Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kurti ir dalytis!
event 2018-04-23 domain Ugdymo plėtotės centras

Kurti ir dalytis!

Bendravimas ir bendradarbiavimas su menininkais didina mokinių domėjimąsi menais, teikia galimybę įgyti naujų praktinių žinių ir gebėjimų tiek mokiniams, tiek mokytojams. Šią bendrųjų programų nuostatą įgyvendinome 2018 m. balandžio 18–19 dienomis suorganizavę menų brandos egzamino filmų kūrimo ir teatro kūrybinių darbų peržiūrą-festivalį „Aš kuriu!“. Peržiūros-festivalio tikslai – sudaryti sąlygas dalyviams pristatyti ir analizuoti kandidatų kūrybinius darbus, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, pasinaudoti juo tobulinant kūrybinio darbo rezultatus ir egzamino įgyvendinimo procesus, stiprinti filmų kūrimo ir teatro dalykų prestižą ir jų mokymosi motyvaciją pristatant kūrybos rezultatus visuomenei.

Balandžio 18 d. kino centre „Skalvija“ profesionaliame ekrane žiūrėjome Maksimo Nirenbergo (Vilniaus Šalomo Aleichemo ORT gimnazija, vadovė Evelina Karčauskienė) režisuotą filmą „Žmogiškumas“ ir Gvidono Remeikio (Tauragės Žalgirių gimnazija, vadovė Edita Butkienė) filmą „Bumerangas“. Kūrybinius darbus stebėjo, komentavo ir patarimų, kaip juos patobulinti, teikė kino režisieriai, Skalvijos kino akademijos dėstytojai Akvilė Gelažiūtė ir Jonas Tertelis.

Šiuolaikinių scenos menų centro „Menų spaustuvė“ Kišeninėje salėje balandžio 19 d. susirinko jaunuoliai, besimokantys teatro meno paslapčių. Pamatėme 5 kūrybinius darbus. Tai Evelinos Pozniakaitės ir Dovilės Žilionytės etiudas „Vivos plango, mortuos voco“ pagal V. Mykolaičio-Putino romaną „Altorių šešėlyje“ (Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, vadovė Tatjana Žilinskienė)Rūtos Liutkutės „Talento pančiai“ pagal F. Kafkos romaną „Metamorfozė“, Brigitos Žukauskaitės „Laimės paieška rutinos varžomoje laisvėje“ pagal A. Kamiu „Laiminga mirtis“, Gabrielės Kukytės „Vienatvės įkaitas, visuomenės nustatytų normų gniaužtuose“ pagal Sarah Kein „4,48 Psichozė“ ir Justo Galvanausko bei Ugnės Savickaitės „Kova su vidine baime, ties gyvenimo ir mirties riba, remiantis Paulo Coelho romanu „Veronika ryžtasi mirti“. Šie kūrėjai mokosi Vilniaus „Žemynos“ gimnazijoje, jiems vadovauja teatro mokytojas, režisierius, choreografas Gintaras Tubelis. Dėkojame mokyklos garso ir šviesos technikams Justui Malykėnui, Mykolui Babickui ir Evaldui Augustauskui, techniškai talkinusiems ne tik savo, bet ir kitų mokyklų pasirodymų metu.

Peržiūrą stebėjo kelios teatro mokytojos iš įvairių Lietuvos mokyklų. Kūrybingą dieną užbaigė Vilniaus Mykolo Biržiškos teatro studijos „Žmogonai“ aktorių, vadovaujamų mokytojos ekspertės Aldonos Ramelienės, pasirodymas.

Jaunieji kūrėjai atidžiai klausėsi patarimų, diskutavo dėl siūlomų meninių sprendimų, uždavė klausimų. Iš mokinių susidomėjimo buvo galima spręsti, kad šis bendravimas su jau esamais ar būsimais profesionaliais menininkais jiems yra reikšmingas, suteikiantis kūrybinių impulsų, priverčiantis permąstyti sumanymus. Nes, kaip teigė režisierė Akvilė Gelažiūtė, reikia atsiriboti nuo savo kūrinio ir žvelgti į jį kritiškai, tik taip galima mokytis, eiti į priekį ir tobulėti.

Ypač gražus kūrybinis dialogas užsimezgė tarp teatro etiudų autorių ir būsimų teatro mokytojų – Lietuvos edukologijos universiteto teatro ir kino pedagogikos trečio kurso studentų. Reikšmingų pastebėjimų kūrėjams pateikė jų dėstytoja, teatro edukologė dr. Vida Kazragytė.

Sužavėjo jaunųjų kūrėjų drąsa rinktis ir per kūrybą analizuoti skaudžias, sudėtingas gyvenimo temas, savarankiškumas, meniniai sprendimai. Pavyzdžiui, M. Nirenbergas teigė, kad per pusmetį įvaldė vaizdo montavimo programą, filmavimo ir darbo su aktoriais subtilybes.

Tikimės, kad peržiūra-festivalis „Aš kuriu!“ taps tradiciniu renginiu ir kitais metais savo kūrybinius darbus išdrįs parodyti dar daugiau abiturientų.

Dėkojame leidyklai „Šviesa“ už mokiniams ir mokytojams dovanotus leidinius, kino centrui „Skalvija“ ir šiuolaikinių scenos menų centrui „Menų spaustuvė“ už mokinių kūrybos sklaidai suteiktas įkvepiančias erdves.