Tinklalapio logotipas
Grįžti

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus
event 2018-05-02 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Informuojame Jus apie naujus teisės aktus

2018 m. balandžio mėn. Teisės aktų registre paskelbti nauji teisės aktai:

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“;

Dėl Švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamento patvirtinimo“;

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“;

Dėl Geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašų 2018 metams patvirtinimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-872 „Dėl Rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“ pakeitimo“;

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuorodas į aukščiau minėtus dokumentus rasite Švietimo portalo dokumentų bibliotekoje.