Tinklalapio logotipas
Grįžti

Aptarti bendri darbai su nauja Lietuvos mokslo tarybos vadovybe
event 2018-07-03 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Aptarti bendri darbai su nauja Lietuvos mokslo tarybos vadovybe

Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė susitiko su naująja Lietuvos mokslo tarybos vadovybe – LMT pirmininku prof. habil. dr. Valdemaru Razumu ir jo pavaduotojais Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininke doc. dr. Justina Poškiene ir Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininku prof. habil. dr. Ričardu Rotomskiu. Susitikime aptarti svarbiausi dabartiniai mokslo plėtros klausimai, numatytas tolesnis glaudus bendradarbiavimas tarp ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos.

Kaip pabrėžė ministrė Jurgita Petrauskienė, visuose mokslo politikos baruose ypač reikalingas aktyvus Lietuvos mokslo tarybos vaidmuo.

Konstatuota, kad priėmus Technologijų ir inovacijų įstatymą, su Ūkio ministerija bus rengiama ilgalaikė mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros strategija, tam reikalingas proaktyvus mokslo bendruomenės dalyvavimas. Rengiant įstatymą lydinčius teisės aktus reikia siekti kuo didesnės atitikties tarptautiniams mokslo ir inovacijų sistemos standartams.

Susitikime aptartas doktorantūros studijų modernizavimo poreikis, ypač akcentuojant edukologijos mokslų doktorantūrą. Pasikeista nuomonėmis apie birželio mėnesį įvykusiame Baltijos ir Šiaurės šalių ministrų susitikime iškeltas idėjas kurti bendrą ugdymo krypties mokslinių tyrimų programą ir doktorantūros studijas.

Kalbant apie Lietuvos įsitraukimą į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras, numatyta siekti, kad jis būtų sistemingas ir kuo geriau susietas su šalies prioritetais. Pabrėžtas poreikis peržiūrėti Lietuvos sumanios specializacijos prioritetus – infrastruktūra turi sietis su potencialo kūrimu ten, kur yra strateginiai prioritetai.

Susitikime diskutuota dėl mokslo ir studijų institucijų ir mokslo produkcijos vertinimo. Sutarta, kad bendra kryptis – stiprinti kokybinį vertinimą, mažinti formalaus vertinimo ir biurokratinį krūvį sistemos dalyviams.

Diskusijose akcentuota būtinybė užtikrinti geresnę mokslo sistemos sąveiką su atskirų Lietuvos visuomenės ir ūkio sektorių poreikiais.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173