Tinklalapio logotipas
arrow_back Grįžti

"Mokslas, dorumas, tautos reikalai!"

done_all Rekomenduojama tikslinė amžiaus grupė: Mokiniams, pasirinkusiems šią programą, nedraudžiama rinktis greta ir kitą.
access_time Prasideda: 2020-01-01
person_outline Organizatorius: Eglė Glemžienė
mail El.paštas: egleglemziene@gmail.com
phone Tel. numeris: +370 861 530723

Programa sudaryta Ateitininkų organizacijos ideologijos pagrindu skirta Pandėlio Šv. Onos kuopos nariams. Ateitininkai remdamiesi šimtamete jaunimo ugdymo patirtimi drąsiai žengia ateitin ir kviečia bendraminčius tapti jos kūrėjais. Ateitininkai, lydimi suaugusio globėjo yra ugdomi pažinti save, suprasti aplinką ir imtis visuomeniškos veiklos. Visa ateitininkų veikla kyla iš katalikų tikėjimo, pranokstančio vien religines apeigas ir išsiskleidžiančio veiklia artimo meile. Ši programa suteikia galimybę mokiniams pažinti ateitininkų organizaciją ir patobulinus reikiamas bendrąsias kompetencijas įsitraukti į aktyvią nevyriausybinio sektoriaus veiklą. Mažo provincijos miestelio jaunimui sudaromos galimybės pasirengti ir dalyvauti respublikiniuose Ateitininkų federacijos renginiuose, akademijose, stovyklose. Jaunimas, projektinės veiklos metu, pažins ir įsitrauks į gimtojo miestelio gyvenimą, bandys keisti save ir kitus. Dviejų metų programa yra orientuota į asmenį ir jo vertybes ugdančią praktinę veiklą. Į programos veiklą bus įtraukti mokinių tėveliai, mokyklos ir bažnyčios bendruomenės, bendradarbiaujama su Panevėžio krašto kuopomis. Mokinių dalyvavimas organizacijos veikloje suteikia galimybę pritaikyti mokykloje suteikiamas žinias ir jas papildyti praktiniais įgūdžiais, įgaunamais organizuojant projektus, derinant interesus ir atstovaujant pozicijas viešumoje. Ši patirtis padeda renkantis studijų kryptį ir formuojant karjerą.


arrow_back Grįžti