Tinklalapio logotipas
Grįžti

2017 m. birželio - liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai
event 2017-07-14 domain Švietimo informacinių technologijų centras

2017 m. birželio - liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai

2017 m. birželio - liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:

„Dėl Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų rezervo lėšų 2017 metams paskirstymo švietimo įstaigoms atrankos kriterijų nustatymo“;

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. ISAK-562 „Dėl Brandos egzaminų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-893 „Dėl Brandos darbo programos patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

Dėl Mokinių registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, mokinių registro naudotojų administravimo taisyklių ir mokinių registro veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“;

Dėl Produktyviojo mokymosi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr.ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo dokumentų bibliotekoje.