Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informacija apie kandidatų pasirinkimus 2019 metais laikyti brandos egzaminus
event 2018-11-06 domain Nacionalinis egzaminų centras

Informacija apie kandidatų pasirinkimus 2019 metais laikyti brandos egzaminus

2018 metų lapkričio 6 d. duomenimis, prašymus 2019 metais laikyti egzaminus pateikė 30 072 kandidatai (2018 metais – 31 640 kandidatų). Tai 1568 kandidatais mažiau negu 2018 metais (maždaug 4,95 proc.).

2019 m. laikyti privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) pasirinko 17 999 kandidatai, užsienio kalbos (anglų) – 20 050 kandidatų, istorijos – 9940 kandidatų. Šiuos egzaminus laikančiųjų dalis 2019 m. padidėjo truputį daugiau negu 1 procentu. Matematikos egzaminą laikyti pasirinko 18 384 kandidatai. Kandidatų, pasirinkusių laikyti šį egzaminą, dalis išaugo beveik 4 procentais.

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus 2017–2019 metais.  

 

Skaičiais

Procentais

 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Iš viso kandidatų

32572

31640

30072

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

18759

18613

17999

57,6 %

58,83 %

59,85 %

Užsienio kalba (rusų)

1826

1866

1899

5,6 %

5,90 %

6,31 %

Užsienio kalba (anglų)

20868

20669

20050

64,1 %

65,33 %

66,67 %

Užsienio kalba (prancūzų)

24

28

45

0,07 %

0,09 %

0,15 %

Užsienio kalba (vokiečių)

149

147

161

0,46 %

0,46 %

0,54 %

Matematika

18400

18233

18384

56,5 %

57,63 %

61,13 %

Informacinės technologijos

2707

2627

3060

8,3 %

8,30 %

10,18 %

Biologija

7195

6822

6541

22,1 %

21,56 %

21,75 %

Chemija

1847

1598

1672

5,7 %

5,05 %

5,56 %

Fizika

2683

2698

3049

8,2 %

8,53 %

10,14 %

Istorija

10321

10110

9940

31,7 %

31,95 %

33,05 %

Geografija

4358

3926

3610

13,4 %

12,41 %

12,00 %

 

Matome, kad 2019 metais didesnė kandidatų dalis ketina laikyti užsienio kalbos (prancūzų), fizikos ir informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus. Kelerius pastaruosius metus panaši kandidatų dalis renkasi laikyti biologijos, chemijos, geografijos, užsienio kalbos (rusų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinius brandos egzaminus.Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniais metais, technologijų brandos egzaminas (jį laikyti pasirinko 7102 kandidatai). Daugiau negu 4 procentais sumažėjo kandidatų dalis, kurie renkasi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Padidėjo kandidatų, kurie renkasi laikyti menų, gimtosios kalbos (rusų) mokyklinius brandos egzaminus, skaičius.metais.

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimus 2017–2019 metais.

 

Skaičiais

Procentais

 

   2017 m.

2018 m.

2019 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Iš viso kandidatų

32572

31640

30072

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

12643

12030

10208

38,82 %

38,02 %

33,95 %

Menai

1935

1507

1766

5,94 %

4,76 %

5,87 %

Muzikologija

193

202

177

0,59 %

0,63 %

0,59 %

Technologijos

7556

7195

7102

23,20 %

22,74 %

23,62 %

Gimtoji kalba (rusų)

305

276

329

0,94 %

0,87 %

1,09 %

Gimtoji kalba (lenkų)

852

829

739

2,62 %

2,62 %

2,46 %

Gimtoji kalba (baltarusių)

3

8

3

0,01 %

0,02 %

0,01 %

 

208 kandidatai pasirinko rengti brandos darbą. Šiais metais daugiausia bus rengiama biologijos, istorijos ir chemijos brandos darbų. Tokios pačios pasirinkimų tendencijos buvo ir pernai. Nacionalinis egzaminų centras mokiniams, jų brandos darbų vadovams ir vertintojams teikia metodologines konsultacijas, kaip rengti brandos darbą ir jį vertinti. Brandos darbus mokiniai rengs iki 2019 metų balandžio 1 d. 2019 metų sausio mėnesį brandos darbą pasirinkti galės ir trečios gimnazijos klasės mokiniai – jie turės galimybę brandos darbą rengti gerokai ilgiau.

2019 metų brandos egzaminų sesijose dalyvaus 649 buvę mokiniai, taip pat 1079 eksternai.

2019 metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalimi. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis vyks balandžio 24–26 d., užsienio kalbos (rusų) – balandžio 25–26 d., užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE kalbėjimo dalys vyks balandžio 26 d. Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – geografijos – vyks birželio 20 d. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 21 d. – liepos 11 d.