Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kodėl svarbu vaikus mokyti muzikos?
event 2018-04-18 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Kodėl svarbu vaikus mokyti muzikos?

Muzika užima svarbią vietą mūsų gyvenime. Ji formuoja vidinį ir išorinį pasaulį, padeda atsipalaiduoti. Muzika yra labai svarbi ir šiuolaikiniame ugdyme.

Mokiniai mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, daugelis iš jų po pamokų keliauja į neformaliojo ugdymo įstaigas – menų mokyklas. Juk svarbu ne tik mokytis tiksliųjų dalykų – matematikos, chemijos, bet ir lavinti mokinių saviraišką, padėti tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformalusis švietimas ugdo tautinę ir kultūrinę savimonę, vaikai atitraukiami nuo žalingų įpročių vartojimo, nusikalstamumo.

5-7 klasių mokinių savarankiškumo ugdymą neformaliajame muzikiniame ugdyme tyrė Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) muzikos edukologijos studijų programos magistro studentė Ieva Bakūnaitė.

Ieva vos pradėjusi dirbti pedagoginį darbą pastebėjo, kad mokiniams trūksta savarankiškumo. Todėl ji nusprendė pagilinti savo žinias – pasirinko magistro studijas LEU.

Mokinių savarankiškumas – viena iš praktiškiausių savybių. „Svarbu mokinius mokinti savarankiškumo, nes šią asmeninę savybę gali pritaikyti įvairiose gyvenimiškose situacijose. Mokinys būdamas savarankiškas gali daugiau pasiekti, gebėti pats organizuoti savo laiką, darbus, jausti didesnę atsakomybę, pasitikėjimą savimi“, – teigia pedagogė.

Svarbiausias savarankiškumo rodiklis – kūrybiškumas bei iniciatyvumas. „Kūrybiškumas pasižymi mokėjimu iškelti (atrasti) naujas idėjas, spontaniškumu, individualumu. Iniciatyvumas pasižymi savanorišku sprendimų priėmimu, noru dalyvauti koncertuose. Mokinių savarankiškumas dar apibūdinamas kaip motyvacija, pasitikėjimas savimi, smalsumas“, – teigia Ieva.

Svarbu nuolat skatinti mokinių savarankiškumą. Savarankiškumo skatinimas yra ypač būtinas norint mokytis groti instrumentu. Jaunoji tyrėja nurodo savarankiškumo skatinimo būdus: „Savarankiškumo ugdymui yra būtina gera emocinė atmosfera pamokos metu, mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas, pagyrimai, įvertinimas. Pedagogas skatina mokinį reflektuoti, vertinti save, stebėti savo darbą bei pasiekimus. Tokiu būdu jis didina mokinio suvokimą, gebėjimus bei ugdo jo savarankiškumą“, – sako Ieva.

Kodėl svarbu vaikus mokytis muzikos? „Vaikus svarbu mokyti muzikos, nes taip jie lavinami visapusiškai. Lavinama koordinacija, atmintis, klausa, muzikos mokymasis gerina ir socialinius įgūdžius, nes vaikai lengviau randa bendraminčių. Tai daro įtaką jų asmenybės ir požiūrio formavimuisi“, – pasakoja pedagogė.