Tinklalapio logotipas
Grįžti

Dėl užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) VBE rezultatų skelbimo
event 2017-06-29 domain Nacionalinis egzaminų centras

Dėl užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) VBE rezultatų skelbimo

Brandos egzaminų rezultatų skelbimą reglamentuoja Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (2016 m. gruodžio 27 d. redakcija). Su Aprašu kandidatai buvo supažindinti pasirašytinai. Apraše nurodyta, kad: „126.1. Nacionalinis egzaminų centras vadovaudamasis Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nustatytomis dalyko brandos egzamino išlaikymo minimalia taškų suma, patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių ribomis, kandidato egzamino rezultatams priskiria balus nuo 16 iki 100“. Taigi kandidato rezultatas yra viso egzamino rezultatų balas, atskirų dalių rezultatų skelbimo Aprašas nenumato. Aprašo 126.3 punkte nurodyta, kad skelbiami valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatai ir skenuoti darbai. Garso įrašų skelbimas nenumatytas.