Tinklalapio logotipas
search Programų, finansuojamų NVŠ krepšelio lėšomis, paieška

"Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos!"

person_outline Organizatorius: Eglė Glemžienė
place Įgyvendinimo vieta: Panemunio g. 25, Pandėlys, Rokiškio r. sav.

Ši programa parašyta Ateitininkų organizacijos ideologijos pagrindu ir skirta Pandėlio Šv. Onos kuopos nariams. Ateitininkai su viltimi žvelgia į ateitį, jie remiasi šimtamete jaunimo ugdymo patirtimi šioje organizacijoje. Ateitininkai, lydimi suaugusio globėjo yra ugdomi pažinti save, suprasti aplinką ir imtis visuomeniškos veiklos. Visa ateitininkų veikla kyla iš katalikų tikėjimo, pranokstančio vien religines apeigas ir išsiskleidžiančio veiklia artimo meile. Ši programa suteikia...

Skaityti toliau

"MODERNIOSIOS BIOTECHNOLOGIJOS"

person_outline Organizatorius: Rimutė Valentienė

Mokykloje chemijos, fizikos ir biologijos mokoma kaip atskirų dalykų, tačiau šiuos gamtos mokslus sieja ne tik bendros sąvokos ir sampratos, bet ir metodologiniai principai, gamtos mokslų ir praktinių problemų sprendimas. Siekiant, kad mokiniai suprastų ir galėtų kūrybingai taikyti tai, ką išmoko, programos turinys glaudžiai siejamas su visais gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis, ekologija, sveika gyvensena, darnaus vystymosi problemomis. Šia programa stengiamasi kelti mokinių...

Skaityti toliau

"Molinėjimai 3"

person_outline Organizatorius: Sigita Klemkaitė
place Įgyvendinimo vieta: Mokyklos g. 6, Obeliai, Rokiškio r. sav.
place Įgyvendinimo vieta: Sodo g. 1, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

Ši tęstinė neformalaus ugdymo programa skirta 6-14 metų amžiaus vaikų ir paauglių laisvalaikio užimtumui. Programa orientuota į socialinės atskirties ir mažas pajamas gaunančių šeimų vaikus, kurie neturi galimybių lankyti mokamų būrelių. Vaikus, kurie norėtų įprasminti savo kūrybinę raišką, plačiau vystyti meninius polinkius, tobulinti įgytus sugebėjimus bei prisiliesti prie keramikos meno subtilybių. Vykdomi užsiėmimai leis plačiau susipažinti su tautodailės menu, tradicijų tęstinumu,...

Skaityti toliau

"Rokiškio rajono jaunųjų šaulių ugdymo programa"

person_outline Organizatorius: Lietuvos šaulių sąjunga
place Įgyvendinimo vieta: Panemunio g. 25, Pandėlys, Rokiškio r. sav.

Ugdyti patriotišką, pilietišką, aktyvų jaunimą, skatinant tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, propaguojant Šaulių sąjungą, Krašto apsaugą bei supažindinant su statutinių organizacijų veikla. Jaunųjų šaulių žinias, įgytas mokantis pagal pakopos programą, įtvirtinti praktinėje veikloje. Veikla vykdoma pagal jaunųjų šaulių mokymo programą, jaunieji šauliai ruošiami ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, studijuoti ir įgauti karinį išsilavinimą.

Skaityti toliau

„Asmeninių gebėjimų, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa“

person_outline Organizatorius: Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga "Apvalus stalas"

RJOS „Apvalaus stalo“ „Asmeninių gebėjimų, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa“ - skirta 8-12 klasių mokiniams, tapti sąmoningomis asmenybėmis, gebančiomis atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: grupiniai bei individualus užsiėmimai, kūrybinės bei komandos formavimo užduotys, simuliacijos, diskusijos ir aptarimai. Per suteikiamas žinias, aktyvią veiklą ir darbą grupėje bus skatinamas...

