinių dirbtuvių metu. Dalis savarankiško ir kontaktinio mokymų laiko bus skirta įvadiniams apmokymams – darbui su skaitmenizuotos gamybos technologijų įranga ir kitais įrankiais, kompiuterinėmis programomis, bazinio ir pažengusio lygmens mikrovaldiklių programavimu (atsižvelgiant pagal kiekvieno iš dalyvių individualius gebėjimus ir išankstines žinias). Praktinių užsiėmimų metu, naudojant atviro kodo 3D ir 2D modeliavimo programas, skaitmenizuotos gamybos ir litavimo įrangą, mikrovaldiklius ir įvairius elektronikos bei optikos, fotonikos komponentus bus kuriami ir gaminami išmanūs ir paprasti prietaisai, pagal skirtingas temas, kurių metu praktiškai pritaikomi šviesos arba optikos principai ar reiškiniai (pvz. spalvų maišymas ir spektras – LED mikšeris), paliekant galimybę kiekvienam dalyviui individualizuoti/personalizuoti arba keisti-tobulinti būsimą gaminį ar jo dizainą – pagal individualius technologinius ir kūrybinius gebėjimus bei medžiagų komplektaciją. Optimizuojant medžiagų sąnaudas ir kaštus, siekiama, kad kiekvienas dalyvių gautų po įrangos komplektaciją, kuri būtų naudojama skirtingoms temoms projektuose (pvz. mikrovaldiklis). Programos pabaigoje dalyviai pasiims savo pasigamintus daiktus bei juos valdančią įrangą. Dalyviai įgys naujų tarpdisciplininių ir praktinių įgūdžių sujungiant Fotonikos ir skaitmenizuotos gamybos technologijų laboratorijų, kitaip vadinamų FabLab (www.fablabs.io) pasaulius, susipažins su šviesos panaudojimo technologijose principais. Pagal programą vykdomų užsiėmimų metu bus ugdomos bendrosios kompetencijos: savarankiškas ir patyriminis mokymasis ir problemų sprendimas naudojant technologijas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, „mokymasis per techninę kūrybą“ ir „techninė kūryba per mokymąsį („learning by making and making by learning“ angl.).

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Jonas Jakaitis, doc. dr. Linas Krūgelis, lekt. Jonas Žukas, lekt. Mindaugas Užkuraitis, lekt. Kristė Kibildytė–Klimienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

DIZAINO TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „Dizaino technologijos ir inovacijos“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ mokiniai turės galimybę pažinti kaip gimsta šiuolaikiniai mums įprasti daiktai, kokios inovacijos naudojamos kuriant ir gaminant naujus. Mokiniai turės galimybę patys įsijausti į daiktų kūrėjo vaidmenį, patys projektuos, kurs prototipus su 3D spaudos įrenginiais, analizuos jau sukurtus projektus, mokysis kaip sėkmingai pristatyti savo produktą vizuomenei. Kurso dalyvių taip pat laukia pažintinės ekskursijos į universiteto ir jo partnerių kūrybines erdves.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m. spalio 28d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Zorian Ivanec
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

KODAS: NAMAS

Mus supa įvairūs mokslo išradimai, tačiau dažnai nesigiliname į jų veikimo principus ar
priežastingumą. Jau mokykloje mokomės sunkios teorijos, galinčios atsakyti į daugelį paprastų
klausimų. Šioje programoje aiškinsimės priežastis, lavinsime vaikų žingeidumą ir domėjimąsi
aplinkoje esančiais kūriniais ir vykstančiais reiškiniais.
Programa skirta 9-10 k lasių mokiniams atrasti matematikos, fizikos ir informacinių technologijų
sąsajų, gilinti teorines žinias ir lavinti praktinius įgūdžius įgyvendinant projektus iš mus
supančios aplinkos.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Prienų "Revuonos" pagrindinė mokykla, adresas: Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai
person_pin
Mokytojai: Laurynas Žakevičius
person_pin
Savivaldybė: Prienų r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ŠOKIO ARCHITEKTŪRA

Lietuvoje veikiantis švietimo ir kultūros edukacijos  modelis nėra orientuotas į asmenybės, kaip kultūrą kuriančios ir vartojančios visuomenės nario, ugdymą. Kultūra, o konkrečiai šokis, yra neatsiejamas kiekvienos pasaulio tautos kultūros elementas.

