Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2017-08-28 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus

2017 m. liepos - rugpjūčio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-55 „Dėl Lietuvių gimtosios kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos, Lietuvių valstybinės kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos, baltarusių, lenkų, vokiečių gimtųjų kalbų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos patvirtinio“;

Dėl Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metais projekto patvirtinimo“;

Dėl daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų sąrašo patvirtinimo“;

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“;

Dėl mokyklinių autobusų perdavimo savivaldybių nuosavybėn“;

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo dokumentų bibliotekoje.