Tinklalapio logotipas
Grįžti

Daugiau galimybių gauti psichologinę pagalbą
event 2017-09-14 domain Ugdymo plėtotės centras

Daugiau galimybių gauti psichologinę pagalbą

Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo du dokumentai, išplečiantys psichologinės pagalbos gavėjų ratą.

„Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais)“ apibrėžiama Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663.

Psichologinė pagalba mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje, bus teikiama pedagoginėse psichologinėse tarnybose ar švietimo pagalbos tarnybose, vykdančiose PPT funkcijas (Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-662).