Tinklalapio logotipas

Fizinių, gyvybės ir žemės ūkio mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Justinas Gargasas, doc. dr. Algimantas Rotmanas, doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ir pasaulinio jaunimo ateities ugdymo programų, parodant, kad iš nebetinkamų naudoti spalvotojo metalo gaminių galima sukurti naujus funkcionalius daiktus, kurie tarnaus ateityje. Šiuo metu pasaulyje labai sparčiai mažėja naudingųjų metalo rūdų išteklių. Todėl šiandien ir ateityje turime itin atidžiai mąstyti, kaip senus nenaudojamus daiktus galėtume prikelti pakartotiniam gyvenimui. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacinė programa „LIEJIMO TECHNOLOGIJOS DETALIŲ GAMYBOJE“  yra viena iš programų Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėje kryptyje – „NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS“, kurios tikslas kurti inovatyvias technologijas, produktus, procesus ir pažangius metodus. Tai visapusiškai dera su minėtos krypties tikslais.

Programa yra skirta 8-12 klasių mokiniams. Vykdant programą siekiama suteikti žinių apie naujus gamybos procesus, medžiagas ir taikomas technologijas, ugdyti gebėjimus tirti ir analizuoti metalo lydinius, kurti naujus produktus, lavinti konstravimo įgūdžius gaminant modelius ar maketus. Programoje stiprinami ne tik profesiniai, bet ir asmeniniai kiekvieno moksleivio gebėjimai – individualus ir komandinis darbas bei mąstymas, komunikabilumas (įgyvendinant projektą komandoje, pristatant rezultatus). Vykdant šias veiklas, mokiniai susiformuoja teigiamas nuostatas apie atgautas žaliavas ir jų svarbą visuomenei, ugdosi kūrybingumą, kritinį mąstymą ir atsakomybės jausmą, imlumą pozityvioms inovacijoms.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: fizika, matematika, technologijos, dailė (dizainas), IT, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir energetikos ir tvarios aplinkos sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Inžinerijos ir technologijų mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. Dr. Julius Griškevičius, asist. Gintaras Jonaitis, doc. dr. Algimantas Rotmanas, doc. Dr. Gintas Viselga
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

BIOMEDICININĖ INŽINERIJA

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „BIOMEDICININĖ INŽINERIJA“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su inovacijų kūrimo principais biomedicinos ir biomechanikos įtaisų kūrimo ir naudojimo srityje ir joje suteikti pradinius praktinio darbo įgūdžius, konstruojant ir bandant originalios konstrukcijos bioninių protezų, medicininės įrangos prototipus. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo įrangos koncepcijos kūrimo, projektavimo ir gamybos iki jos valdymo sistemos programavimo,  bandymų ir verslo plano parengimo, taip pat ir darbo rezultatų pristatymą.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, fizika, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų, tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Išmaniųjų specializacijų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. kontaktinės skirtos teorijai ir praktikai, ir 48 val. skirtos savarankiškam darbui.
place
Vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitestas
person_pin
Mokytojai: Doc. dr. Ina Tetsman, doc. dr. Gintas Viselga, doc. dr. Justinas Gargasas, dr. Algimantas Rotmanas
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: Viešoji įstaiga „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“

IŠMANUSIS ŠILTNAMIS

Šia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) edukacine programa „IŠMANUSIS ŠILTNAMIS“ siekiama prisidėti prie Lietuvos ateities inovatorių ugdymo vienoje iš Lietuvos sumanios specializacijos strategijos prioritetinių krypčių – „ENERGETIKA IR TVARI APLINKA“, kartu padedant mokiniams pagrįstai pasirinkti profesinės karjeros kelią ir jam rengtis.

