Tinklalapio logotipas
Grįžti

Į pagalbą mokytojams parengti pilietiškumo ugdymo, ekonomikos ir verslumo, finansinio raštingumo, medijų ir informacinio raštingumo, sveikatos, lytiškumo bei rengimo šeimai ugdymo apibendrinti aprašymai
event 2018-11-22 domain Ugdymo plėtotės centras

Į pagalbą mokytojams parengti pilietiškumo ugdymo, ekonomikos ir verslumo, finansinio raštingumo, medijų ir informacinio raštingumo, sveikatos, lytiškumo bei rengimo šeimai ugdymo apibendrinti aprašymai

Pagelbėti mokytojams jau parengti pilietiškumo ugdymo, ekonomikos ir verslumo, finansinio raštingumo, medijų ir informacinio raštingumo bei sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai ugdymo apibendrinti aprašymai.

„Ugdymo sode“ pateikiame šių programų Pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimų vertinimo kriterijų, įgyvendinimo būdų ir priemonių apibendrintus aprašymus:
pilietiškumo ugdymo pasiekimai,
ekonomikos ir verslumo, finansinis raštingumas,
medijų ir informacinis raštingumas,
sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai ugdymas. 

Aprašymai skirti Lietuvos mokytojų asociacijoms, bendrojo ugdymo mokyklų administracijoms, taip pat mokytojams, klasių auklėtojams ir neformaliojo ugdymo pedagogams, kurie, įgyvendinami pilietiškumo pagrindų, medijų ir informacinio raštingumo, ekonomikos ir verslumo, finansinio raštingumo bei sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai gebėjimų ugdymo programas, integruoja jas į 5–8 ir 9–10 (gimnazijos I-II) klasių dalykų ugdymo turinį.

Ugdymo plėtotės centro informacija