Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Justinas Gargasas, doc. dr. Algimantas Rotmanas, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ir pasaulinio jaunimo ateities ugdymo programų, parodant, kad iš nebetinkamų naudoti spalvotojo metalo gaminių galima sukurti naujus funkcionalius daiktus, kurie tarnaus ateityje. Šiuo metu pasaulyje labai sparčiai mažėja naudingųjų metalo rūdų išteklių. Todėl šiandien ir ateityje turime itin atidžiai mąstyti, kaip senus nenaudojamus daiktus galėtume prikelti pakartotiniam gyvenimui. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS“, kurios tikslas kurti inovatyvias technologijas, produktus, procesus ir pažangius metodus. Tai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių apie naujus gamybos procesus, medžiagas ir taikomas technologijas, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti metalo lydinius, kurti naujus produktus, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius ar maketus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai kiekvieno moksleivio gebėjimai – individualus ir komandinis darbas bei mąstymas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, pristatant rezultatus). Vykdant šias veiklas, mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas apie atgautas žaliavas ir jų svarbą visuomenei, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą ir atsakomybės jausmą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Dr. Darius Rudinskas, dr. Domantas Bručas, lekt. Aleksandr Lapušinskij, vyr. mokytojas Marius Narvilas, mokytojas ekspertas Henrikas Vaišvila
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ TECHNOLOGIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ TECHNOLOGIJOS“ siekiama suteikti mokiniams bendrąsias ir dalykines kompetencijas, projektinio darbo įgūdžius ir praktinius gebėjimus inžinerinių technologijų srityje, suteikiančius galimybę pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam ruoštis

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su skrydžio principais, bepiločių orlaivių sandara ir inžinerinėmis sistemomis, konstruojant ir bandant bepiločio orlaivio modelį. Programos metu moksleiviai susipažins su aviacijos technologijų raida, įgis aerodinamikos pagrindus, sužinos apie bepiločių orlaivių tipus, orlaivį sudarančius elementus, jų paskirtį ir parametrus, taip pat bepiločių orlaivių skrydžių saugą. Praktinių užsiėmimų metu, dirbdami grupėse, moksleiviai konstruos mėtomus sklandytuvus ir fiksuoto sparno bepiločius orlaivius, mokysis juos valdyti simuliatoriuje ir realiomis sąlygomis. Savo žinias ir praktinius įgūdžius gilins atlikdami savarankiško darbo užduotis namuose.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, IT, fizika.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, doc. dr. Justinas Gargasas, dr. Algimantas Rotmanas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

IŠMANUSIS ŠILTNAMIS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „IŠMANUSIS ŠILTNAMIS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su inovacijų kūrimo principais išmaniųjų statinių ir įtaisų kūrimo ir naudojimo srityje ir joje suteikti pradinius praktinio darbo įgūdžius, konstruojant ir bandant originalios konstrukcijos išmaniojo mini šiltnamio prototipą. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo mini šiltnamio koncepcijos kūrimo, projektavimo ir gamybos iki jo valdymo sistemos programavimo, eksploatacinių bandymų ir verslo plano parengimo, taip pat ir darbo rezultatų pristatymą.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir agroinovacijų sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.spalio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Linas Butėnas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

IŠMOK PROGRAMUOTI ŽAISDAMAS

Tau patinka strateginiai kompiuteriniai žaidimai, bet visada galvojai, kad norėtum sukurti
žaidimą pats ir taip pat išmokti programuoti? Tuomet ši programa skirta kaip tik tau.
Mokymasis programuoti gali būti įdomus, patrauklus ir net nepastebimas, kai programavimo ir
algoritmavimo mokomasi panaudojant vizualaus programavimo įrankius, interaktyvias žaidimų
aplinkas ar aktyvią veiklą. Šios aplinkos vizualizuoja informatikos pagrindinius dalykus, tokius
kaip kintamieji, objektai, funkcijos, funkcijų parametrai, ciklai ir t.t. Vizualus įsivaizdavimas
padeda žymiai greičiau juos suprasti ir vėliau panaudoti realioms užduotims spręsti. Mokymai
skirti 8-9 klasių mokiniams, kurie neturi jokių arba beveik jokių programavimo žinių.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Prienų "Revuonos" pagrindinė mokykla, adresas: Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai
person_pin
Mokytojai: Laurynas Žakevičius
person_pin
Savivaldybė: Prienų r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ŠOKIO ARCHITEKTŪRA

Lietuvoje veikiantis švietimo ir kultūros edukacijos  modelis nėra orientuotas į asmenybės, kaip kultūrą kuriančios ir vartojančios visuomenės nario, ugdymą. Kultūra, o konkrečiai šokis, yra neatsiejamas kiekvienos pasaulio tautos kultūros elementas.

