Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kalvarijos mokytojai ieškojo dar neišbandytų savivaldaus mokymosi organizavimo galimybių
event 2018-11-14 domain Lyderių laikas

Kalvarijos mokytojai ieškojo dar neišbandytų savivaldaus mokymosi organizavimo galimybių

2018 m. lapkričio 5 d. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Savivaldaus mokymosi organizavimas“, skirtas savivaldybės švietimo įstaigų pedagogams. Renginio tikslas – aptarti savivaldaus mokymosi organizavimo galimybes ir įtaką mokinių pasiekimams.

Lektorė A. Šarskuvienė, NMVA mokyklų veiklos kokybės vertinimo vadovaujančioji vertintoja, pokalbį su dalyviais pradėjo nuo to, kad šiuolaikiniai mokiniai vis mažiau jaučia atsakomybę už mokymosi rezultatus, o dauguma mokytojų dėl to išgyvena kaltės jausmą. Tačiau, pasak lektorės, mokytojai dažniausiai ir yra kalti, nes „kuo daugiau pamokoje dirba mokytojas, tuo mažiau mokinys.“ Jei pastangos tik iš vienos pusės, rezultato negalima tikėtis. Ji kalbėjo, kad didžiausia suaugusiųjų klaida, kad mes per daug skubame, neleidžiame vaikui pačiam mokytis, neleidžiame jam ieškoti ir klysti, neugdome mokėjimo mokytis kompetencijos arba ugdome ją per mažai.

A. Šarskuvienė kaip svarbiausią šiandienos švietimo dokumentą minėjo „Geros mokyklos koncepciją“ – universalų šiuolaikinės mokyklos raidos orientyrą. „Tai teorija, – teigė lektorė. – Kaip ją taikome praktikoje, priklauso nuo mūsų visų. Atėjo laikas atsisukti į vaiką ne tik kaip mokymo objektą, bet ir kaip savivaldžiai besimokančią asmenybę, kuri geba mokytis, suvokti savo, kaip besimokančiojo, unikalumą, pasirinkti šį unikalumą atitinkančias mokymosi strategijas, kelti mokymosi tikslus ir vertinti jų pasiekimo lygmenį – mokytis gyvenimui.“

 

Remiantis mokyklų išorinio vertinimo duomenimis, konstatuota, kad dauguma vertintų mokyklų mokinių mokymosi patirtį įgyja mokymo paradigmos sąlygomis. Besimokančiųjų dalyvavimas dažniausiai apsiriboja atėjimu į pamokas, pateiktų užduočių atlikimu, atitinkamos mokytojo ar vadovėlyje pateiktos medžiagos išmokimu. Tai reiškia, kad tokią mokymosi patirtį turinčiam besimokančiajam yra sunku mokytis savivaldžiai, dažnai mokytojas turi organizuoti ir kontroliuoti kiekvieną jo mokymosi etapą ar net žingsnį. Kitaip sakant, dauguma besimokančiųjų nemoka valdyti savo mokymosi proceso arba yra šioje srityje savamoksliai.

Taigi, šiandien mokytojas, siekdamas padėti vaikui mokytis, turėtų pasiūlyti jam veikti pagal savivaldaus mokymosi ciklą, kurį sudaro keletas pagrindinių žingsnių. Lektorė detalizavo kiekvieno žingsnio svarbą ir reikšmę, pateikė konkrečių pavyzdžių. Buvo analizuojami ir kiti svarbūs savivaldaus mokymosi organizavimo aspektai: metodai, mokymosi strategijos, mokymosi šaltiniai ir priemonės, veiklos rezultatų pristatymo būdai ir kt.

Refleksijos metu pedagogai pripažino, kad mokyklose yra daug neišbandytų savivaldaus mokymosi organizavimo galimybių. Mokytojai teigė, kad kolektyvuose aptars parsivežtas žinias ir idėjas, kad tikslingai sieks pokyčių: stengsis įtraukti mokinius į mokymosi planavimą, didins atsakomybę už išmokimą, skatins pačius matuotis asmeninę pažangą (iki šiol tą dažniausiai darydavo dalyko mokytojai), sudarys daugiau galimybių patiems mokiniams susirasti reikiamą informaciją, pasirinkti užduočių atlikimo būdus. Renginio dalyviai sakė, kad tikrai suprato gana paradoksalią lektorės mintį, jog „mokymas yra geras tada, kai yra geras mokymasis.“

Nijolė Babeckienė, 
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja