Tinklalapio logotipas
Grįžti

Apklausa apie specialiuosius ugdymo poreikius
event 2018-11-28

Apklausa apie specialiuosius ugdymo poreikius

Sąvoka specialieji ugdymo poreikiai apibūdina sunkumų arba negalią turinčio vaiko poreikius, kuriam mokytis dėl to sudėtingiau negu kitiems panašaus amžiaus vaikams.

Visos ES valstybės narės pasirašė JT neįgaliųjų teisių konvenciją, kurioje įtvirtinama visų neįgalių mokinių ir studentų teisė į integracinį ugdymą. Negalia gali būti fizinė, pavyzdžiui, išsėtinė sklerozė arba epilepsija; jutimų negalia, pavyzdžiui, regos arba klausos sutrikimas, emocinė, tokia kaip dėmesio trūkumo sutrikimas ir hiperaktyvumas; taip pat vystymosi sutrikimai, pavyzdžiui, autizmas ir disleksija.

Europos specialiųjų poreikių ir integracinio ugdymo agentūros duomenimis, šiuo metu beveik visi (98 %) specialiųjų ugdymo poreikių turintys mokiniai integruojami į bendrojo lavinimo švietimo įstaigas, o ne nukreipiami į specialiąsias mokyklas. Taikant integracinį ugdymą, besimokantieji tampa svarbia sistemos, kuriai reikia pripažinti ir priimti besimokančiųjų įvairovę bei į ją atsakyti, dalimi. Tai kelia sunkumų mokytojams, kurie yra pareiškę, kad didžiausias jų poreikis – pagalba specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams (EBPO TALIS apklausa, 2013 m.).

Integracinėse klasėse dirbantys mokytojai privalo apsvarstyti įvairius mokymo metodus ir pagalbines priemones, pavyzdžiui, priemones, padedančias regėjimo sutrikimų turintiems mokiniams žodžiu išsakytas mintis paversti tekstu, arba žodžių apdorojimo užduotis disleksiją turintiems mokiniams, užuot rašius juos ranka. Tokios priemonės kai kuriais atvejais gali apimti mokymosi aplinkos pertvarkymą, kad ji taptų prieinamesnė mokiniams, taip pat papildomą pagalbą.

Minėtos priemonės padeda specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams mokykloje ir bendruomenėje atskleisti savo potencialą, sudaryti jiems galimybę mokytis vienodomis ir teisingomis sąlygomis, o vėliau gyventi visavertį gyvenimą.

Ši trumpa apklausa padės jums išsakyti savo nuomonę. Apklausa vyks iki gruodžio 2 d., o klausimynai bus pateikti 23 kalbomis. Rezultatai bus paskelbti portale „School Education Gateway“.

www.schooleducationgateway.eu informacija

Nuotrauka: Keith Bell / Shutterstock.com