Tinklalapio logotipas
arrow_back Grįžti

Kritinis – loginis mąstymas – matematikai gabių vaikų ateities garantas

done_all Rekomenduojama tikslinė amžiaus grupė: Specifinių reikalavimų nėra. Pagrindinis reikalavimas: Vaikai gabūs ir talentingi matematikai ir kurių amžius nuo 8 iki 19 metų..
access_time Prasideda: 2019-10-01
person_outline Organizatorius: VšĮ "Matlogos"

Programa atsižvelgia į kiekvieno matematikai gabaus vaiko individualius poreikius. Programos turinys parenkamas atsižvelgiant į Lietuvos mokinių matematikos olimpiados dalykinę programą, patvirtintą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. R1-30. Užsiėmimų metu vaikai įgys gilesnes ir platesnes matematikos dalyko žinias, ugdys bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kritinį – loginį mąstymą. Tam kad ugdymas būtų patrauklesnis, didelė svarba teks mokymo metodų varijavimui. Užsiėmimų metu atliekamos įvairios tematikos bei sudėtingumo užduotys, naudojami žaidybiniai elementai, vaikai rengiami konkursams, olimpiadoms bei konferencijoms. Ugdysime mokinių gebėjimus argumentuoti, susieti informaciją iš skirtingų šaltinių, pasisakyti prieš auditoriją, bendrauti ir bendradarbiauti. Vaikai gebės analizuoti uždavinių sąlygas, susidaryti uždavinio sprendimo planą ir racionaliai jį išspręsti, apibendrins įvairių uždavinių sprendimo būdus ir taikys juos praktinėms ir teorinėms problemoms spręsti. Spręs sudėtingus, nestandartinius, praktinio turinio probleminius ir olimpiadinius uždavinius, gebės paaiškinti, argumentuoti, apibendrinti bei užrašyti pilną uždavinio sprendimą. Dalyvaudamas konkursuose, olimpiadose bei konferencijose stebės savo pažangą.


arrow_back Grįžti