Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informacija
event 2018-06-14 domain Lietuvos respublikos specialiųjų pedagogų asociacija

Informacija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje 2018 m. gegužės 22 d. sudaryta darbo grupė ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų darbo apmokėjimo nuostatoms įvertinti. Per šešis mėnesius, atsižvelgiant į etatinio mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbo apmokėjimo modelį, darbo grupė turi peržiūrėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų etatinio darbo apmokėjimo nuostatas ir inicijuoti teisines prielaidas sutartoms nuostatoms įgyvendinti. Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijai darbo grupėje atstovauja specialusis pedagogas, logopedas Dainius Mauricas. Pirmas darbo grupės posėdis įvyko birželio 12 d.  Kitas darbo grupės susitikimas numatomas liepos 12 d.

Kviečiame kolegas iki liepos 1 d. el. paštu dainius.mauricas@gmail.com pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis tokiais klausimais:

  • Kokias funkcijas, dirbdami specialiojo pedagogo darbą, jūs turite atlikti, nors jos nėra numatytos pareigybės aprašyme, tačiau jų neatlikus, nebūtų įmanomas sklandus ugdymo procesas?
  • Kaip sekasi paskirstyti turimą darbo krūvį mokinių atžvilgiu?
  • Ar tikslinga dokumentais reglamentuoti kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičių? Galbūt leisti tai nuspręsti pačiam specialistui?
  • Kaip panašus darbas yra reglamentuotas užsienio šalyse? Kiek valandų per savaitę specialistai dirba? Koks kiekis mokinių jiems yra priskiriamas?