Tinklalapio logotipas
Grįžti

„Every Child to Flourish. Understanding Global Perspectives on Improving Education“
event 2018-07-18 domain Lyderių laikas

„Every Child to Flourish. Understanding Global Perspectives on Improving Education“

2018 m. birželio mėn. pasaulio bendruomenei pristatyta „HundrED“ pelno nesiekiančios organizacijos išleista tyrimo ataskaita „Every Child to Flourish. Understanding Global Perspectives on Improving Education“, kurioje atskleista, kaip suprantamos pasaulinės švietimo tobulinimo perspektyvos siekiant kiekvieno besimokančiojo sėkmės.

Ataskaitą rengusių autorių ir redaktorių komanda apibendrino ilgus metus vykdytų bendrojo ugdymo tobulinimo tyrimų rezultatus, atsisakydami vienos teminės ar kurio nors vieno švietimo sistemos dalyvio perspektyvos analizės ir įvertinę juos įvairių pasaulio švietimo sistemų socialinių partnerių požiūriu. Suprasdami, kad jauni žmonės neretai paliekami švietimo kaitos procesų nuošalyje, ataskaitą rengę švietimo ekspertai daugiausia dėmesio ir laiko skyrė jaunimo nuomonės ir minčių, kaip tobulinti švietimą, tyrimui.

Ataskaitos rengėjai siekė perprasti sričių, kurias visi švietimo dalyviai suvokia kaip tobulintinas („perceived needs“), aprėptį, taip pat jaunimo požiūrį į juntamus kaitos poreikius ir matomus šiandienos švietimo privalumus. Tyrimas buvo atliktas taikant mišrią metodologiją, kurią sudarė oficialių ir neoficialių šaltinių (taip pat „HundrED“ tyrėjų surinktų interviu) debatų apžvalga ir „Global Youth Survey“ tyrimo rezultatai. Apžvalgos šaltiniai ir dalyviai: švietimo sistemų bendrojo ugdymo specialistai, mokyklų vadovai ir pedagogai, švietimo ekspertai, akademinės bendruomenės atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, darbdaviai, mokinių tėvai, mokiniai, plačiosios visuomenės atstovai. Tyrimui buvo surinkti 322 jaunų žmonių (13–18 metų amžiaus iš 19 pasaulio šalių) atsakymai. Buvo atlikta kiekybinė ir teminė duomenų analizė.

Gauti analizės rezultatai ir išvados padėjo parengti rekomendacijas pagal tyrime pasirinktus kriterijus.

Visų socialinių partnerių įtrauktis ir bendradarbiavimas – būtina veiksmingos kaitos prielaida. Tyrimo ataskaita gali būti naudinga visiems švietimo dalyviams, siekiantiems diegti švietimo kaitą lemiančias inovacijas, – pedagogams, mokyklų vadovams, jaunimui, inovatoriams, švietimo ekspertams, politikams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, mokinių tėvams ir globėjams, verslo atstovams, visiems, kam rūpi švietimo kokybė, besimokančiųjų sėkmė ir gerovė.

Tyrimo ataskaita „Every Child to Flourish. Understanding Global Perspectives on Improving Education“

HundrED“ – pelno nesiekianti organizacija. Jos narių tikslas – atrasti, atskleisti, ištirti vertingas, perspektyvias, padedančias tobulinti bendrąjį ugdymą inovacijas, jas viešinti ir skatinti diegti pasaulio šalių švietimo sistemose, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas.