Tinklalapio logotipas
Grįžti

IFLA kviečia bibliotekas jungtis prie CLM tinklo
event 2018-05-11 domain Lietuvos bibliotekininkų draugija

IFLA kviečia bibliotekas jungtis prie CLM tinklo

Savo tinklaraštyje 2018 m. gegužės 4 d. IFLA pakvietė bibliotekas jungtis prie Autorių teisių ir kitų teisinių klausimų tinklo CLM (angl. Copyright and Other Legal Matters (CLM) Network).

Kvietime teigiama, kad 2018 m. vykdomų ar planuojamų autorių teisių reformų rezultatų analizė rodo, kad jie greičiausiai turės įtakos bibliotekų veiklai. Todėl IFLA vienu pagrindinių savo uždavinių laiko atstovavimą bibliotekoms autorių teisių klausimais tiek globaliu (per Pasaulio intelektinės nuosavybės organizaciją PINO (angl. World Intelectual Property Organisation (WIPO)) , tiek nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Ji siekia, kad bibliotekos ir jų vartotojai gautų naudos iš priimamų teisės aktų.

Kad galėtų stebėti šiuos pokyčius ir laiku į juos reaguoti, IFLA remiasi ekspertų iš viso pasaulio grupe, susijungusia į CLM tinklą. Šiuo metu jame yra per 90 ekspertų iš daugiau nei 30 šalių. Tinklas kuria autorių teisių reformų duomenų bazę, analizuoja jų poveikį bibliotekoms, rengia pasiūlymus teisės aktų tobulinimui. Siekiama, kad tinklo nariai nacionaliniu lygmeniu užtikrintų, kad valstybės pareigūnai, dalyvaujantys PINO darbe, būtų informuoti apie bibliotekų situaciją autorių teisių klausimų kontekste.

Šis tinklas teikia paramą IFLA Konsultaciniam komitetui autorių teisių ir kitais teisiniais klausimais ir užtikrina platesnį ir geresnį bibliotekų atstovavimą visuose lygiuose, kaip pabrėžiama IFLA Globalios vizijos ataskaitos reziumė.

IFLA kviečia jungtis prie CML tinklo ir dalintis informacija apie situaciją kiekvienoje šalyje. Ši informacija bus labai naudinga platesnei bibliotekų bendruomenei. Būtų gerai skelbti ją tinklaraštyje Library Policy and Advocacy blog su žyma #Copyright4Libraries.
Prie CML tinklo galite prisijungti, įsitraukę į IFLA-CLM adresatų sąrašą per nuorodą: https://www.ifla.org/mailing-lists.