Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Algimantas Rotmanas, lekt. Ieva Švagždytė, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, , lekt. Diana Volungevičienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

ŽALIOJI ENERGETIKA

Harmoningam šalių, jų ekonomikų, ten gyvenančių bendruomenių, o taip pat ir visos žmonijos  vystymuisi nepaprastai svarbus taikus sambūvis su gamtine aplinka. Šiuo aspektu energetikos srityje išeitis yra tik viena – alternatyvioji (švarioji, žalioji) energetika. Todėl šiandien ir ateityje turime dar labiau stiprinti šią energetikos sritį, o pirmiausia -  investuojant į moksleivių ir jaunimo švietimą, kryptingą motyvavimą, parengimą karjerai, teigiamų nuostatų tvariam žemės civilizcijos vystymuisi formavimą. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „ŽALIOJI ENERGETIKA“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kurios tikslai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių tradicinių ir alternatyviųjjų energetikos technologijų srityje, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti, kurti ir projektuoti saulės, vėjo, hidroenergetikos ir kt. technologinius įrenginius, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius, maketus ar prototipus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai gebėjimai – individualus ir komandinis darbas, verslumas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, kuriant verslo planą, pristatant rezultatus). Vykdant visas šias veiklas mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas tvariosios plėtros idėjoms, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, geografija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Eglė Jaškūnienė, lekt. Jovilė Barevičiūtė, lekt. Remigijus Ruokis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

AUDIOVIZUALINIŲ MEDIJŲ TAIKYMAS KURIANT IR DIEGIANT INOVACIJAS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „AUDIOVIZUALINIŲ MEDIJŲ TAIKYMAS KURIANT IR DIEGIANT INOVACIJAS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis. Dalyvavimas šioje NVŠ programoje – tai pirmasis moksleivio žingsnis profesionalios audiovizualinės kūrybos link bei bandymas tinkamai, šiuolaikiškai ir inovatyviai realizuoti savąsias kūrybines idėjas.

Programos aktualumą ir reikalingumą rodo pakitęs šiuolaikinis technologijų ir kasdienės komunikacijos laukas, kuriame informacija labiausiai kuriama, suvokiama ir platinama pasitelkus audiovizualines technologijas. Tad neišvengiama šių technologijų paklausa ir intervencija visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime reikalauja stiprinti audiovizualinių medijų raštingumo lauką bei sieti jas (technologijas) su asmens verslumo ir jo (asmens) savirealizacijos būtinybe, kuri yra pastebima dar mokyklinėje aplinkoje.

Programa yra skirta mokyklų vyresniųjų (8-12) klasių mokiniams, besidomintiems audiovizualinėmis technologijos ir jų kūrybiniu pritaikymu kuriant inovatyvius produktus. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo idėjos formavimo, darbo įrankių įvaldymo ir pritaikymo, kūrybos procesų suplanavimo ir įgyvendinimo iki šiuolaikiško ir vartotoją įtraukiančio rezultato, pateikimo elektroninėje erdvėje (t. y. produkto arba asmens kūrybos galutiniai rezultatai yra pristatomi internetiniame portfolio). Inovacijų kūrimo veiklų ciklas taip pat apima ir verslo plano rengimo bei produkto marketingo klausimus.

Visi programos užsiėmimai yra labiau praktiniai, nors kartu derinama ir teorija. Užsiėmimų metu moksleiviai yra supažindinami su fotografavimo ir filmavimo priemonėmis, suteikiami naudingi praktiniai patarimai ir įgūdžiai, reikalingi kuriant grafinį ir internetinio portfolio bei interneto svetainių dizainą. Programa  sustiprina ir įtvirtina medijų raštingumo lauką; ją baigęs moksleivis gebės ne tik inovatyviai pristatyti produktą ar paslaugą, bet ir sukurtą audiovizualinį kūrinį traktuoti kaip inovatyvų ir dėmesį patraukiantį asmens kūrybinės veiklos rezultatą.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Jonas Jakaitis, doc. dr. Linas Krūgelis, lekt. Jonas Žukas, lekt. Mindaugas Užkuraitis, lekt. Kristė Kibildytė–Klimienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

DIZAINO TECHNOLOGIJOS IR INOVACIJOS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „Dizaino technologijos ir inovacijos“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programoje „Dizaino technologijos ir inovacijos“ mokiniai turės galimybę pažinti kaip gimsta šiuolaikiniai mums įprasti daiktai, kokios inovacijos naudojamos kuriant ir gaminant naujus. Mokiniai turės galimybę patys įsijausti į daiktų kūrėjo vaidmenį, patys projektuos, kurs prototipus su 3D spaudos įrenginiais, analizuos jau sukurtus projektus, mokysis kaip sėkmingai pristatyti savo produktą vizuomenei. Kurso dalyvių taip pat laukia pažintinės ekskursijos į universiteto ir jo partnerių kūrybines erdves.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.gruodžio 27d. - 2019 balandžio 26d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Lukas Kaminskis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

