Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kodėl yra svarbios integruotos pamokos?
event 2017-10-26 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Kodėl yra svarbios integruotos pamokos?

Integracija – tai atskirų elementų susiejimas į visumą. Šiuolaikinėje visuomenėje labai svarbu mokymąsi priartinti prie gyvenimo. Mokykloje siejamos skirtingos pamokos – istorija ir fizika, kūno kultūra ir lietuvių kalba. Kokie mokymosi metodai taikomi pamokose? Kodėl yra svarbios integruotos pamokos?

Geografijos mokytojų darbo patirties ir požiūrio į integruotas pamokas tyrė Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) geografijos edukologijos magistro studijų programos studentė Miglė Dedelytė.

Pasirinktas tinkamas mokymosi metodas – kelias sėkmingos pamokos link. „Mokiniams integruotose geografijos pamokose labiausiai patinka aktyvieji metodai: diskusijos, eksperimentai, išvykos, informacinių technologijų taikymas. Metodai, netinkantys tokiose pamokose yra susiję su skaitymo ir rašymo užduotimis, nes reikalauja minimalių gebėjimų panaudojimo. Tinkamai temai parinkti metodai nulemia pamokos sėkmingumą bei padeda pasiekti pamokos uždavinį“, – teigia jaunoji tyrėja.  

Integruotos pamokos skatina mokinių asmeninį tobulėjimą. „Platesnis požiūris į mokslą, nėra atskirų dalykų, yra vienas bendras, kompleksinis vaizdas. Lengviau suprasti tą patį procesą iš skirtingų pusių. Taip pat įvairesni mokymo metodai ir kt. Mokytojai šias pamokas vertina teigiamai. Jie teigia, kad jos sudomina ir motyvuoja mokinius, ypač tinkamos šios pamokos ekskursijoms ar išvykoms. Integruotos pamokos mokykloje aktualios, nes skatina mokinių asmeninių savybių tobulėjimą ir padeda gauti didesnį kiekį sukoncentruotos informacijos“, – pasakoja Miglė.

Deja, bet integruotos pamokos turi ir trūkumų. „Nėra pritaikytos ugdymo programos šioms pamokoms, nes tas pačias temas vaikai mokosi skirtingu metu. Mokykloje sunku organizuoti šias pamokas, nes nėra suderinti tvarkaraščiai, sunku susitarti su kitais mokytojais, surasti bendrus laikus, taip pat reikia ir papildomai ruoštis“, – teigia Miglė.