Tinklalapio logotipas
Grįžti

JAV tyrėjų ataskaita apie sėkmingą švietimo reformų įgyvendinimą, inovacijų diegimą ir nesėkmių priežastis
event 2018-12-03 domain Lyderių laikas

JAV tyrėjų ataskaita apie sėkmingą švietimo reformų įgyvendinimą, inovacijų diegimą ir nesėkmių priežastis

Pelno nesiekiančios organizacijos, Clayton Christensen instituto (Clayton Christensen Institute) (JAV), grupė mokslo darbuotojų neseniai pristatė Thomas Arnett, Bob Moesta ir Michael B. Horn parengtą tyrimo ataskaitą „The Teacher‘s Quest for Progress. How school leaders can motivate instructional innovation“ („Mokytojų pažangos siekis. Kaip mokyklų vadovai galėtų skatinti ugdymo inovacijas“).

Šio instituto grupė mokslo darbuotojų siekis – inovacine veikla tobulinti pasaulį. Harvardo universiteto profesoriaus Claytono Christenseno teorijos pagrindu sukurto Instituto darbuotojai pateikia savitus aktualių visuomenės problemų, su kuriomis susiduriama švietimo, sveikatos apsaugos, ekonominės gerovės kūrimo srityse, sampratos principus.

Švietimo klausimams skirtos ataskaitos autoriai savo darbe kelia klausimą: kas trukdo mokykloje, švietime apskritai įgyvendinti perspektyvias idėjas, įdiegti gerus pokyčius turinčias lemti naujoves? Apžvelgę ir įvertinę daugybę atvejų, mokslo darbuotojai priėjo išvados, kad svarbiausias bet kokių inovacijų, reformų trukdis yra tai, kad jos, net ir sumanytos turint gerų ketinimų, tikintis teigiamų rezultatų, būna įgyvendinamos „iš viršaus“, verčiant mokytojus keisti savo kasdieninį praktinį darbą pagal naujai sumanytą programą ar planą.

Thomas Arnett, Bob Moesta ir Michael B. Horn tikisi, kad atliktas tyrimas padės keisti mokyklų vadovų ir švietimo politikų požiūrį į švietimo pertvarką, ugdymo inovacijas ir diegti kitokius švietimo vadybos metodus. Tyrėjų manymu, bet kurios mokyklai tobulinti skirtos iniciatyvos sėkmė ar nesėkmė priklauso nuo to, kiek turi noro ir įdeda pastangų reformą įgyvendinantys mokytojai. Jeigu vadovai ir politikai mano, kad reforma gali atnešti tokią pažangą, kurią jie žada ir kurios tikisi, pradėti reformą turėtų nuo kuo aiškesnio mokytojų lūkesčių supratimo.

Jungtinės Amerikos Valstijose besikeičiančios vyriausybės, filantropai, mokyklų vadovai metai iš metų skiria milijonus dolerių mėgindami pašalinti sėkmingam darbui ar pažangai viešajame švietime trukdančias kliūtis ar nepasiteisinusią praktiką. Naujos idėjos įvairios. Jos apima tiek svarbias politinio lygmens reformas, pavyzdžiui, bendruosius standartus, testų rezultatais grindžiamą atskaitomybę ar mokytojų vertinimo sistemas, tiek daugiau su mokykla ar klase susijusias naujoves, pavyzdžiui, personalizuotą mokymąsi, XXI a. gebėjimų ugdymą ar daugiapakopę pagalbos sistemą. Daugelio šių pertvarkų pagrindinis uždavinys – stengtis keisti antros po mokinių pagal gausumą švietime grupės – mokytojų – elgseną, darbo metodus. Vis dėlto, kaip nustatė tyrėjai, visos pastangos davė ne tiek ir ne tokių vaisių, kiek ir kokių buvo tikėtasi.

Ataskaitos autoriai ištyrė, kodėl sumanytos įgyvendinti iniciatyvos taip dažnai žlunga, ir nustatė, kad nepavyksta ne dėl to, kad mokytojams jos nerūpi ar jie nenorėtų daug ir sunkiai dirbti; ir ne todėl, kad idėjos ar sprendimai tobulinti ugdymą nėra geri ar jų neįmanoma įgyvendinti. Anaiptol. Tyrėjų manymu, svarbiausia reformų ir inovacijų diegimo nesėkmių priežastis yra ta, kad visos tos reformos yra nurodančios, ko mokytojams reikia, o ne atitinkančios ir tenkinančios jų poreikius.

Tyrėjai, pateikę visiems tuos pačius klausimus, apklausė įvairių šalies regionų ir mokyklų mokytojus, kurie visi savo klasėse jau buvo įdiegę mišrus (arba hibridinį) bei projektinį (arba probleminį) mokymąs(is)“ (angl. project-based and blended learning (PBL)). Apibendrinę gautus atsakymus, ataskaitos rengėjai parengė rekomendacijas, kaip būtų galima mokytojus sudominti, įtraukti ir paskatinti mokyklose diegti ugdymo naujoves.

Rekomendacijos skirtos mokyklų vadovams, administracinių padalinių pareigūnams, techninės pagalbos teikėjams, švietimo politikams ir fondams, kurių inicijuojamų reformų sėkmė priklauso nuo to, ar mokytojai imasi pritarti naujai praktikai ir ją diegti.

Tyrimo ataskaita „The Teacher‘s Quest for Progress. How school leaders can motivate instructional innovation“ (Clayton Christensen Institute, September 2018) anglų kalba Jūsų dėmesiui prisegta apačioje.

Parengė LL3

 

Atsisiųsti dokumentą:
Parsisiųsti šį dokumentą (JTBD.pdf)JTBD.pdf [ ] 2122 Kb