TURING TALENTS

Ar pamokose tavo mintis sukasi apie vizijas, kaip turi atrodyti ateitis? Gal esi bandęs programuoti
ir ši patirtis užstrigo giliai atmintyje? Nori dar mokykloje būdamas pabandyti programuotojo
darbo kėdę? Ši programa yra sutverta, būtent, tiems, kurie nori išmokti daugiau negu yra mokama
mokykloje!
Mes sukūrėme šią programą moksleiviams, kurie apie Fortnite ar kompiuterius išmano daugiau
nei bendraamžiai. Šios ištestinės stovyklos metu 8-10 klasių moksleiviai turės progą susipažinti
su programavimo pagrindais, kuriant internetinius puslapius bei gilinantis į platųjį internetą iš
technologinės perspektyvos.
Visos užduotis pagrįstos praktiniais užsiėmimais ir filosofija, kad po šios programos moksleiviai
išmokti "kaip mokytis" ir galėtų toliau tęsti savo ekspertizę IT srityje.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. skirtos teorijai ir praktikai, o 48 val. - savarankiškam darbui.
place
Vieta: Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija, Vydūno g. 15, Jurbarkas
person_pin
Mokytojai: Marat Sargsyan
person_pin
Savivaldybė: Jurbarko r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

VIZUALINIS RAŠTINGUMAS: KINO MENAS

Programa sudaryta iš dviejų  dalių, kiekvienai daliai numatyta po dvi sesijas. Pirmoji dalis - vaidybinis kinas, antroji – dokumentinis kinas. Kiekvienoje dalyje dalyviai bus supažindinami su kino istorija, patys kurs vaidybinius ir dokumentinius, trumpo metro filmus. Vaikai, nors ir sutrumpintai, bet pilnavertiškai susipažins ir patys dalyvaus visuose kino kūrybos procesuose. Jie bus scenaristais, režisieriais, vaizdo ir garso operatoriais, patys vaidins ir patys montuos savo nufilmuotus kadrus. Visos programos veiklos pateikiamos mokiniams įdomia ir prieinama forma, remiantis programos įgyvendintojų ilgamete patirtimi, dirbant visoje Lietuvoje su panašaus amžiaus mokiniais. Savarankiško darbo metu mokiniai kurs scenarijus, pieš kadruotes, kurs įvairaus žanro trumpus filmus.

Mokiniai susipažins su kino istorija ir kino raida, lietuviško vaidybinio ir dokumentinio kino klasika, įgys gebėjimą geriau orientuotis media erdvėje, po dokumentinio kino dirbtuvių gebės kitaip stebėti aplinką, detales, žmones, garsus ir pan.; įgys kūrybinio darbo grupėje ir individualiai gebėjimų, ugdysis atsakomybę dirbant komandoje; didins pasitikėjimą savimi, suprasdami, kad gali pilnavertiškai kurti tokioje sudėtingoje srityje, kaip kinematografija.

Dalyviai įgis asmeninių, socialinių, iniciatyvumo, komunikavimo, kūrybiškumo kompetencijų,  susipažinę su kinematografijos lauko veikla, turės galimybę projektuoti savo profesinę karjerą kino srityje. Galutinis  programos dalyvių veiklos rezultatas –  sukurti trumpi vaidybiniai ir dokumentiniai filmai.

Numatomi atsiskaitymo būdai: sesijų ir savarankiško darbo metu sukurti trumpi filmai ir jų pristatymai, asmeninės refleksijos.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: Neakivaizdinės sesijos laikas (2019.01-02).
place
Vieta: Ševčenkos g. 31, Vilnius.
person_pin
Mokytojai: Vilma Vilkaitė Leonavičienė.
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Asmenybės raidos centras centras“

„ INTERAKTYVUS LITERATŪRINIS VILNIUS“

Programos tikslas:

Sukurti interaktyvų literatūrinio Vilniaus maršrutą, naudojant inovatyvius mokymo/si metodus (pasitelkiant simuliaciją literatūrinio  maršruto kūrimui;  įtikinant  nupirkti turizmo agentūrą parengtą projektą).

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 12 dienų
place
Vieta: „Mėgintuvėlio laboratorija“, Ogmios miestas, „Outlet Park“ Laisvalaikio terasa II aukštas 16 kab.
person_pin
Mokytojai: Prof. Dr. Živilė Stankevičiūtė, dr. Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

MEDICINA IR SVEIKATA. GROŽIO TERAPIJA

Šios edukacinės programų tikslas S3 NVŠ (toliau – Programų) yra suteikti motyvuotiems mokiniams praplėsti žinias, tiriamojo darbo įgūdžius, praktinius gebėjimus, reikalingus renkantis ateityje profesijas. Susipažinti su profesijų ypatumais, metodikomis bei tų sričių atstovais, kitaip tariant pamatyti profesiją iš vidaus. Suprasti kokių dalykų, gebėjimų reikia šiai profesijai ir kokius sau tikslus turėtų išsikelti, bei kokius dalykus rinktis po 10 klasės, norint įgyti tam tikrą specialybę.

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos