Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų po 8 val., tarp sesijų programa apims 48 val.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Prof. dr. Saugirdas Pukalskas, doc. dr. Vidas Žuraulis, doc. dr. Robertas Pečeliūnas, lekt. Vytenis Surblys, dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Paulius Skačkauskas.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

IŠMANUSIS AUTOMOBILIS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „ŠIUOLAIKINIS AUTOMOBILIS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos perspektyvių mokslo ir verslo plėtros krypčių – kelių transporte, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Šiuolaikinis automobilis“ būsimieji automobilių konstruktoriai ir eksploatuotojai praktiškai susipažins su šiuolaikinės automobilių inžinerijos, technologijų ir inovacijų principais bei gaus pradinių praktinių automobilių aerodinamikos ir stabilumo bandymų įgūdžių. Ateities automobilis turi būti būtinai savivaldis. Pasitelkę 3D spausdinimo technologijas moksleiviai projektuos automobilių modelių važiuokles, kurs aerodinamiškiausią kėbulą ir surengs autonominių automobilio modelių varžybas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Jonas Jakaitis, doc. dr. Linas Krūgelis, lekt. Jonas Žukas, lekt. Mindaugas Užkuraitis, lekt. Kristė Kibildytė–Klimienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

DIZAINO TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „Dizaino technologijos ir inovacijos“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ mokiniai turės galimybę pažinti kaip gimsta šiuolaikiniai mums įprasti daiktai, kokios inovacijos naudojamos kuriant ir gaminant naujus. Mokiniai turės galimybę patys įsijausti į daiktų kūrėjo vaidmenį, patys projektuos, kurs prototipus su 3D spaudos įrenginiais, analizuos jau sukurtus projektus, mokysis kaip sėkmingai pristatyti savo produktą vizuomenei. Kurso dalyvių taip pat laukia pažintinės ekskursijos į universiteto ir jo partnerių kūrybines erdves.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.gruodžio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Lukas Kaminskis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

TURING TALENTS

Ar pamokose tavo mintis sukasi apie vizijas, kaip turi atrodyti ateitis? Gal esi bandęs programuoti
ir ši patirtis užstrigo giliai atmintyje? Nori dar mokykloje būdamas pabandyti programuotojo
darbo kėdę? Ši programa yra sutverta, būtent, tiems, kurie nori išmokti daugiau negu yra mokama
mokykloje!
Mes sukūrėme šią programą moksleiviams, kurie apie Fortnite ar kompiuterius išmano daugiau
nei bendraamžiai. Šios ištestinės stovyklos metu 8-10 klasių moksleiviai turės progą susipažinti
su programavimo pagrindais, kuriant internetinius puslapius bei gilinantis į platųjį internetą iš
technologinės perspektyvos.
Visos užduotis pagrįstos praktiniais užsiėmimais ir filosofija, kad po šios programos moksleiviai
išmokti "kaip mokytis" ir galėtų toliau tęsti savo ekspertizę IT srityje.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Kauno Santaros gimnazija: Baltų pr. 51, Kaunas
person_pin
Mokytojai: Dovilė Gaižauskienė
person_pin
Savivaldybė: Kauno m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

PERFORMATYVUS DIZAINAS

Ugdant jaunų žmonių kūrybingumą svarbi yra metodų įvairovė, gebėjimas kritiškai vertinti

aplinką. Ugdymas menu ar dizainu, į kurį orientuota ši programa, yra  vienas efektyviausių būdų asmenybės kūrybiškumui atsiskleisti.

 

Ši programa - tai skirtingų taikomųjų kūrybinių kompetencijų suteikianti neformalaus ugdymo

programa. Ją sėkmingai baigę moksleiviai įgis platų supratimą apie dizaino sritį, dizaino procesą,

suvoks dizaino - taikomosios meno srities - įrankių svarbą ir potencialą įvairiuose šiuolaikiniuose

procesuose, supras, kad mąstymo ir vaizduotės sandūroje sugeneruojamos kūrybinės idėjos,

koncepcijos, nestandartiniai sprendimai dizaino dėka realizuojamos kaip realių problemų

sprendimai.

 

Programa sudaryta iš keturių kertinių temų: 1) dizainas, kaip mūsų aplinka; 2) dizainas kaip

gamyba, 3) dizainas ir žmogus, 4) dizainas kaip pasakojimas. Šių temų supratimas atskleidžia dizaino esmę, suformuoja kūrybiškumo, analitinio ir kritinio mąstymo gebėjimus, papildo dalyvių gebėjimus įvairiais dizaino įrankiais. Ši programa - tai apčiuopiamų, įvairiais pojūčiais patiriamų situacijų laboratorija. Gebėjimas analizuoti aplinką ir išnaudoti joje esančius objektus inspiracijai, analizei, pasakojimams yra labai aktualus šiuolaikiniam jaunimui.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 sesijos laikas derinamas su besimokančiųjų grupe
place
Vieta: Vaikų dienos centras „Tiltas“, Utenos g.4, Skudutiškio k., Molėtų rajonas.
person_pin
Mokytojai: Edita Dalia Rakauskaitė, Gintarė Žemaitaitienė.
person_pin
Savivaldybė: Molėtų r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

VIZUALINĖ KOMUNIKACIJA

Visuomenė tampa tinklų pagalba veikiančia sistema ir tokia organizacija turi vis daugiau įtakos mūsų socialiniam ir asmeniniam gyvenimui. Galime kalbėti apie jų žalą, neigiamas puses, jų vengti, nuo jų saugoti. Bet daug aktualiau – juos suprasti, perprasti, priimti ir apie juos mokyti, nepaliekant būsimiems vartotojams išsiaiškinti visko patiems. Pademonstravus pozityvias tinklų ir tinklaveikos puses, pasikeičia požiūris ir nuomonė. Komunikavimas pagal auditoriją, temą ir reikalavimus turėtų būti ugdomas dar mokykloje. Deja, mokiniai nežino bendrų reikalavimų, o pats komunikavimas per prezentacijas jiems nuobodus. Todėl svarbu taikyti įvairius ir skirtingus prezentavimo metodus bei įrankius komunikavimo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymui. Nemažiau svarbu ir atitinkami jų vertinimo kriterijai, kurie bus aptarti šių mokymų metu. Šių mokymų konceptas -  prezentuodami kuriame savo asmeninį prekės ženklą ir tai turime daryti kryptingai ir apgalvotai nuo pirmųjų žingsnių. Socialinių tinklų komunikacijoje svarbiausia – vizualinė jos raiška, o tik po jos, seka tekstinė.

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Prof. Dr. Živilė Stankevičiūtė, dr. Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

MEDICINA IR SVEIKATA. GROŽIO TERAPIJA

Šios edukacinės programų tikslas S3 NVŠ (toliau – Programų) yra suteikti motyvuotiems mokiniams praplėsti žinias, tiriamojo darbo įgūdžius, praktinius gebėjimus, reikalingus renkantis ateityje profesijas. Susipažinti su profesijų ypatumais, metodikomis bei tų sričių atstovais, kitaip tariant pamatyti profesiją iš vidaus. Suprasti kokių dalykų, gebėjimų reikia šiai profesijai ir kokius sau tikslus turėtų išsikelti, bei kokius dalykus rinktis po 10 klasės, norint įgyti tam tikrą specialybę.

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos