Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informacija apie kandidatų pasirinkimus 2018 metais laikyti brandos egzaminus
event 2018-03-02 domain Nacionalinis egzaminų centras

Informacija apie kandidatų pasirinkimus 2018 metais laikyti brandos egzaminus

2018 metais prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 31 640 kandidatai (2017 metais – 32 572 kandidatai). Tai, vasario 26 d. duomenimis, 932 kandidatais mažiau negu praėjusiaisiais metais (maždaug 2,87 proc.).

2018 metais vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,46 egzamino.

Šiais metais privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) pasirinko 18 613 kandidatų. Palyginti su pernai metais, šį egzaminą kaip valstybinį laikys panaši kandidatų dalis. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą rinkosi 20 669 kandidatai. Šiais metais matematikos egzaminą rinkosi laikyti 18 233 kandidatai. Istorijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 10 110 kandidatų.

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus (2014–2018 metais).

Skaičiai Procentais
  2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.
Iš kandidattų 38 562 37 279 33 710 32 572 31 640          
Lietuvių kalba ir literatūra 22206 21095 19419 18759 18613 57,59 % 56,59 % 57,61 % 57,59 % 58,83 %
Užsienio kalba (rusų) 2625 2160 1617 1826 1866 6,81 % 5,79 % 4,80 % 5,61 % 5,9 %
Užsienio kalba (anglų) 17 849 21 892 20 676 20 868 20 669 46,29 % 58,72 % 61,33 % 64,07 % 65,33 %
Užsienio kalba (prancūzų) 52 54 28 24 28 0,13 % 0,14 % 0,08 % 0,07 % 0,09 %
Užsienio kalba (vokiečių) 185 199 139 149 147 0,48 % 0,53 % 0,41 % 0,46 % 0,46 %
Matematika 16 538 15 290 18 781 18 400 18 233 42,89 % 41,02 % 55,71 % 56,49 % 57,63 %
Informacinės technologijos 2992 2874 2547 2707 2627 7,76 % 7,71 % 7,56 % 8,31 % 8,30 %
Biologija 8892 8953 7528 7195 6822 23,06 % 24,02 % 22,33 % 22,09 % 21,56 %
Chemija 3259 3131 2267 1847 1598 8,45 % 8,40 % 6,73 % 5,67 % 5,05 %
Fizika 3393 3293 2907 2683 2698 8,80 % 8,83 % 8,62 % 8,24 % 8,53 %
Istorija 15268 13006 10836 10 321 10110 39,59 % 34,89 % 32,14 % 31,69 % 31,95 %
Geografija 5889 6179 4767 4358 3926 15,27 % 16,58 % 14,14 % 13,38 % 12,41 %

Visus valstybinius brandos egzaminus pasirinkusių kandidatų dalis yra panaši kaip ir pernai. Nežymiai padidėjo kandidatų dalis, kurie rinkosi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų), matematikos, fizikos, istorijos valstybinius brandos egzaminus.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniaisiais metais, technologijų brandos egzaminas (7192 kandidatai).

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimus (2014–2018 metais).

Skaičiai Procentais
  2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.
Iš viso kandidatų 38 562 37 279 33 710 32 572 31 640          
Lietuvių kalba ir literatūra 15222 14977 13173 12643 12030 39,47 % 40,18 % 39,07 % 38,82 % 38,02 %
Menai 2984 2798 2119 1935 1507 7,74 % 7,51 % 6,29 % 5,94 % 4,76 %
Muzikologija 205 211 176 193 202 0,53 % 0,57 % 0,52 % 0,59 % 0,63 %
Technologijos 9506 9317 8124 7556 7195 24,65 % 24,99 % 24,10 % 23,20 % 22,74 %
Gimtoji kalba (rusų) 474 522 366 305 276 1,23 % 1,40 % 1,09 % 0,94 % 0,87 %
Gimtoji kalba (lenkų) 1097 950 897 852 829 2,84 % 2,55 % 2,66 % 2,62 % 2,62 %
Gimtoji kalba (baltarusių) 5 7 7 3 8 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,02 %

Šiais metais brandos egzaminų sesijose dalyvaus 586 buvę mokiniai. Eksternų, pasirinkusių laikyti egzaminus, skaičius – 1273.

Šių metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalimi. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis vyks balandžio 4–6 dienomis, užsienio kalbos (rusų) – balandžio 5–6 dienomis, užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE kalbėjimo dalys vyks balandžio 6 dieną. Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – chemijos – vyks birželio 22 dieną. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 25–liepos 9 dienomis.