Programa yra skirta supažindinti 8-12 klasių mokinius su inovacijų kūrimo principais išmaniųjų statinių ir įtaisų kūrimo ir naudojimo srityje ir joje suteikti pradinius praktinio darbo įgūdžius, konstruojant ir bandant originalios konstrukcijos išmaniojo mini šiltnamio prototipą. Programa apima visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo mini šiltnamio koncepcijos kūrimo, projektavimo ir gamybos iki jo valdymo sistemos programavimo, eksploatacinių bandymų ir verslo plano parengimo, taip pat ir darbo rezultatų pristatymą.

Programos turinys ir veiklos pagilina, praplečia ir integruoja mokinių žinias ir gebėjimus susijusiuose BU dalykuose: technologijos, dailė (dizainas), IT, biologija, ekonomika ir verslumo ugdymas.

Programos apimtis – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama  kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Galimas ir kitoks programos įgyvendinimo variantas, kai didžioji dalis programos užsiėmimų vykdoma nuotoline forma, panaudojant VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankius, konsultacijas ir kitas galimybes. Baigę programą mokiniai galės imtis sudėtingesnių projektų (įskaitant ir agroinovacijų sritį), tam panaudodami  VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos galimybes.

Visos programos

Matematikos ir informatikos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018m.spalio 29d. - 2019 balandžio 26 d.
place
Vieta: Daukanto a. 2, Vilnius. Sesijų dalyviai bus asmeniškai informuoti apie programos vietą.
person_pin
Mokytojai: Kęstutis Mačiulaitis
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: VŠĮ IT edukacija

HEROJŲ MOKSLAS

Šių dienų herojai pasaulį gelbsti ne fizine jėga, o žiniomis ir protiniais gebėjimais, kuriuos
kviesime lavinti šioje neformaliojo vaikų švietimo programoje. Kiekvienas mokinys taps savo
srities herojumi, kuris savo įgytų žinių pagalba gebės įveikti kasdienines mūsų problemas ir
pasiūlyti joms efektyvius sprendimo būdus. Mokiniai įvairių žaidimų bei užduočių metu
analizuos skirtingas situacijas, kurios atliepia realius šiandieninius iššūkius ir grįžę į namus
pradės mąstyti kompleksiškiau, ieškoti skirtingų sąsajų. Mokysime dalyvius algoritmiškai mąstyti
ir spręsti realias pasaulio problemas, efektyviai pasinaudojant matematinėmis žiniomis ir
informacinėmis technologijomis.

Visos programos

Menų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 144 valandos, iš kurių 96 val. skirtos teorijai ir praktikai, o 48 val. –savarankiškam darbui
place
Vieta: Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla Adresas: Linų g. 4, Ukmergė
person_pin
Mokytojai: Saulė Norkutė, Šarūnė Pečiukonytė
person_pin
Savivaldybė: Ukmergės r. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

ĮVIETINTAS TEATRAS

Įvietinto teatro programa – tai skirtingų kūrybinių kompetencijų suteikianti neformaliojo ugdymo programa, orientuota į aplinkos stebėjimo ir analizės kompetencijų ugdymąsi, kurios reikalingos sparčiai kintančios aplinkos kontekste.

Įvietintas teatras atspindi laikotarpį kuriame mes gyvename: fragmentuotą, pabirą. Šios formos dėka tuos įvairius fragmentus: technologijas, skirtingus scenografijos elementus, vaidybinius epizodus, garsines, vizualines, video instaliacijas bus mokomasi sujungti  į vientisą pasakojimą-ekskursiją.

Programos tikslinė grupė: 8 – 10 klasės mokiniai, besidomintys vizualia komunikacija, socialiniais tinklais, judančio vaizdo, teatro ir kitomis meno sritimis, kūrybiškumo ugdymusi ir norintys įvaldyti skirtingus meninės kūrybos metodus.

Programos dalyviai mokysis jungti fragmentuotas savo patirtis, atskirus gyvenimo fragmentus ir skirtingus elementus į vientisą pasakojimą. Šios programos dėka vaikai plės žinias apie teatro meną, vaidybos stilius skirtingose kontekstuose, judantį vaizdą ir tarpdisciplinius menus, jų kūrimo principus, gebės atpažinti ir panaudoti teatrinius ir kitokio meno elementus savoje aplinkoje.

