Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus 2017 metų geriausių bibliotekininkų vardams ir premijoms
event 2018-03-12 domain Lietuvos bibliotekininkų draugija

Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus 2017 metų geriausių bibliotekininkų vardams ir premijoms

Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo tikslas – įvertinti bibliotekininkų  nuopelnus Lietuvos kultūrai bei paskatinti juos aktyvesnei profesinei veiklai. Vardai ir premijos skiriamos už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus per praėjusius kalendorinius metus bibliotekininkams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose bibliotekose.

Planuojama suteikti Metų geriausių bibliotekininkų vardus ir skirti tris nustatyto dydžio premijas:

 • Metų geriausio bibliotekininko vardą ir 1330 Eur (35 bazinių socialinių išmokų dydžio) premiją;
 • Metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardą (iki 35 metų) ir 1254 Eur (33 bazinių socialinių išmokų dydžio) premiją;
 • Metų geriausio bibliotekos vadovo vardą ir 1330 Eur (35 bazinių socialinių išmokų dydžio) premiją.

Kandidatus Metų geriausiems bibliotekininkų vardams ir premijoms gauti turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, veikiantys švietimo ir kultūros srityje. Siūlant kandidatą turi būti pateikti šie dokumentai:

 • rekomendacija kandidatui, įvardijant siūlomą suteikti vieną iš trijų rūšių vardą ir premiją;
 • kandidato gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas;
 • kandidato 2017 metų profesinės veiklos, už kurią siūloma premijuoti, aprašymas;
 • papildomai galima pateikti nuotraukas, leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią kandidato darbų reikšmę bei išskirtinumą.

Pateiktus pasiūlymus vertins Lietuvos bibliotekų taryba, remdamasi šiais kriterijais:

 • kandidato indėlis kuriant Lietuvos informacinę visuomenę ir plėtojant bibliotekų veiklą;
 • kandidato naujų bibliotekų paslaugų tobulinimo iniciatyvos, vartotojų pripažinimas;
 • naujų darbo metodų taikymas, geros bibliotekų veiklos patirties sklaida Lietuvoje;
 • kandidato indėlis išsaugant kultūros vertybes, puoselėjant tradicijas, tyrinėjant bibliotekų istorijos faktus;
 • parengtos publikacijos profesinėje spaudoje, metodinės rekomendacijos ir skaityti pranešimai apie bibliotekų veiklą Lietuvos ir užsienio konferencijose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
 • aktyvus Lietuvos bibliotekų atstovavimas užsienyje, dalyvavimas tarptautinių asociacijų veikloje.

Pasiūlymai turi būti pateikti arba išsiųsti paštu iki 2018 m. kovo 30 d. (siunčiant paštu galioja 2018 m. kovo 30 d. pašto spaudas) šiuo adresu: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius. Siunčiant paštu ant voko užrašyti – Metų geriausių bibliotekininkų vardo konkursui.

Informacija tel. 8 608 45 980, el. p. grazina.lamanauskiene@lrkm.lt.

Geriausių metų bibliotekininkų premijos skiriamos vadovaujantis Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatais, patvirtintais kultūros ministro 2008 m. balandžio 9 įsakymu Nr. ĮV-173 „Dėl metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“.