Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kultūros edukacijos kryptis - bendrakūra
event 2018-04-11 domain Ugdymo plėtotės centras

Kultūros edukacijos kryptis - bendrakūra

Jungtys, bendrakūra, bendrystė, sąveika, bendradarbiavimas – žodžiai, persmelkę vaizdo konferencijos „Menų dūzgės“ – kuriančio žmogaus link“ turinį. Konferencijos tikslas buvo aktualizuoti kultūrinį ugdymą, aptarti jo atveriamas galimybes įgyti XXI a. kompetencijų ir šiame kontekste apibendrinti kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ įdirbį.

Konferencijos problematika, akivaizdu, aktuali šiandienos mokyklos gyvenimo – Geros mokyklos koncepcijos (2015) įgyvendinimo, pailgintų mokslo metų, visos dienos mokyklos idėjos ir kt. – kontekste. Konferencija sulaukė per 350 registruotų dalyvių, per 1100 įrašo peržiūrų, daugybės klausimų, jos įrašą galima peržiūrėti KTU E.mokymosi technologijų centro YouTube kanalu.

Konferenciją moderavo Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos Seimo narys, Švietimo komiteto pirmininko pavaduotojas dr. Mantas Adomėnas, Šiaulių universiteto Verslo ir viešosios vadybos katedros lektorius, Socialinių inovacijų tyrimo centro jaunesnysis mokslo darbuotojas Sigitas Balčiūnas, Kultūros ministerijos atstovė Rimantė Deringytė. Konferencijos klausytojus pasveikino kultūros viceministrė dr. Gintautė Žemaitytė ir švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius.

Dr. Mantas Adomėnas pabrėžė humanitarinių dalykų svarbą ugdant žmogų ateičiai, kurioje vis didesnis vaidmuo teks dirbtiniam intelektui. Lektorius pabrėžė, kad galvojant apie ateities iššūkius reikia siekti glaudesnių technologijų ir humanitarinių mokslų jungčiųkūrybiškumo ir kritinio mąstymo sintezės. 
Sigitas Balčiūnas pristatė Lietuvos muziejų asociacijos inicijuoto tyrimo  „Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimas ir rekomendacijos dėl jos gerinimo“  (2017) rezultatus. Tyrėjų komanda kelia klausimą, ar mokykla turi būti tik kultūros edukacijos paslaugos vartotoja ar ir bendrakūrėja? Akivaizdu, kad efektyvesnių rezultatų būtų pasiekta veikiant kartu. 
Dr. Gintautė Žemaitytė ir Rimantė Deringytė pristatė rengiamą kultūros paso koncepciją ir įgyvendinimo principus. Nors šiuo projektu bus siekiama ugdyti kiekvieno mokinio individualius kultūros vartojimo įgūdžius, apie mokyklos ir kultūros įstaigų sąveiką čia taip pat užsimenama. 
Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius apibendrindamas konferenciją teigė, kad ypač svarbu turėti edukacinę idėją: pirmiausia – brandi idėja, tada – aprūpinimas. Kiekvieną didelį pokytį reikia pradėti nuo mažo žingsnelio – numatomi keli projektai mokyklų edukacinių erdvių kūrimui, taip pat bus pradėtas kultūros paso projektas , kuris, tikėtina, išsiplėtos į darnią sistemą. Kalbėdamas apie edukacinių paslaugų kokybę viceministras pabrėžė mokytojo, mokinių, edukatorių darbą atsakingai stebint, kaip vyksta pasirengimas, kaip organizuojama aktyvi mokymosi / pažintinė veikla ir kaip vyksta įgytos patirties refleksija. Tik kokybiškai įgyvendinus visus tris etapus galima tikėtis gerų rezultatų.

Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“ įvyko jau penktą kartą. Džiugu, kad savaitės tikslas atliepia ir konferencijos įžvalgas –glaudinti mokyklų ir kultūros organizacijų bendradarbiavimą, užmegzti edukatorių ir mokytojų – bendrakūrėjų – tinklus. Šiais metais „Menų dūzgėse“ dalyvavo 45 kultūros ir švietimo įstaigos, įvyko 67 renginiai, kuriuose dalyvavo per 850 mokytojų.

„Menų dūzgės“ yra Ugdymo plėtotės centro inicijuojamas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos palaikomas renginys, tradiciškai vykstantis mokinių pavasario atostogų metu.