 

Programos rengėjų jau  įgyvendinti edukaciniai projektai ir programos rodo, kad šokio mokymasis daro didelę įtaką vaikų ir jaunimo kūrybinio potencialo atskleidimui ir ugdymuisi. Šokis taip pat naudojamas kaip pozityviosios socializacijos ir resocializacijos priemonė.

 

Tarptautinė  patirtis rodo, kad urbanistinės, šiuolaikinio ir gaga judesio technikos ir metodikos nėra vien madinga praktika, o pastebimą ir pamatuojamą poveikį pozityviajai asmens socializacijai turinti veikla. Tačiau šiuolaikinis ir urbanistinis šokis bei atskiros jų formos (vogue, house, waacking, hip-hop, breaking ir kt.) Lietuvoje dar tik pradeda populiarėti.

 

Šokio architektūros programa yra skirta 8-10 klasių mokiniams. Ji jungia įvairių judesio šakų kryptis, įtraukia į veiklas šokio srities neprofesionalus, mokinius, bei profesionalus -  lektorius ir profesionalius atlikėjus. Pritraukiami ir miesto / kaimo gyventojai, kurie papildomai gali būti kviečiami dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse drauge su mokiniais. Programa tarnauja kaip idėjų kalvė, jaunimo bendruomenės centras ar tiesiog bendro susibūrimo vieta, kur ieškoma naujų būdų suprasti savo kūną ir jo architektūrą konkrečioje aplinkoje, atskleidžiant, kaip šokis gali prisidėti prie žmogaus gerovės. Parengta programa siekiama  ugdyti šokyje aktyviai nedalyvaujančių jaunų žmonių kūrybinį potencialą, pažinti savo kūną, jo galimybes, vykdyti traumų prevenciją.

 

Programos veiklos orientuotos į kūrybiškos, socialiai ir motoriškai aktyvios, estetinei ir kultūrinei patirčiai atviros asmenybės ugdymąsi. Bus formuojamas meninis skonis, sveikas požiūris į judesio meną, individualus kūno architektūros pažinimas ir judėjimo įtakos kūnui suvokimas. Programos dalyviai susipažins su profesionaliais menininkais, aukščiausiais apdovanojimais įvertintais, aktualiais jaunimui savo tematika spektakliais. Pažintis su šokio spektaklių kūrėjais, kultūrinėmis veiklomis, profesinėmis galimybėmis ir scenos meno produktais prisidės prie jaunų žmonių kultūrinio ugdymosi kompetencijų ir netgi profesinio pasirinkimo.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 derinama su dalyvių grupe.
place
Vieta: Klaipėdos Varpo gimnazija, Budelkiemio g. 7, Klaipėdos m.
person_pin
Mokytojai: Justinas Monkevičius
person_pin
Savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

LYDERYSTĖ IR KOMANDINIS DARBAS

Programa pasižymi įvairiu, patraukliu turiniu: nagrinėjami lyderystės ir lyderio koncepcijos elementai, aptariamos lyderių funkcijos, savybės; analizuojamas komandų formavimasis, komandinio darbo taikymo galimybės ir privalumai. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai aiškinsis savo, kaip lyderio savybes. Jie kurs pokyčių planą ir taikys asmeninės lyderystės teorijas numatytam pokyčių planui įgyvendinti. Dalyviai mokysis organizuoti komandinį darbą, kurti komandas ir pozityvią komandinę atmosferą, mokysis taikyti įvairius sprendimų priėmimo būdus. Programoje vadovaujamasi šiais principais: aktyvaus mokinių įsitraukimo į ugdymo(si) procesą, mokymosi iš patirties, personalizuoto ugdymo, į procesą orientuoto mokymo(si).

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018 m. 1 – oji sesija – liepos 16 – 20; 2 – oji sesija 23 - 27 d., 3 – oji sesija rugpjūčio 1 – 3 d.
place
Vieta: MRU – Mykolo Riomerio universitetas Ateities g. 20.
person_pin
Mokytojai: Augustė Matvijenkaitė, Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

„ MITYBA. TAIKOMOJI MITYBA “ 10 kl

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos