Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kūrybinės dirbtuvės „Mokykla be namų darbų“
event 2018-01-10 domain Ugdymo plėtotės centras

Kūrybinės dirbtuvės „Mokykla be namų darbų“

2018 m. sausio 5 d. rytą aptarti namų darbų vaidmenį ugdymo kaitos procese Ugdymo plėtotės centre rinkosi mokslininkai, mokytojai, mokiniai, studentai, tėvai ir švietimo darbuotojai.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė lapkričio 24 d. parodoje „Mokykla 2017“ pristatė savo viziją apie ateities mokyklą, kurioje nebebus namų darbų, ir kvietė šalies mokyklas žengti šiuo keliu. Ugdymo plėtotės centras toliau vysto šią temą ir drauge su praktikais ir mokslininkais ieško atsakymo, koks galėtų būti tas modelis, siūlantis kitokį požiūrį į ugdymo organizavimą. Naujai pažvelgti į ugdymo organizavimą skatina ir paraleliai atnaujinamas ugdymo turinys.

Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis susirinkusiesiems akcentavo, kad turime bendromis jėgomis ieškoti „aukso vidurio“ ir jokiais būdais nesileisti į kraštutinumus. Švietimo ir mokslo ministrės patarėja Gabrielė Vasiliauskaitė antrino, kad turime įsiklausyti ir išgirsti mokytojus, mokinius ir jų tėvus.

Susirinkę mokytojai praktikai atskleidė mokymosi be namų darbų proceso organizavimo kasdienybę, vardijo konkrečius pavyzdžius ir matomus darbo rezultatus. Diskusijoje apie mokyklą be namų darbų skambėjo įvairios nuomonės ir įvairūs argumentai. Vis tik bendrai buvo sutarta, kad daugiau dėmesio dera skirti gebėjimo mokytis ugdymui, ugdymo formų įvairovės ir ugdymo personalizavimo galimybių didinimui. Kad ir koks modelis būtų siūlomas, jis turėtų būti prasmingas, tikslingas, orientuotas į Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, o diegiant jį turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos mokyklos ugdymo sistemos savitumą.

DALYVIŲ MINTYS: „Mokykla be namų darbų, tai...“

... 21 a. mokykla, kurioje mokosi visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, tėvai, globėjai, mokytojai, administracija...
...ugdymosi kitaip sistema.
...šiuolaikinės mokyklos užduotis. 
...gera mokykla, kur mokytojai ir mokiniai kartu mokosi ir gyvena, o tėvai pasitiki mokykla.
...netolimos ateities Lietuvos mokykla, kur atrandami kiekvieno mokinio talentai ir gebėjimai. 
...iššūkis mokytojui, kuris turi iš anksto susidėliojęs veiklos ciklą; mokiniams, nes atsakomybės klausimas persikelia ant jų pečių; sistemai, nes ypač svarbi tampa ugdymo proceso veiklos, rezultatų, pasiekimų stebėsena.
...vaikų svajonių mokykla. 
...sunkiai suvokiamas dalykas (bent kol kas). 
...laimingi, nepervargę vaikai. 
...galimybės mokytis ir gilinti žinias savarankiškai. 
...mokykla, kur savitai, nestandartiškai, neįprastai organizuotas ugdymo procesas. 
...tai mokykla, pilna optimizmo ir pasitikėjimo. 
...tai NAUJA, su galimybėmis, grėsmėmis, atradimais / praradimais. 
...tai mokykla be netikslingai skiriamų atlikti užduočių.