Tinklalapio logotipas
Grįžti

EERA/ECER konferencija 2018
event 2017-10-03 domain Lyderių laikas

EERA/ECER konferencija 2018

2018 m. rugsėjo 4–7 d. Bolcane (it. Bolzano) (Italija) vyks Europos edukacinių tyrimų asociacijos (angl. European Educational Research Association (EERA)) organizuojama Europos edukacinių tyrimų konferencija (angl. European Conference on Educational Research) (ECER) „Įtrauktis ir atskirtis. Edukacinių tyrimų šaltiniai“ (angl. Inclusion and Exclusion. Ressources for Educational Research).

Neramumų, konfliktų, didėjančio pabėgėlių ir emigrantų skaičiaus, Europos identiteto neapibrėžtumo laikais labai svarbu reflektuoti ir analizuoti, kokį poveikį švietimas ir edukaciniai tyrimai galėtų daryti įtraukties ir atskirties procesams ir struktūroms. Paraleliai turėtų būti keliamas klausimas, kaip šie procesai ir struktūros galėtų tapti edukacinių tyrimų, kurių tikslas – atlikti nuodugnius empirinius tyrimus, išnagrinėti procesus ir struktūras kritiniu filosofiniu požiūriu, taikant istorinius ir palyginamuosius metodus bei pateikti įgyvendinamus pasiūlymus dėl asmeninių ir visuomenės kaitos per švietimą.

Įtrauktis ir atskirtis galėtų būti traktuojamos kaip du skirtingi poliai, tarp kurių didesniu ar mažesniu mastu integruojasi visuomenė.

Įtrauktis ir atskirtis yra svarbios ir iššūkius keliančios švietimo ir edukacinių tyrimų temos. Šiomis temomis yra parengtas ne vienas teorinės minties darbas (Foucault, Bourdieu, Luhmann, Goffman, Basaglia ir kt.). Juose įvairiai konceptualizuojamos įtraukties ir atskirties sąsajos. Tarp EERA narių taip pat yra tyrėjų, švietimo ekspertų, praturtinusių mūsų žinias ir požiūrius į įtrauktį ir atskirtį. Moksliniuose darbuose taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad įtrauktis ir atskirtis suprantamos kaip sudėtingas santykis (pavyzdžiui, net ir mokiniai gali būti „tiek įtraukti, tiek atskirti“ priklausomai nuo švietimo institucijų hierarchijos ir vertinimo).

ECER 2018 konferencijoje tikimasi aptarti įtraukties ir atskirties, pripažinimo ir nepripažinimo procesus ir struktūras jų svarbos švietimui ir edukaciniams tyrimams požiūriu, teoriniu, empiriniu ir praktiniu metodais konceptualizuoti, ištirti ir patirti tarpkultūrinę komunikaciją kaip veiksmingą tarpininkavimo, tarpusavio supratimo ir intelektinio malonaus potyrio šaltinį.

Pagrindiniai pranešėjai konferencijoje: prof. adj. Marco Catarci (tarpkultūrinė komunikacija, „Roma Tre“ universitetas, Italija), prof. adj. Marcella Milana (Veronos universitetas, Italija), prof. Thomas Popkewitz (Viskonsino-Madisono universitetas, JAV), prof. Susan L. Robertson (Kembridžo universitetas, JK).

Kvietimas teikti pranešimus bus paskelbtas netrukus, prieš prasidedant teikimo laikotarpiui (2017 m. gruodžio 1 d.). Teikimo pabaiga – 2018 m. sausio 31 d. 
2018 m. balandžio 3 d. bus paskelbti pateiktų pranešimų peržiūros rezultatai
2018 m. birželio 25 d. bus paskelbta, kada bus skaitomi pranešimai.

Data ir vieta
2018 m. rugsėjo 4–7 d. Free University Bolzano, Piazza Universita 1, 39100 Bolzano BZ, Bolcanas, Italija.

Organizatorius
EERA

Registracija
Registracija prasidės 2018 m. balandžio 1 d. 
Mažesnėmis kainomis dalyviai galės registruotis iki 2018 m. gegužės 15 d. 
Registracijos pabaiga – 2018 m. liepos 1 d.

Konferencijos programa
Konferencijos programą galite rasti čia.

Išsamesnė informacija 
Daugiau informacijos galite rasti čia.