Skaityti toliau

„Bendrauk drąsiai“ Rokiškio rajono 7-9 metų moskleiviams (anglų kalba)

person_outline Organizatorius: Viešoji įstaiga "American English School"

Individui augant, perimant ir įsisavinant jį supančios aplinkos dėsnius bei sąveikaujant su kitais, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir didėja socialinė kompetencija. Darbas grupėje įgalina vaikus gilintis ne tik į savo asmeninius jausmus bei norus, bet ir reikalauja tam tikrų įgūdžių – bendravimo, geros tarpasmeninės sąveikos, susitarimo ar pagalbos paprašymo, empatijos, ginčų išvengimo ar jų sprendimo. Neformaliojo ugdymo programa „Bendrauk drąsiai 4“ padeda ugdyti kūrybingą, savimi...

Skaityti toliau

„Dailės pažinimas“

person_outline Organizatorius: Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras
place Įgyvendinimo vieta: J. Biliūno g. 2, Rokiškis

Programos trukmė – 2 metai. Programos apimtis – 192 val., 3 val. per savaitę. Programa skirta 7–11 metų vaikams. Pasaulis gyvas savo vaizdiniais, sudarytais iš formų ir spalvų įvairovės. Linija ir taškas, forma ir spalva tai meninės raiškos priemonės, kurių suvokimas ir pažinimas padeda kurti. „Dailės pažinimo“ programos metu naudojant įvairias priemones, ugdymo(si) metodus vaikai pažins spalvas ir formas, ieškos savo kūrybos stiliaus, tenkins saviraiškos poreikius. Programos įgyvendinimo...

Skaityti toliau

„Foto/grafika“

person_outline Organizatorius: Rokiškio choreografijos mokykla

Medijos - fotografijos, vaizdinio, spaudos dizaino ir kt. ugdymo kryptis. Programos trukmė 2 metai. Programos apimtis 4 val. per savaitę. Programa 14-19 metų jaunuoliams. Skirta ugdyti vaikų kūrybinius, meninius, techninius gebėjimus medijos srityje. Skatinti domėjimąsi naujomis technologijomis, tenkinant saviraiškos poreikius.

Skaityti toliau

„Judėk, sužinok, atrask“

person_outline Organizatorius: Remigijus Beconis

Varžybų, sportinių estafečių, sporto švenčių populiarumas mokykloje auga, nes vis plačiau suvokiama, kokį svarbų vaidmenį visapusiškame vaikų ugdyme vaidina sportas. Per sportą ugdome sveikus, ryžtingus, tikslo siekiančius, suprantančius, kas yra pagarba ir kilnus elgesys, vaikus . Tapęs aktyviu jau mokykloje, toks jaunimas propaguoja aktyvų gyvenimo būdą visą gyvenimą. Be to skiriamas didelis dėmesys vaikų vertybiniam ugdymui: vedamos kilnaus elgesio sporto aikštelėje pamokos, skaitomos...

Skaityti toliau

„Pynimo paslaptys“ (spec. poreikių vaikams)

person_outline Organizatorius: Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras
place Įgyvendinimo vieta: P. Širvio g. 1, Rokiškis

Programos trukmė – 2 metai. Programos apimtis – 192 val., 3 val. per savaitę. Programa skirta 7–21 metų vaikams su spec. poreikiais. Pynimas iš vytelių – tai senas liaudies amatas. Programos esmė – gilintis į pynimo paslaptis, susidraugauti su šiuo senu amatu. Vaikai susipažins su pynimo medžiagomis, jų paruošimu, pynimo technologija bei naudojamais įrankiais. Vaikai pins įvairius nesudėtingus gaminukus, interjero detales, suvenyrus ir pan. Mokysis atlikti gaminių apdailą. Kurdami ir...

Skaityti toliau
Rodoma 1 - 1044 įrašų
Įrašų puslapyje:

Paieškos rezultatai