Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informacija apie fizikos valstybinio brandos egzamino vykdymą
event 2018-05-16 domain Nacionalinis egzaminų centras

Informacija apie fizikos valstybinio brandos egzamino vykdymą

Gegužės 19 d. vyks fizikos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti pasirinko 2697 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas penkiasdešimt keturiuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Egzamino užduotis parengta pagal egzamino programą. Kandidatai kartu su egzamino užduoties sąsiuviniu ir atsakymų lapu gaus ir užduoties sąsiuvinio priedą. Jame bus pateiktos pagrindinės formulės ir konstantos iš egzamino programos.

Fizikos brandos egzamino mokinių pasiekimų lygių apraše pateikti patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių reikalavimai tikrinamiems mokinių gebėjimams pagal atskiras turinio sritis. Taip pat galima susipažinti ir su užduočių pavyzdžiais, kurie iliustruoja fizikos brandos egzamino patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo lygio mokinių pasiekimus.

Siūlome susipažinti su fizikos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną, egzaminui prasidedant, kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.