Tinklalapio logotipas
Grįžti

Įvyko projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ konferencija
event 2017-09-26 domain Ugdymo plėtotės centras

Įvyko projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ konferencija

2017 m. rugsėjo 21 dieną Ugdymo plėtotės centre įvyko baigiamoji projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ konferencija, kurią organizavo Ugdymo plėtotės centro ir Alytaus Putinų gimnazijos atstovai, „Erasmus +“ strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (Nr. 2015–1-LT01-KA201-013472) vykdytojai.

Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su projekto tikslais, uždaviniais, jiems įgyvendinti vykdytomis veiklomis. Aptarta projekto metu įgyta patirtis, partnerių institucijose įvykę pokyčiai. Alytaus Putinų gimnazijos atstovai, pristatydami savo patirtį tarptautiniuose projektuose, atkreipė dėmesį į bendradarbiavimo ir plataus požiūrio, drąsos priimti iššūkius svarbą siekiant bendrų tikslų.

Pristatant projekto metu sukurtus intelektinius produktus ir siekiant į aktyvų klausymąsi įtraukti visus dalyvius, buvo panaudoti įrankiai: MentimeterKahoot!,PlickersClass Lab Assessmentkuriais buvo galima įvertinti dalyvių lūkesčius, patirtį, sužinoti jų nuomonę ir kartu supažindinti su šių įrankių naudojimo ugdymo veiklose galimybėmis. Konferencijoje svarstyta ir mėginta atsakyti į klausimus, kuo mes įdomūs kitiems, o kiti – mums; kaip pereiti nuo mokymo prie mokymosi pasitelkiant bendradarbiavimą, duomenis, STEAM ir žaidimus; kaip pritaikyti ugdymo veiklose tai, kuo domisi mokiniai; ar tai, kas inovatyvu, yra įdomu ir paveiku; kaip didinti motyvaciją dirbti ir mokytis. Taip pat pristatyti 3D, 4D, virtualios ir papildančios realybės mokymo(si) objektai, jų taikymo ugdymo procese galimybės.

Konferencijoje pristatyti ir projekto metu sukurti trys intelektiniai produktai: kvalifikacijos tobulinimo programa „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ mokytojams (ši programa Lietuvoje jau įgyvendinama: pirmoji seminarų dalis įvyko 2017 m. rugpjūčio 17–18 d., antroji vyks lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d.), gerosios patirties rinkinys su integruotų užduočių pavyzdžiais, skaitmeniniai mokymosi objektai, kuriuos Lietuvos pedagogai gali rasti ugdymo turinio informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Konferencijos aptarime dalyviai taip pat diskutavo apie dalyvavimo nacionaliniuose ir tarptautiniuose švietimo projektuose svarbą, mokinių mokymosi motyvacijos ir aukštesnių mokymosi pasiekimų didinimo, inovatyvių ugdymo metodų ir priemonių taikymo ugdymo veiklose ir kitais aktualiais klausimais.