Tinklalapio logotipas
Grįžti

2018 m. programos „Erasmus+“ vadovas ir kvietimas teikti paraiškas
event 2017-10-26 domain Lyderių laikas

2018 m. programos „Erasmus+“ vadovas ir kvietimas teikti paraiškas

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ veikloms 2018 m. Kviečiame susipažinti su paraiškų teikimo terminais bei programos vadovu, kuriame yra aprašytos dalyvavimo taisyklės.

Išsamios 2018 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos ir prioritetai nurodyti programos „Erasmus+“ vadove.

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui.

Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto projektams 2018 m. numatytas 2,7 mlrd. eurų finansavimas – tai daugiau nei kada nors anksčiau.

Nuo 2017 m. spalio 25 d. organizacijos, norinčios 2018 m. gauti paramą pagal Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“, gali pradėti rengti paraiškas.

Susipažinkite su programos „Erasmus+“ vadovu, kuriame pateikiama išsami informacija apie tai, kaip pateikti paraišką. Čia rasite informaciją, apie:

  • Programos prioritetus;
  • Tinkamas finansuoti veiklas;
  • Finansavimo galimybes skirtingai veiklai;
  • Reikalavimus dalyviams.

Daugiau informacijos galite rasti EK tinklapyje.

Šiais metais, palyginti su 2017 m., biudžetas padidintas 200 mln. eurų arba 8 %.

Svarbiausi pokyčiai nuo 2017 m.:

  • papildomos galimybės aukštųjų mokyklų studentams pagal programą „Erasmus +“ atlikti stažuotes, skirtas skaitmeniniams įgūdžiams įgyti,
  • iniciatyva „ErasmusPro“ pagal profesinio rengimo ir mokymo judumo projektus, skirta profesinio rengimo ir mokymo įstaigose besimokančių asmenų judumui ilguoju laikotarpiu skatinti,
  • naujos formos mokyklų mainų partnerystės pagal strateginių partnerysčių sistemą, kad būtų galima padėti mokykloms lengviau prisijunti prie bendradarbiavimo projektų,
  • į programos vadovą vėl įtrauktas veiksmas „Sektorių įgūdžių sąjungos“,
  • pakoreguotos daugumos veiksmų finansavimo taisyklės.

Kaip ir 2016 m. bei 2017 m., 2018 m. programos vadove itin daug dėmesio skiriama projektų, kuriais remiama socialinė įtrauktis (visų pirma pabėgėlių ir migrantų), taip pat vykdoma radikalizacijos prevencija, skatinimui.

Informacija apie 2018 m. programos „Erasmus+“ konkursui pateiktas švietimo ir mokymo srities paraiškas bei jų atitikimą formaliems tinkamumo reikalavimams bus skelbiama interneto svetainėje www.erasmus-plius.lt, naujienų skyriuje. Raštai paraiškų teikėjams siunčiami nebus. Sekite informaciją internete.

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondui, kuris administruoja programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį, įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

ŠMPFEK inf.