Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ galima susipažinti su naujais leidiniais
event 2017-08-30 domain Ugdymo plėtotės centras

Informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ galima susipažinti su naujais leidiniais

Kol rengiamasi naujiems mokslo metams, planuojamos ugdymo proceso veiklos, mąstoma apie geresnę ugdymo kokybę bei kiekvieno vaiko sėkmę į pažangą, siūlome pradinių klasių mokytojams atsiversti informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ rubriką „Medžiaga mokytojui“.

Antroji kalba pradinėje mokykloje. Patarimai tėveliams (2016)

Leidinukas skirtas tėvams, auginantiems pradinio mokyklinio amžiaus vaikus. Jis padės rasti atsakymus į šiuos klausimus:

 • Kodėl mokytis kalbų yra naudinga?
 • Kada vaikams geriausia pradėti mokytis antrosios kalbos?
 • Kaip 6–11 metų vaikai mokosi naujų kalbų?
 • Kaip vaikai mokosi kalbų pradinėse klasėse?
 • Kaip padėti mokytis kalbos šeimoje, namuose?
Leidinuke aptarta tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo svarba mokantis antrosios kalbos.
Leidinukas parengtas lietuvių k.rusų k.anglų k. ir lenkų k.

 

„3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“

Autorių grupė: Violeta Jonynienė, Nomeda Kasperavičienė, Elena Marcelionienė, Nadia Venckuvienė šia priemone siekia padėti pradinių klasių mokytojams suprasti, kokių skaitymo gebėjimų labiausiai trūksta jų vaikams ir kodėl, bei pateikti įrankių, padėsiančių siekti geresnių skaitymo rezultatų jų klasėse.

Metodinėje priemonėje pateiktas skaitymo ugdymo užduočių paketas su metodiniais patarimais mokytojui, kaip, taikant šias užduotis, veiksmingai ir tikslingai ugdyti mokinių grožinio ir negrožinio teksto suvokimo, supratimo, apibendrinimo, išvadų darymo, interpretacijos, apmąstymo bei vertinimo ir kt. gebėjimus. Pateikiamos užduotys padės ugdyti ne tik kalbinius (skaitymo technikos, teksto suvokimo, interpretacijos ir kt.) gebėjimus, bet ir pažinimo, kūrybiškumo, asmeninę, socialinę kompetencijas.

Patarimai mokytojui (2014)

Metodinė priemonė, skirta lietuvių kalbos 1–2 klasėse mokantiems pedagogams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba.

Patarimai mokytojui (2015)

Metodinė priemonė, skirta lietuvių kalbos 3–4 klasėse mokantiems pedagogams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba.

Lankstinukas „Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje? Lietuvių kalba. Patarimai tėveliams“

Augdami vaikai nuolat mokosi. Vaiko mokymosi pamatai susiformuoja šeimoje, čia išmokstama daugybės dalykų. Todėl tėvų vaidmuo vaiko gyvenime yra labai svarbus. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, tėvai ir mokykla ima veikti kartu, siekdami išugdyti įvairius vaiko gebėjimus ir nuostatas. Norint užtikrinti darnų vaikų ugdymą, reikėtų susitarti dėl svarbiausių siekinių. Tikimės, kad šis leidinys padės tėveliams geriau suprasti, ko vaikai mokosi pradinėje mokykloje, kokius lietuvių kalbos gebėjimus ugdosi, kaip vyksta mokymasis, kaip padėti vaikui kryptingai mokytis toliau.

Mokytojo TV

Kviečiame ikimokyklinio ugdymo pedagogus informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ susipažinti su naujais leidiniais

Lankstinukas „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje: patarimai tėveliams“ jau išverstas į anglų, lenkų ir rusų kalbas

Lietuvos tautinių mažumų vaikų darželiuose vaikai turi galimybę mokytis ir gimtosios kalbos, ir lietuvių valstybinės kalbos. Tikimės, kad čia pateikta informacija: kaip vaikai mokosi kalbų, kokia kalba kalbėtis su vaiku, kaip vaikai mokosi antrosios kalbos darželyje, kodėl svarbus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – bus naudinga tėvams, kurių vaikai (3–6 m.) dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.

 

Lankstinukas „Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“

Leidinukas skirtas tėvams. Tėvai čia ras atsakymus į klausimus:

 • Kuo svarbus ir reikšmingas vaikui ikimokyklinis ugdymas?
 • Kaip „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“ gali tapti tėvams puikiu pagalbininku ugdant mažylį?
 • Kaip drauge su ikimokyklinio ugdymo pedagogais tėvai gali padėti savo vaikui augti laimingam ir patirti sėkmę?

   

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimai (plakatas, 2015)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimai plakate. Jį parengė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“.

Antroji kalba ankstyvajame amžiuje: patarimai tėveliams (2015)

Lietuvos tautinių mažumų vaikų darželiuose vaikai turi galimybę mokytis ir gimtosios kalbos, ir lietuvių valstybinės kalbos. Tikimės, kad čia pateikta informacija bus naudinga tėvams, kurių vaikai (3–6 m.) dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.

Antroji kalba ankstyvajame amžiuje (2014)

Patarimai pedagogams, mokantiems lietuvių kalbos 3–6 metų vaikus įstaigose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba.

Kviečiame priešmokyklinio ugdymo pedagogus informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ susipažinti su naujais leidiniais

Siūlome susipažinti su nauju leidiniu „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“

Ši metodinė priemonė su rekomendacijomis ir praktiniais patarimais skirta pedagogams, tėvams, mokyklų administracijų atstovams, o ypač rekomenduojama priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdytojams. Leidinys ypatingas tuo, kad jį sudaro dvi dalys. Įvade pristatomi penkiamečio / šešiamečio kalbos raidos ypatumai, primenami priešmokyklinio amžiaus vaikams keliami kalbos ugdymo tikslai ir uždaviniai, analizuojamas skaitymo ir rašymo santykis su kitomis vaiko kalbos raidos ir ugdymo sritimis, aptariama kalbinė aplinka, pristatomi efektyviausi priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo metodai, nagrinėjama, kaip padėti kiekvienam vaikui, svarstoma, kodėl ir kaip reikia vertinti vaikų kalbos pasiekimus. Antroje dalyje rasite praktinių pavyzdžių: „suprasti smagu“, „bendraukime“, „viskas rūpi“, „nuostabusis ženklų pasaulis“. Kadangi ugdymo kokybę lemia ne teorinės rekomendacijos ar patarimai, bet mūsų gebėjimas tas rekomendacijas ir patarimus pritaikyti – leidinyje teorijos ir praktikos dermę atspindi 36 žaidybinių situacijų pavyzdžiai.

Lankstinukas „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“

Leidinukas skirtas tėvams. Jis padės tėvams rasti atsakymus į šiuos klausimus:

 • Kodėl priešmokyklinis ugdymas yra svarbus?
 • Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikui?
 • Ką vaikai veikia priešmokyklinio ugdymo grupėje?
 • Iš ko tėvai gali sužinoti, kaip jų vaikui sekasi?