Tinklalapio logotipas
Grįžti

Dėl valstybinių brandos egzaminų vertinimų apeliacijų
event 2017-07-04 domain Nacionalinis egzaminų centras

Dėl valstybinių brandos egzaminų vertinimų apeliacijų

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos Apraše yra pateikta informacija apie apeliacijas dėl valstybinių brandos egzaminų vertinimo. Mokiniams svarbu žinoti:

  1. Kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos vadovui per tris darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.
  2. Prieš teikdami apeliacijas mokiniai elektroninėje rezultatų skelbimo sistemoje gali susipažinti su savo nevertinto darbo elektronine kopija.
  3. Mokiniams sudaryta galimybė, rašant prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, nurodyti ir savo apeliacijos teikimo argumentus.
  4. Mokiniai gali susipažinti su skelbiamomis valstybinių brandos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijomis.
  5. Apeliacinei komisijai pateikiami tik koduoti darbai ar jų kopijos.
  6. Apeliacijos metu visas darbas vertinamas iš naujo.
  7. Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos per 2–3 savaites po to, kai rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 18 dienos.
  8. Apeliantų įvertintų darbų rezultatai teikiami Valstybinių brandos egzaminų vertinimų apeliaciniam komitetui. Remdamasis Valstybinių brandos egzaminų vertinimų apeliacinio komiteto sprendimu, Nacionalinis egzaminų centras rengia apeliacijų rezultatų protokolus ir skelbia rezultatus kandidatams per kandidatų brandos egzaminų rezultatų demonstravimo sistemą.
  9. Apeliacijų rezultatų protokolus Nacionalinis egzaminų centras išsiunčia savivaldybių administracijų švietimo padaliniams iki einamųjų metų liepos 21 dienos. Savivaldybės administracijos švietimo padalinio vadovas apeliacijų protokolus perduoda mokyklų, iš kurių buvo gautos apeliacijos, vadovams.

Pastarųjų metų apeliacijų dėl valstybinių brandos egzaminų vertinimų statistika rodo, kad skirtingų dalykų VBE didesnės dalies kandidatų įvertinimai nepakinta. Dalies kandidatų įvertinimas po apeliacijų nagrinėjimo tiek didėja, tiek mažėja.