Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kompiuterininkų dienos – 2017
event 2017-09-04 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Kompiuterininkų dienos – 2017

Maloniai kviečiame į tradicines „Kompiuterininkų dienas – 2017“, kurios vyks 2017 m. rugsėjo 21–22 d. Kaune, VU Kauno fakultete
Rėmėjai ir partneriai: ECDL Lietuva, VU Matematikos ir informatikos institutas, Asociacija „Infobalt“, Nacionalinė skaitmeninė koalicija; renginį globoja Kauno miesto savivaldybė. 

Kvietimas (PDF)

Renginio struktūra

Dalyvavimo formos

Registracijos ir straipsnių pateikimo tvarka

Dalyvio mokestis

Svarbiausios datos 

Ryšys su renginio organizatoriais

RENGINIO STRUKTŪRA

Siekiama parengti įvairiapusišką renginio programą, kuri būtų įdomi ir naudinga kuo didesniam Lietuvos kompiuterininkų būriui: kompiuterių specialistams ir vartotojams, mokslininkams, mokytojams ir dėstytojams, politikams, įmonių, kūrybinių sąjungų ir valstybinių institucijų atstovams, studentams.

„Kompiuterininkų dienų – 2017“ metu vyks:

 • Informacinės visuomenės plėtros plenarinė sesija (09.21 d. 9-13 val.) – įvertinti informacinės visuomenės bei žinių ekonomikos plėtros situaciją Lietuvoje kviečiami politikai ir informacinių technologijų specialistai, kviestinė pranešėja – DIGITALEUROPE bei Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos atstovė Katarzyna Kozioł;
 • Nacionalinės skaitmeninės koalicijos posėdis; svarbūs IT tematikos pranešimai (09.21 d. 14-17 val.);
 • XV Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas (09.21 d. 17–19 val.) – už atliktą darbą atsiskaitys LIKS Taryba ir Valdyba, bus surengti rinkimai;
 • XVIII tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija (09.22 d. 9–15.30 val.) – pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei praktiniai technologiniai sprendimai;

 • Mokyklų naujų IT programų pristatymas ir diskusija (09.21 d. 14–16 val.).
 • Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) konferencija (09.21 d. 16–17 val.).
 • XIII mokyklinės informatikos konferencija (09.22 d. 8.30–10 val.) – dalijamasi informacinių technologijų mokymo(-si), jų vartojimo mokykloje bei integruoto mokymo patirtimi, pristatomos naujos kompiuterinės mokymo priemonės, aptariami informacinių technologijų mokymą reglamentuojantys dokumentai;
 • Mokomieji seminarai informatikos mokytojams (09.22 d. 10–13 ir 15.30–17 val.);
 • Praktinis seminaras-dirbtuvės pradinių klasių mokytojams: kuo vertingos „Bebro“ užduotys? (09.22 d. 14–15.20 val.);

 • ECDL darbinis posėdis (09.21 d. 16–17 val.);

 • Kompiuterininkų vakaronė (09.21 d. 19 val.). 

DALYVAVIMO FORMOS

Renginyje kviečiami dalyvauti individualūs asmenys, valstybinės ir privačios įmonės bei visuomeninės organizacijos. Dalyviai galės skaityti mokslinius, metodinius, informacinius, apžvalginius pranešimus konferencijose, dalyvauti diskusijose, pateikti informaciją apie įmones, produktus bei konkrečius sprendimus. Suteikiama galimybė reklamai, demonstravimui.

Kviečiame tapti mūsų renginio dalyviais ir rėmėjais!

Autoriai kviečiami pateikti straipsnius arba pranešimų tezes. Straipsnių pageidautina apimtis – iki 12 puslapių, pranešimų tezės – iki 2 puslapių.

