Neformalusis vaikų švietimas

Grįžti

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas.
event 2022-06-23 domain Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, vadovaudamasis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-617 (toliau – Įsakymas) patvirtintu „Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašu“ (toliau - Aprašas) ir įgyvendindamas projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ (toliau – Projektas) organizuoja mokymus pagal 200 ak. val. karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programą (toliau - Programa) asmenims, teikiantiems arba planuojantiems teikti PO paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, profesinio orientavimo centruose, aukštosiose mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir institucijose.


Ketinantiems pateikti sutikimą apie PO paslaugų suteikimą, prieš pildydami registracijos anketą iš anksto pasiruoškite pasirašytą dokumentą įkėlimui.