 

Programos rengėjų jau  įgyvendinti edukaciniai projektai ir programos rodo, kad šokio mokymasis daro didelę įtaką vaikų ir jaunimo kūrybinio potencialo atskleidimui ir ugdymuisi. Šokis taip pat naudojamas kaip pozityviosios socializacijos ir resocializacijos priemonė.

 

Tarptautinė  patirtis rodo, kad urbanistinės, šiuolaikinio ir gaga judesio technikos ir metodikos nėra vien madinga praktika, o pastebimą ir pamatuojamą poveikį pozityviajai asmens socializacijai turinti veikla. Tačiau šiuolaikinis ir urbanistinis šokis bei atskiros jų formos (vogue, house, waacking, hip-hop, breaking ir kt.) Lietuvoje dar tik pradeda populiarėti.

 

Šokio architektūros programa yra skirta 8-10 klasių mokiniams. Ji jungia įvairių judesio šakų kryptis, įtraukia į veiklas šokio srities neprofesionalus, mokinius, bei profesionalus -  lektorius ir profesionalius atlikėjus. Pritraukiami ir miesto / kaimo gyventojai, kurie papildomai gali būti kviečiami dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse drauge su mokiniais. Programa tarnauja kaip idėjų kalvė, jaunimo bendruomenės centras ar tiesiog bendro susibūrimo vieta, kur ieškoma naujų būdų suprasti savo kūną ir jo architektūrą konkrečioje aplinkoje, atskleidžiant, kaip šokis gali prisidėti prie žmogaus gerovės. Parengta programa siekiama  ugdyti šokyje aktyviai nedalyvaujančių jaunų žmonių kūrybinį potencialą, pažinti savo kūną, jo galimybes, vykdyti traumų prevenciją.

 

Programos veiklos orientuotos į kūrybiškos, socialiai ir motoriškai aktyvios, estetinei ir kultūrinei patirčiai atviros asmenybės ugdymąsi. Bus formuojamas meninis skonis, sveikas požiūris į judesio meną, individualus kūno architektūros pažinimas ir judėjimo įtakos kūnui suvokimas. Programos dalyviai susipažins su profesionaliais menininkais, aukščiausiais apdovanojimais įvertintais, aktualiais jaunimui savo tematika spektakliais. Pažintis su šokio spektaklių kūrėjais, kultūrinėmis veiklomis, profesinėmis galimybėmis ir scenos meno produktais prisidės prie jaunų žmonių kultūrinio ugdymosi kompetencijų ir netgi profesinio pasirinkimo.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: Neakivaizdinės sesijos laikas (2019.01-02).
place
Vieta: Dzūkų g. 43, Vilnius.
person_pin
Mokytojai: Mindaugas Drigotas, Karolis Pilypas Liutkevičius, Karolis Vyšniauskas, Reda Stangytė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Asmenybės raidos centras centras“

WEB ŽURNALISTIKA: ŠIUOLAIKINĖS „STORYTELLING“ TECHNIKOS

Inovatyvi mokymo programa supažindins moksleivius ne tik su žurnalistiniu darbu ir priemonėmis sukurti žurnalistinio pasakojimo estetinį patrauklumą taikant naujausias informacines technologijas, kuriomis taip mėgstama naudotis, bet ir galimybėmis studijuoti bei tobulėti humanitarinių mokslų srityje ateityje.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Prof. Dr. Živilė Stankevičiūtė, dr. Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

MEDICINA IR SVEIKATA. GROŽIO TERAPIJA

Šios edukacinės programų tikslas S3 NVŠ (toliau – Programų) yra suteikti motyvuotiems mokiniams praplėsti žinias, tiriamojo darbo įgūdžius, praktinius gebėjimus, reikalingus renkantis ateityje profesijas. Susipažinti su profesijų ypatumais, metodikomis bei tų sričių atstovais, kitaip tariant pamatyti profesiją iš vidaus. Suprasti kokių dalykų, gebėjimų reikia šiai profesijai ir kokius sau tikslus turėtų išsikelti, bei kokius dalykus rinktis po 10 klasės, norint įgyti tam tikrą specialybę.

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos