Tinklalapio logotipas
Grįžti

„Lyderių laiko 3“ bendradarbiavimo renginys Birštone
event 2017-12-12 domain Lyderių laikas

„Lyderių laiko 3“ bendradarbiavimo renginys Birštone

Šių metų lapkričio 29 d. Birštone įvyko projekto „Lyderių laikas 3“ (LL3) Kauno miesto, Kauno rajono ir Birštono savivaldybių kūrybinių komandų mokymosi bendradarbiaujant renginys.

Į Birštono gimnaziją susirinkusius dalyvius smagiai sutiko gimnazistų instrumentinis trio.

Renginyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Alma Valevičiūtė ir vyresnioji specialistė Danutė Višinskytė, Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja Rasa Šnipienė, projekto „Lyderių laikas 2“ (LL2) dalyvis, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir Rolandas Kučiauskas, LL2 ir LL3 konsultantas, Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius.

Susitikimo metu ir komandos, ir svečiai susipažino, dalijosi, kaip sekasi konsultuotis, kokias atlieka veiklas, kaip sekasi susitarti formuluojant savivaldybės pokyčių kryptis.

20171129 bendrad sav Birstone

Svarbiausias susibūrimo tikslas – pristatyti numatomas savivaldybių pokyčių projektų kryptis. Padirbėję mišriose grupelėse, dalyviai įdėmiai klausėsi kūrybinių komandų vadovų, kurie apibūdino numatomas pokyčių kryptis ir tikslus. Visų kūrybinių komandų vadovai pripažino, kad nėra lengva susitarti ir prisiimti atsakomybes, kad kai kurios temos galbūt taps dar siauresnės ir konkretesnės. Įdomu, kad visų trijų savivaldybių komandų pokyčio kryptys siejasi su mokytoju – jo komunikacijos ir kompetencijų tobulinimu, prestižo didinimu. Birštono komandos vadovas Alvydas Urbanavičius pristatė Birštono savivaldybės suformuluotą temą – Veiksmingas bendradarbiavimas mokinio sėkmei. Birštoniečiai numato tobulinti mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Jūratė Chudinskienė, Kauno rajono kūrybinės komandos vadovė, supažindino su Kauno r. savivaldybės pokyčio projekto tema – Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams. Ši komanda analizuos ir sieks plėtoti pozityvią komunikaciją pamokoje ir bendravimą su mokinio tėvais. Kauno miesto savivaldybės kūrybinės komandos vadovė Dileta Tindžiulienė pristatė savo vadovaujamos komandos pokyčio projekto temą – Stiprus ir darbu patenkintas Kauno mokytojas. Kauniečiai analizuos mokytojų gebėjimus ir kompetencijas, motyvaciją, ieškos išteklių ir galimybių padėti mokytojams.

20171129 bendrad sav Birstone1

Visiems buvo naudinga LL2 projekto pokyčio Prienų savivaldybėje patirtis. Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas pabrėžė, kad ypač svarbu labai konkrečiai susiplanuoti priemones, numatyti vertinimo kriterijus, taip pat užtikrinti pokyčio tvarumą ir pasibaigus projektui.

Renginyje dalyvavo projekto LL3 tyrėjų komandos narys, Šiaulių universiteto Studijų kokybės stebėsenos centro direktorius Sigitas Balčiūnas. Savivaldybių kūrybines komandas jis supažindino su ką tik pasibaigusio tyrimo „Profesinio kapitalo raiška I srauto savivaldybėse“ rezultatais. Tyrimu buvo vertinamos projekte dalyvaujančių savivaldybių pedagogų, vadovų ir švietimo skyrių specialistų trys profesinio kapitalo dimensijos – žmogiškasis kapitalas, socialinis kapitalas ir sprendimų priėmimo kapitalas. Dalyviams buvo įdomu ir svarbu išgirsti tyrėjų įžvalgas ir išvadas, kurios bus naudingos rengiant savivaldybių pokyčių projektus.

Atsisveikindami birštoniečiai dalyviams įteikė pačių sukurtus simbolinius angelus, linkėdami, kad jie padėtų išsipildyti mūsų siekiams, sustiprintų bendrystę siekiant svarių pokyčio projektų rezultatų.

Skaidrutė Kriukienė
projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių grupės kuratorė