Tinklalapio logotipas
Grįžti

„Lyderių laiko“ tyrėjų indėlis leidinyje „International Perspectives on Leading Low-Performing Schools“
event 2018-09-07 domain Lyderių laikas

„Lyderių laiko“ tyrėjų indėlis leidinyje „International Perspectives on Leading Low-Performing Schools“

Didžiuojamės „Lyderių laiko“ bendruomenės narių darbais!
2018 m. vasarą švietimo bendruomenei pristatytas naujas serijos „Contemporary Perspectives on School Turnaround and Reform“ leidinys „International Perspectives on Leading Low-Performing Schools“, supažindinantis su lyderystės raiškos dėsningumais ir ypatumais įvairių pasaulio šalių mokyklose ir tuo būdu padedantis perimti vertingą tarptautinės švietimo bendruomenės patirtį.

Vieną iš leidinio skyrių „Leadership for Learning in Lithuania: Implications for Teaching and Student Achievements in Schools“parašė projekto „Lyderių laikas“ tyrėjai prof. dr. Eglė Staniškienė, doc. dr. Berita Simonaitienė, doc. dr. Brigita Stanikūnienė, doc. dr. Jūratė Valuckienė ir lekt. Sigitas Balčiūnas.

Jame „Lyderių laiko“ tyrėjų komanda pristato nacionalinio tyrimo, kuriame dalyvavo 15 Lietuvos pilotinių savivaldybių mokyklų bendruomenės, rezultatus. Jie tarptautinei švietimu besidominčiai skaitytojų bendruomenei atskleidžia lyderystės mokymuisi raiškos ypatumus Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, patvirtinančius mokyklų direktorių ir mokytojų lyderystės mokymuisi bei mokininių mokymosi pasiekimų sąsajas.

Visų leidinyje pristatomų mokslinių tyrimų tema – lyderystės mokykloje kokybė. Šis leidinys – vienas iš pirmųjų, kuriuose daugiausia dėmesio skirta įvairių pasaulio šalių mokyklų, kurių veiklos rezultatai nėra aukšti, bendriesiems lyderystės bruožams ir ypatumams.

Leidinio įvade redaktoriai Coby Meyers (University of Virginia) ir Marlene Darwin (American Institutes for Research) teigia, kad turimos žinios apie veiksmingą lyderystę mokykloje nėra pakankamos. Žinių trūkumas pasireiškia šiais aspektais.

Pirma, lyderystės veiksmingumo mokykloje išmanymas apkritai ir žinios apie mokyklų vadovų lyderystės veiksmingumą dažniausiai apsiriboja Vakarų šalių, iš esmės Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos šalių švietimo sistemų, patirtimi. Antra, net ir remiantis Vakarų šalių tyrimais ir kontekstu, santykinai nedaug dėmesio tikslingai skiriama veiksmingai lyderystei mokyklose, kurių rezultatai nėra aukšti. Trečia, lyderystė (ar ji būtų suprantama, kaip mokyklos vadovo, administracijos kolektyvo ar didesnės mokyklos lyderių bendruomenės) dar nėra vertinama kaip svarbiausias veiksnys, lemiantis aukštesnius mokinių pasiekimus.

Todėl šiame leidinyje ir diskutuojama apie lyderystę mokykloje, kaip ir kokiomis sąlygomis lyderystėreiškiasi, kada, kur ir kaip būtų galima pritaikyti išmoktas pamokas ir pristatyti pasaulines lyderystės mokykloje perspektyvas.

Tikimasi, kad šis leidinys bus įdomus ir naudingas tyrėjams, švietimo politikos formuotojams ir švietimo praktikams, kuriems svarbi lyderystė mokykloje, rūpi, kaip veiksmingai ją įgyvendinti ir palaikyti ypač mokyklose, kurių veiklos rezultatai nėra aukšti.

Šaltinis: International Perspectives on Leading Low-Performing Schools. 2018
Edited by: Coby Meyers, University of Virginia Marlene Darwin, American Institutes for Research,
A volume in the series: Contemporary Perspectives on School Turnaround and Reform. Editor(s): Coby Meyers, University of Virginia. Marlene Darwin, American Institutes for Research.

„Lyderių laikas 3“

Įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 2“, išleista Jūratės Valuckienės, Sigito Balčiūno, Eglės Katiliūtės, Beritos Simonaitienės ir Brigitos Stanikūnienės monografija „Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika mokyklos kaitai“
Ši monografija – vienas iš nacionalinio projekto „Lyderių laikas 2“ leidinių.