Įvietinto teatro programa padės vystyti aplinkos stebėjimo, grupinio darbo, emocinio raštingumo, kūrybiškumo, vaizduotės  gebėjimus ir mokys kūrybiškai išnaudoti nuolat kintančią aplinką ir įvairias ten vykstančias situacijas. Tokio  teatro kūrėjai  lavina gebėjimus kurti iš visiems lengvai prieinamų ir pasiekiamų daiktų, objektų, priemonių, technologijų.

Įvietintas teatras, kuriame darbas su erdve ir ten gyvenančiais žmonėmis tampa įkvėpimo šaltiniu tiek pačiam spektaklio turiniui, tiek tos erdvės pritaikymui, todėl kuriant tokį teatrą išmokstama atlikti įvairaus pobūdžio tyrimus: nuo  istorinio, kontekstinio  iki meninio.

Šios programos veiklos, besiorientuojančios į stebėjimą kaip vieną iš pagrindinių kūrybinių principų, lavina vaikų gebėjimus dirbti grupėse, ugdo jų  emocinį raštingumą bei gebėjimą komunikuoti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.

Laukiami rezultatai: keletas įvietinto teatro mini spektaklių, meninių ekskursijų skirtingose erdvėse.

Visos programos

Socialinių, ugdymo mokslų ir teisės krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 1 sesija: 2018 m. spalio 29, 30, 31 d. 2 sesija: 2019 m. sausio 3, 4, 5 d. 3 sesija: 2019 m. vasario 18, 19, 20 d. 4 derinama su dalyvių grupe.
place
Vieta: Klaipėdos Varpo gimnazija, Budelkiemio g. 7, Klaipėdos m.
person_pin
Mokytojai: Justinas Monkevičius
person_pin
Savivaldybė: Klaipėdos m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

LYDERYSTĖ IR KOMANDINIS DARBAS

Programa pasižymi įvairiu, patraukliu turiniu: nagrinėjami lyderystės ir lyderio koncepcijos elementai, aptariamos lyderių funkcijos, savybės; analizuojamas komandų formavimasis, komandinio darbo taikymo galimybės ir privalumai. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai aiškinsis savo, kaip lyderio savybes. Jie kurs pokyčių planą ir taikys asmeninės lyderystės teorijas numatytam pokyčių planui įgyvendinti. Dalyviai mokysis organizuoti komandinį darbą, kurti komandas ir pozityvią komandinę atmosferą, mokysis taikyti įvairius sprendimų priėmimo būdus. Programoje vadovaujamasi šiais principais: aktyvaus mokinių įsitraukimo į ugdymo(si) procesą, mokymosi iš patirties, personalizuoto ugdymo, į procesą orientuoto mokymo(si).

Visos programos

Sveikatos ir veterinarijos mokslų krypties neakivaizdinės programos

supervisor_account
Amžiaus grupė: Nenurodyta
event
Laikas: 2018 m. 1 – oji sesija – liepos 16 – 20; 2 – oji sesija 23 - 27 d., 3 – oji sesija rugpjūčio 1 – 3 d.
place
Vieta: MRU – Mykolo Riomerio universitetas Ateities g. 20.
person_pin
Mokytojai: Augustė Matvijenkaitė, Renata Česūnienė
person_pin
Savivaldybė: Vilniaus m. sav.
place
Institucija: UAB „Biznio mašinų kompanija“

„ MITYBA. TAIKOMOJI MITYBA “ 10 kl

Mokiniai turės 12 dienų užsiėmimus, kurių metu bus supažindinti su dalykiniu turiniu bei atliks eksperimentus. Ekskursijų metu pažins praktinį pritaikymą, o taip pat susipažins su profesija.

Visos programos