Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame apie naujus teisės aktus
event 2018-10-08 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame apie naujus teisės aktus

2018 m. spalio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:

Dėl 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“;

Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2019 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo ir savivaldybių mokyklų, turinčių specialiųjų klasių, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2019 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo tvirtinimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Savivaldybių sanatorijų mokyklų (sanatorijų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2019 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo tvirtinimo“;

Dėl Savivaldybių ligoninių mokyklų (ligoninių klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2019 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo tvirtinimo“.

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo dokumentų bibliotekoje.