Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kodėl naikinama Kauno Šv. Mato gimnazija?
event 2018-01-25 domain Bernardinai.lt

Kodėl naikinama Kauno Šv. Mato gimnazija?

Kauno mieste gali nebelikti katalikiškosios Šv. Mato gimnazijos. Gimnazijos steigėjo – Vilkaviškio vyskupijos – sutartis su Kauno miesto savivaldybe dėl gimnazijos pastatų panaudos baigiasi šiais metais, tačiau dėl sutarties pratęsimo nei su steigėju vyskupu Rimantu Norvila, nei su mokyklos atstovais Kauno m. savivaldybės valdžia bendrauti nelinkusi. Gimnazijos pastatas numatytas perduoti besiplečiančiam KTU Inžinerijos licėjui. O koks bus katalikiškosios Šv. Mato gimnazijos likimas – neaišku. 

Sausio 23 d. Kauno miesto mokyklų tinklo pertvarkos reikalus svarstę Kauno m. savivaldybės Švietimo ir kultūros komiteto nariai atvykusiems Šv. Mato gimnazijos atstovams, pristačiusiems gimnazijos pasiekimus bei augantį mokinių skaičių, neturėjo jokių klausimų. Pasak gimnazijos direktoriaus kun. Ryčio Baltrušaičio, komiteto nariai nieko nežinojo apie sausio 19 d. užregistruotą Kauno miesto savivaldybėje Tėvų komiteto pirmininkės raštą Švietimo ir kultūros komiteto nariams. 

Gediminas Žukauskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, priklausantis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai, stebisi: „Kas gali patikėti, kad tai vyksta XXI amžiuje, švenčiant valstybės 100 metų jubiliejų ir einant 28-iems Nepriklausomybės metams? O mes stebimės terorizmu ir krikščionių niekinimu kai kuriose musulmoniškose valstybėse. Ar mes turime valstybę? Vyskupo meras nepriima, premjeras tyli. Seimo pirmininkas nieko nežino? Prezidentė neinformuota? Kovojome dėl lietuviškų mokyklų Vilnijoje, dabar Kaune situacija jau darosi prastesnė. Juk gimnazija naikinama vien dėl to, kad yra krikščioniška. Kam trukdo krikščioniškos vertybės?“ Politikas stebisi, kodėl KTU Inžinerijos licėjui nepasiūlomas šiuo metu aukcione parduodamas Vydūno gimnazijos pastatas ar kitų pustuščių mokyklų pastatai.

Jam antrina jo kolega Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų frakcijos narys, garsus dainininkas Liudas Mikalauskas: „Manau, susikirto ateistinis ir katalikiškas požiūris.“ Tuo tarpu Tarybos nariai Saulius Bartaška ir Jūratė Elena Norvaišienė, priklausantys visuomeniniam rinkimų komitetui „Vieningas Kaunas“, Šv. Mato gimnazijai siūlo kraustytis į už 5 kilometrų esančią Vaišvydavos mokyklą. Kodėl? Argumentų nepateikia. 

Apie susiklosčiusią situaciją kalbamės su kunigu Ryčiu Baltrušaičiu, Šv. Mato gimnazijos direktoriumi. 

Šv. Mato gimnazijos direktorius kun. Rytis Baltrušaitis

Kodėl norima nutraukti sutartį su Šv. Mato gimnazija?

Šv. Mato gimnazija yra nevalstybinė gimnazija, ir Kauno m. savivaldybė 2013 m. yra pasirašiusi su Vilkaviškio vyskupija pastatų panaudos sutartį penkeriems metams (sutartis baigiasi 2018 m. liepos 24 d.). Bet jau 2016 metais Kauno m. savivaldybė, pasikvietusi steigėją, siūlė pastatus apleisti ir leisti kurtis KTU Inžineriniam licėjui. Bet tuo metu bendruomenė pasipriešino. Artėjant sutarties pabaigai jaučiami aiškūs ženklai, kad ji nebus pratęsta. Savivaldybė parengė projektą, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. planuojama KTU Inžinerijos licėjaus darbo pradžia. Tuo tarpu mūsų gimnazijos mokslo metai baigiasi tik liepos mėnesį. 

O savivaldybė su Jumis bendrauja, ar ne? 

Bendravimas labai ribotas. Jie deklaruoja, kad bendrauja, eina į diskusiją, tačiau apie darbo grupių, atskirų komitetų susirinkimus mes nesame informuojami, tačiau sužinome, kad jie vyksta. Į tuos posėdžius įsiprašome. Praeitą kartą skambinau į savivaldybę 12 kartų klausdamas, ar galima pakliūti į darbo grupės posėdį, kuriame bus kalbama apie mūsų gimnazijos reikalus. Šiandien važiuosime į Švietimo ir kultūros komiteto posėdį, apie kurį mums pranešė tik vakar apie pietus. Man esant vadovu jau antri metai niekas iš savivaldybės nebuvo atvykęs pasikalbėti, kaip mums sekasi, ir apie tuos planus normaliai nekalbama. Buvo viešai svarstomas projektas apie Kauno reorganizuojamas mokyklas. Mūsų bendruomenės žmonės buvo nuvykę, bet labai nedaug laiko buvo tam skirta, tik pasisvaidė keliais sakiniais. Rimta, rami diskusija neįvyko, nors mes iš savo pusės tokius žingsnius žengėme, ir steigėjas taip pat susitikimo norėjo. 

