Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kūrybinė patirtinė stovykla „Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“
event 2018-05-07 domain Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga

Kūrybinė patirtinė stovykla „Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“

Kviečiame Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų pedagogus bei jų ugdytinius turiningai ir įdomiai praleisti paskutiniąsias šių mokslo metų dienas – birželio 6–8 dienomis dalyvauti trijų dienų kūrybinėje patirtinėje stovykloje mokytojams ir mokiniams „Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“.

Edukacinės veiklos bus organizuojamos įvairiose erdvėse ir vietovėse:
· Panemunių regioniniame parke,
· Viešvilės pasienio užkardoje,
· Smalininkų Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre,
· Panemunės pilyje,
· Raudonės pilyje,
· Sudargo gyvenvietėje, Šakių raj.

Tikslinė renginio dalyvių grupė: bendrojo ugdymo mokytojai ir jų mokiniai – bet kurio mokomojo dalyko ir pradinio ugdymo mokytojai ir 1-12 kl. mokiniai (komandą sudaro1 mokytojas ir 1 mokinys).

Stovyklos vieta: Raudonės pilis (Jurbarko r. Raudonės pagrindinė mokykla, Pilies g. 1, LT-74452, Raudonė, Jurbarko raj.).
Renginio dalyviai apgyvendinami kaimo turizmo sodyboje, Kaštonų g. 6, Raudonė, LT-74452, Jurbarko raj.
Pedagogams išduodami Jurbarko švietimo centro 24 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Dalyvio kaina 1 pedagogui ir 1 mokiniui -75,00 Eur.

Registruotis į renginį kviečiame iki gegužės 25 d. el. paštu metodininke@jurbarkosc.lt arba telefonu 8447 72253 (kviesti metodininkę Irmantą).

Kontaktinė informacija kitais klausimais:
• turinio klausimais – Šarūnas Gerulaitis (Ugdymo plėtotės centras), darbo telefonas 8 271 1548, e-paštas Sarunas.Gerulaitis@upc.smm.lt
• organizavimo klausimais­ – Aušra Baliukynaitė, 8447 72253, direktore@jurbarkosc.lt, Irmanta Valošinienė, 8447 72253, metodininke@jurbarkosc.lt

Išsamiau apie renginį:
Kūrybinių stovyklos „Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“ tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams plėtoti profesines kompetencijas, padėsiančias ugdyti mokinių tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą.
Stovyklų programų turinys bus glaudžiai siejamas su ugdymo turinio tobulinimu: ugdymo integracija, visuminiu kompetencijų (bendrųjų ir dalykinių) ugdymu ir vertinimu. Mokytojai dalyvaus įvairiose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, bendraus ir bendradarbiaus ne tik su kolegomis, bet ir su įžymiais krašto žmonėmis, vietos bendruomene, atliks tiriamąsias ir kūrybines užduotis ir turės galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi.
Renginio dalyviai dalinsis kūrybinėmis idėjomis, modeliuos patrauklias, įdomias, prasmingas mokiniams veiklas, kurias vėliau galės pritaikyti savo klasėje, mokykloje, bendruomenėje; įgis patirties įvairiais būdais rinkti, kaupti, tvarkyti medžiagą ir tinkamai ją pristatyti. Mokytojų parengta metodinė medžiaga bus skelbiama „Ugdymo sode“, ja galės naudotis visi Lietuvos mokytojai.

Stovyklos dalyviams rekomenduojame pasirinkti sportinio stiliaus patogią aprangą ir pėsčiųjų žygiams pritaikytą avalynę. Patartina turėti guminius batus. Prašome pagal galimybes su savimi turėti užrašų sąsiuvinius ir rašymo priemones, išmaniuosius telefonus, planšetes, nešiojamus kompiuterius, fotoaparatus, filmavimo kameras ar kitą duomenų fiksavimui ir apdorojimui tinkamą įrangą.

Pridedame stovyklos veiklų PROGRAMĄ.

Prašome su mokyklomis ir kolegomis pasidalinti informacija apie šį renginįhttp://jurbarkosc.lt/item/559-kvietimas-dalyvauti-vasaros-kursuose

Iki pasimatymo!