Tinklalapio logotipas
Grįžti

Įvyko pirmoji „TeachUP“ projekto Dialogo laboratorija
event 2017-11-23 domain Ugdymo plėtotės centras

Įvyko pirmoji „TeachUP“ projekto Dialogo laboratorija

Lapkričio 21 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto „TeachUP – TEACHer Upskilling Policy experimentation“ Dialogo laboratorija. Jos tikslas – aptarti mokytojų kvalifikacijos tobulinimui kylančius iššūkius, pateikti siūlymų dėl projekto dalyvių kuriamų atvirųjų internetinių kursų (angl. MOOC). Projektą koordinuoja European Schoolnet (EUN), Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos edukologijos universitetas jame dalyvauja kaip nacionaliniai projekto partneriai.

Dialogo laboratorijoje dalyvavo mokytojai, mokyklų vadovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, už mokytojų kvalifikacijos tobulinimą atsakingų institucijų atstovai, studentai – būsimi mokytojai iš Lietuvos edukologijos universiteto, kiti švietimo bendruomenės nariai. Pagrindinės diskusijų temos: mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo spragos, formuojamasis vertinimas, personalizuotas mokymasis ir problemų sprendimas, kūrybiškumo ugdymas. „Kokių naujų gebėjimų, kompetencijų, jūsų nuomone, turi turėti mokytojas nuolat besikeičiančioje mokykloje? Kaip galima būtų formuojamąjį vertinimą integruoti į mokytojų ugdymo programas? Kaip manote, ko reikia, kad mokykla būtų skatinanti bendradarbiavimą tarp mokytojų? Kokios mokymo(si) strategijos skatina vaikų kūrybiškumą?“ – tai tik dalis klausimų, į kuriuos atsakymų ieškojo laboratorijų dalyviai. Visos diskusijose kilusios idėjos bus apibendrintos ir pristatytos gruodžio 13–14 d. Briuselyje vyksiančiose tarptautinėse projekto Dialogo laboratorijose.