Tinklalapio logotipas
Grįžti

Lietuvos mokyklų lauks naujovės: diegs psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
event 2018-09-21 domain tv3.lt

Lietuvos mokyklų lauks naujovės: diegs psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją

Rugsėjo 19 d. vykusiame Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos posėdyje švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius pateikė informaciją apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją Lietuvos mokyklose.

Diskusijoje dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonių diegimo ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, formaliojo profesinio ugdymo, aukštojo mokslo švietimo įstaigose, vykdant kitą neformalųjį vaikų švietimą, dalyvavo ir kitų švietimo ir mokslo ministerijos pavaldžių įstaigų, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovai.

Komisijai pristatytos teisės aktais patvirtintos, bendrąjį ugdymą papildančios programos, kurių tikslas ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų (buitinių cheminių medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų) vartojimo bendrajai prevencijai vykdyti. Programa integruojama į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas, dalykų pamokas ne mažiau kaip 5–6 val. per mokslo metus, vykdoma per projektinę veiklą, klasės valandėlių ir pamokų metu, organizuojant renginius, per neformalųjį švietimą ir kita. Mokykla pati gali pasirinkti temas ir veiklos formas. Programą vykdo 900 Lietuvos mokyklų (85 proc.).

Daugiau skaitykite čia.