Tinklalapio logotipas
Grįžti

Konferencijoje aptartos Europos šalių idėjos dėl mokymosi kokybės tobulinimo: skatinti pokyčius mokykliniame ugdyme
event 2018-06-14 domain Lyderių laikas

Konferencijoje aptartos Europos šalių idėjos dėl mokymosi kokybės tobulinimo: skatinti pokyčius mokykliniame ugdyme

Konferencijos „Inspiring Change“ dalyvių dėmesio centre – ET2020 Mokyklų politikos darbo grupės (ET2020 Working Group on Schools) – ekspertų grupės, sudarytos iš visos Europos valstybių narių švietimo ministerijų atstovų, – veiklos rezultatai. Šios darbo grupės uždavinys – spręsti ES valstybėse narėse švietimo sistemų kokybės ir vienodų galimybių užtikrinimo problemas siekiant visų besimokančiųjų geresnių mokymosi pasiekimų.

Konferencijoje pagrindinį pranešimą skaitė pasaulinio garso ekspertas prof. Andy Hargreaves. Po to konferencijos dalyviai dirbo darbo grupėse, spręsdami ugdymo programos tobulinimo, švietimo politikos įgyvendinimo ir geresnio suinteresuotųjų šalių įsitraukimo į švietimo kokybės gerinimo veiklą klausimus.

Specialiose darbo sesijose buvo rengiami atstovaujamų valstybių narių sąlygoms pritaikyti veiksmų planai. Tai svarbi Europos Komisijos 2020 m. švietimo ir mokymo programos („ET 2020“) įgyvendinimo šalims tarpusavyje bendradarbiaujant švietimo ir mokymo srityje, kai bendromis jėgomis generuojamos idėjos, kaip spręsti konkrečias nacionalines problemas siekiant teigiamų pokyčių, proceso dalis.

inspiringc hange poster

Svarbiausius renginio momentus užfiksavo grafinio fasilitavimo specialistai

ET2020 Mokyklų politikos darbo grupė

Rengdama bendras ES lygmens priemones ir politikos gaires, grindžiamas naujausiais tyrimų duomenimis ir atitinkančias besikeičiančias mokyklinio ugdymo sąlygas, 2016–2018 m. ET2020 Mokyklų politikos darbo grupė daugiausia dėmesio skyrė keturioms mokyklinio ugdymo sistemų valdymo tobulinimo sritims:

• kokybės užtikrinimui siekiant tobulinti mokyklinio ugdymo sistemas;
• perimamumui ir pereinamumui besimokančiojo tobulėjimo eigoje; 
• mokytojams ir mokyklų vadovams mokyklose-besimokančiose orbanizacijose; 
• tinklų plėtrai visose mokyklinio ugdymo sistemose siekiant aukštesnės švietimo ir mokymosi kokybės.

Gerąją patirtį atskleidė valstybių narių pateikti 100 konkrečių pavyzdžių, skatinančių šveitimo praktikus kritiškai reflektuoti, kaip skirtingi metodai diegiami praktinėje veikloje ir kokių tai duoda rezultatų.

Baigiamąją ataskaitą „European ideas for better learning: The governance of school education systems“ ir rekomendacijas (anglų k.) galite rasti čia.

Darbo grupės sukūrė trumpą vaizdo siužetą, pristatantį pagrindines idėjas, padedančias įgyvendinti ET2020 švietimo ir mokymosi programą:

Parengta remiantis Europos Komisijos ET2020 Mokyklų politikos darbo grupės ir SchoolEducationGateway inf.