Kokia yra Švietimo ir mokslo ministerijos nuostata šiuo klausimu? 

Savivaldybė yra išplatinusi tokio pobūdžio pranešimą, kad jeigu su mokyklos bendruomene nepavyksta susitarti, savivaldybė kreipiasi į Švietimo ir mokslo ministeriją ir vadovaujasi jos rekomendacija. Šiuo atveju ŠMM rekomendacija yra, joje parašyta, kad dėl KTU Inžinerijos licėjaus su ministerija niekas nėra derinta, savivaldybė pažeistų dalį taisyklių, jei neleistų mums toliau savo veiklos vykdyti, ir siūlo bei rekomenduoja kalbėtis su Šv. Mato gimnazijos steigėju – Vilkaviškio vyskupija – dėl gimnazijos veiklos tęstinumo Vaidoto gatvėje. Buvo atvykęs ŠMM atstovas, pristatė šią rekomendaciją, tačiau savivaldybė vis tiek laikosi įsikirtusi savo projekto, kuris yra neobjektyvus. Patalpų licėjui užtenka, ir nereikėtų griauti augančios ir stiprėjančios Šv. Mato gimnazijos. 

Kaip, Jūsų nuomone, situacija gali vystytis toliau? 

Vasario 6 d. Kauno miesto savivaldybės taryba balsuos dėl mūsų projekto, ir iki Tarybos posėdžio neva vyksta diskusijos. Jei Taryba balsuotų ir nuspręstų nepratęsti patalpų nuomos sutarties, Vilkaviškio arkivyskupijos kurija nemato, kur gimnazija galėtų išsikelti, ir tuomet Šv. Mato gimnazijos veikla būtų sužlugdyta, o steigėjas nuspręstų ją likviduoti. 

Akimirkos iš šv. Mato dienos gimnazijoje

Kaip reaguoja mokiniai ir jų tėvai, nežinodami, ar galės tęsti mokslus šioje gimnazijoje ? 

Įtampa yra nemaža. Aš nesakyčiau, kad šimtas procentų tėvų ir vaikų – netgi tų, kurie mokosi dabar – yra už gimnaziją, nes savivaldybė žaidžia tokiomis sąvokomis, kaip renovacija, stadionas, modernių erdvių kūrimas, tad kai kurie tėvai ant šio kabliuko pasimauna. Tačiau dauguma mūsų rengtos vidaus apklausos metu atsakė, kad yra patenkinti mūsų gimnazijos kokybe, juolab kad ateina į pirmas ir penktas klases mokiniai, ir jie rašo prašymus ne į licėjų, o į Šv. Mato gimnaziją. Ši gimnazija gyvuoja jau penkerius metus kaip nevalstybinė katalikiška ugdymo įstaiga, o aš esu jos antrasis vadovas. Prieš tai buvo dar viena vadovė – tų pokyčių buvo nemažai, bendruomenė nuo jų jau pavargo, ypač kai mokslo metų viduryje sužino, kad veikla gali būti nutraukta. Ugdymo procesas vyksta sklandžiai, bet tas klimatas labai nesmagus. 

Ar nemanote, jog kažkas stengiasi, kad katalikiškos mokyklos tiesiog neliktų? 

Sunku pasakyti. Taip gali būti, bet turbūt čia svarbiau tai, kad mes esame labai gražioje vietoje, Panemunėje, gimnazijai priklauso penki hektarai žemės. Esame katalikiška, nevalstybinė, gana savarankiška gimnazija, nors vadovaujamės visais teisės aktais. Mums negalima daryti įtakos dėl kokios politikos diegimo ar kokio konkretaus žmogaus priėmimo. Šalia yra trys pustuštės mokyklos, kuriose galėtų kurtis ne vienas licėjaus padalinys. 

Klausimus raštu sausio 23 d. uždavėme ir Kauno m. savivaldybės vicemerei Rasai Šnapštienei, kuri yra atsakinga už Kauno miesto švietimo reikalus. Deja, vicemerė, iš pradžių paprašiusi klausimus pateikti raštu, vėliau atsisakė kalbėtis Šv. Mato gimnazijos klausimu. Priminus LR Visuomenės informavimo įstatymo 6 str. 4 punktą, kuriuo vadovaujantis žurnalistai iš valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų informaciją turi gauti per dieną ( jei ją rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų), buvo pasiūlyta susisiekti su mero patarėju Tomu Grigalevičiumi. Deja, prisiskambinti nepavyko, į elektroniniu laišku nusiųstus klausimus taip pat nebuvo atsakyta.