Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kūrybinė praktinė stovykla Raudonės pilyje
event 2018-06-14 domain Ugdymo plėtotės centras

Kūrybinė praktinė stovykla Raudonės pilyje

Birželio 6–8 d. Raudonės pagrindinėje mokykloje įvyko kūrybinė praktinė stovykla mokytojams ir mokiniams „Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“. Stovykloje buvo siekiama mokantis kartu mokiniams ir mokytojams ugdytis tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą. Ši vasaros stovykla – viena iš numatytų projekto „Kodas – Nemunas“ veiklų. Jos tikslas – sutelkti mokinius ir mokytojus, vietos ir užsienio lietuvių bendruomenes švęsti atkurtos Lietuvos 100-metį, geriau pažįstant gimtąjį kraštą ir jo žmones, tyrinėjant, mokantis ir sprendžiant aktualias problemas.

Kiekviena stovyklos diena buvo suskirstyta į tris dalis – rytinės veiklos, popietinės ir vakarinės veiklos. Pirmos dienos vakare bei antrosios ir trečiosios dienos ryte vietoje mankštos visi stovyklautojai dalyvavo sąspietyje (angl. flashmob).

Pirmą dieną mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę, padedant profesionaliai aktorei Gintarei Čepukonytei, žaisdami susipažinti ir išbandyti save. Vėliau dalyviai kūrė pilies patalpų panaudojimo verslo planą pagal business canvas modelį su VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ atstove Ugne Jakubauskaite. Po šios veiklos visi kartu vyko į Panemunių regioninį parką. Čia dalyvavo gamtos mokyklos edukacinėse programose, kurias organizavo regioninio parko direktorius Mindaugas Janušonis ir kiti jo darbuotojai. Dienos pabaigoje visų laukė aktyvi programa – naktinės orientacinės varžytuvės su LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Jurbarko jaunųjų šaulių 708-osios kuopos atstovais ir vadu ltn. Mariumi Jazukevičiumi. Stovyklos dalyviai, pagauti sportinio azarto, mokėsi naudotis kompasu, ieškojo Raudonės parke paslėptų objektų ir punktų, šaudė į taikinius, rungtyniavo, kas greičiau atliks visas užduotis.

Antrą dieną stovyklautojai vyko į Viešvilės rezervatą. Jame kartu su Lina Šapkauskiene ir Jurgita Valentukoniene iš Goethe’s instituto projekto „CLILiG@Litauen. Vokiečių kalba „Tavo mokykloje“ tyrinėjo pelkės vandenį, o su projekto vadovu „Kodas – Nemunas“ Šarūnu Gerulaičiu tyrinėjo pelkių augaliją, o su Ginta Orintiene kūrė reklaminę žinutę apie šią pelkę. Užduotis atlikti padėjo Viešvilės rezervato direktorius Algis Butleris ir rezervato darbuotojai. Vykstant autobusu į Sudargo piliakalnius, pervažiavus Šventosios upę dalyviai netikėtai persikėlė laiku į 1921 m. – juos sulaikė prūsų pasieniečiai. Griežtų karininkų lydimi, sulaikytieji pateko į istorinę Smalininkų mokyklą, ten patyrė to laikmečio mokymosi atmosferą ir daug sužinojo apie Mažosios Lietuvos istoriją. Istorinę instanizaciją pristatė Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro vadovas dr. Arvydas Griškus su sūnumis. Viešvi lės pasienio užkardos poste stovyklautojai susitiko su pasieniečiais ir susipažino su jų darbo ypatumais, o kinologai pademonstravo puikius savo pagalbininkų šunų įgūdžius. Sudargo miestelyje stovyklautojus pasitiko šio krašto kultūros puoselėtoja, bibliotekininkė Valerija Endriukaitienė. Ji papasakojo apie gyvenvietės istoriją, kultūrą ir aprodė nuostabaus grožio piliakalnius. Sudargo piliakalniai dalyvius užbūrė įspūdingu kraštovaizdžiu. Tyrinėdami jį, dalyviai kartu su Ginta Orintiene mokėsi retorikos meno ir su Žydre Jankevičiene – dainų. Diena baigėsi piešimu ant akmenėlių ir senoviniais Raudonės pilies dvasią atliepiančiais šokiais.

Trečią dieną dalyviai kartu su UAB „Pixpro“, projektų vadovu Vilniaus universiteto Kartografijos ir geoinformatikos katedros dėstytoju dr. Linu Bevainiu projektavo tiltą per Nemuną pasitelkdami droną, kiti tobulino viešojo kalbėjimo gebėjimus su aktoriumi Mantu Cegelsku, tretieji, vadovaujami UAB, Hnit-Baltic projektų vadovės dr. Jurgitos Rimkuvienės ir pasitelkę geografinę informacinę sistemą (GIS), kūrė pasakojimą „Gyvenimas prie Nemuno“. Dienos programą tęsė Europos Parlamento Biuro Lietuvoje atstovų organizuotas protmūšis jaunimo ir Europos demokratijos tema. Stovykla baigėsi dalyvių refleksija ir apdovanojimais. Dalyviai vienareikšmiškai sakė, kad taip mokytis, kai mokiniai ir mokytojai mokosi kartu, labai prasminga, įdomu ir smagu.

Stovyklos organizatoriai ir įgyvendintojai buvo Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė ir šio centro metodininkė Irmanta Valošinienė, taip pat Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio poskyrio vedėjas Šarūnas Gerulaitis, metodininkės Ginta Orintienė ir Žydrė Jankevičienė