Mokslo darbų leidiniams pateikiami straipsniai turi atitikti reikalavimus mokslinėms publikacijoms ir bus recenzuojami. 
Priimti moksliniai straipsniai bus spausdinami žurnaluose „Informatica“ (indeksuojamas Clarivate Analytics Web of Science (WoS)), Information Technology and Control„Informatics in Education“ (WoS), „Baltic Journal of Modern Computing“ (WoS), „Informacijos mokslai“ ir „Computational Science and Techniques“. Straipsnius spausdinimui po recenzavimo pažadėjo atsirinkti šių žurnalų redakcinės kolegijos. Mokslinių straipsniai „Informacijos mokslų“ žurnalui gali būti lietuvių arba anglų kalba; į likusius žurnalus pretenduojantys straipsniai turi būti teikiami tik anglų kalba.

Bus recenzuojami ir spausdinami tik užsiregistravusių ir sumokėjusių mokestį dalyvių laiku pateikti straipsniai.

Pranešimų tezės, nerecenzuojami straipsniai ir kita renginio dalyvių (asmenų bei organizacijų) medžiaga bus spausdinama praktinių ir metodinių straipsnių bei tezių rinkinyje „Kompiuterininkų dienos – 2017“.


REGISTRACIJOS IR STRAIPSNIŲ PATEIKIMO TVARKA

Asmenys, įmonės, įstaigos, organizacijos apie savo pageidavimą dalyvauti renginyje praneša registruodamiesi internete.

Asmenis, rengiančius pranešimą, prašome:

 • užsiregistruoti;
 • sumokėti ar pervesti dalyvio mokestį (LIKS sąskaita Nr. LT107044060001106494, SEB bankas, banko kodas 70440);
 • pateikti straipsnį (per EasyChair.org)recenzuojamą – iki 2017 m. gegužės 31 d., nerecenzuojamą – iki 2017 m. liepos 1 d. 
  Recenzuojamus straipsnius prašome rengti laikantis žurnalo „Informacijos mokslai“ reikalavimų (žr. atmeną autoriams).

 

Asmenys, nerengiantys pranešimų, gali registruotis ir sumokėti dalyvio mokestį iki 2017 m. rugsėjo 10 d.

Įmones, įstaigas bei organizacijas prašome iki 2017 m. liepos 1 d. kreiptis į LIKS Valdybą (valdyba@liks.lt) ir sudaryti dalyvavimo sutartį.


DALYVIO MOKESTIS

Asmenys, norintys dalyvauti renginyje, išankstinės registracijos metu (iki liepos 1 d.) turi sumokėti 60 eurų dalyvio mokestį. Taikomos tokios dalyvio mokesčio lengvatos:

 • LIKS nariams, neturintiems nario mokesčio įsiskolinimų (įskaitant ir nario mokestį už 2017 metus), dalyvio mokestis – 30 eurų;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, pateikusiems tai patvirtinantį dokumentą, – 30 eurų;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokomųjų seminarų rugsėjo 21 d. dalyviams – 10 eurų;
 • vienam iš pranešimo mokyklinės informatikos konferencijoje bendraautorių, jei ji(s) yra bendrojo lavinimo mokyklų mokytoja(s) – 0 eurų.

Dalyvio mokestį galima sumokėti taip:

 

 • banko pavedimu pervesti pinigus į LIKS sąskaitą [sąsk. nr. Nr. LT107044060001106494 (SEB bankas, banko kodas 70440) arba LT753500010001696765 (UAB „Paysera LT“)];
 • sumokėti grynaisiais renginio metu.

   

  Išankstinei registracijai pasibaigus (nuo liepos 1 d.), dalyvio mokestis – 90 eurų, mokestis su nuolaida – 50 eurų.


  SVARBIAUSIOS DATOS

   

  • 2017 m. gegužės 31 d. – baigiasi recenzuojamų straipsnių priėmimas;
  • 2017 m. liepos 1 d. – baigiasi išankstinė registracija ir įmonių reklaminių lapelių priėmimas;
  • 2017 m. liepos 1 d. – baigiasi nerecenzuojamų straipsnių prėmimas;
  • 2017 m. rugsėjo 10 d. – baigiasi dalyvių registravimas;
  • 2017 m. rugsėjo 21–22 d. – „Kompiuterininkų dienos – 2017“ Kaune.