Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame mokyklas dalyvauti atrankoje kurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį
event 2018-04-19 domain Ugdymo plėtotės centras

Kviečiame mokyklas dalyvauti atrankoje kurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2018–2020 m. tęs pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo veiklas (toliau – projektas).

Planuojama atrinkti 90 pradinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų. Dešimt mokyklų, 2017–2018 m. dalyvavusių projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, tęs veiklas toliau.

Planuojama, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi Lietuvos pradinių klasių mokiniai mokysis informatikos, todėl kviečiame visas mokyklas, kurios nori pasirengti kokybiškai integruoti informatiką į pradinį ugdymą, dalyvauti atrankoje.

Atrinktos mokyklos kartu su projekto komanda ir mokslininkų grupe kurs ir išbandys informatikos mokomąją medžiagą; dalyvaus projekto veiklose ir mokymuose; dalysis gerąja patirtimi su savo ir kitų mokyklų mokytojais.

Atrinkta mokykla įsipareigoja:

 • į projekto veiklas įtraukti visus mokyklos pradinių klasių mokytojus;
 • suburti mokyklos komandą (žr. toliau);
 • pasirengti planą, kaip užtikrinti visų mokyklos pradinių klasių mokytojų įtraukimą į kūrimo ir išbandymo veiklas;
 • užtikrinti sklandų mokyklos komandos bendradarbiavimą su projekto komanda ir mokslininkų grupe;
 • rengti integruoto informatikos mokymo veiklų pavyzdžius, mokomąją ir kt. medžiagą, juos išbandyti ir tobulinti;
 • sudaryti galimybes mokyklos komandai dalyvauti projekto veiklose ir mokymuose;
 • stebėti, fiksuoti ir vertinti projekto inicijuojamus pokyčius – teikti grįžtamąją informaciją;
 • dalytis įgyta patirtimi su kitomis mokyklomis.

Mokykla, dalyvaujanti atrankoje, turi suburti 4–5 narių komandą:

 • 4 mokytojai, kurių kiekvienas 2018–2019 m. m. mokys skirtingų 1–4 klasių mokinius;
 • komandos vadovas – mokyklos administracijos atstovas.

Dalyvavimą projekte mokykla turi suderinti su mokyklos steigėju ir pateikti raštišką steigėjo pritarimą.

Atrenkant mokyklas bus atsižvelgta į:

 • mokyklos motyvaciją dalyvauti kuriant ir išbandant pradinio ugdymo informatikos turinį;
 • mokyklos ir mokytojų patirtį naudojant IKT ugdyme;
 • mokyklos techninę IKT priemonių bazę;
 • galimybę suformuoti tinkamą komandą;
 • steigėjo pritarimą mokyklos dalyvavimui.

Mokyklas, apsisprendusias dalyvauti atrankoje, prašome užpildyti paraišką. Prieš pildant paraišką, rekomenduojame atidžiai susipažinti su jos turiniu ir pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenimis. Paraiškos nuoroda.

Prašome mokyklų komandų vadovus paraišką užpildyti iki 2018 m. gegužės 21 d. 17 val. Raštišką laisvos formos steigėjo pritarimą iki nurodytos paraiškos pateikimo datos prašome atsiųsti el. pašto adresu informatika.pradinis@upc.smm.lt.

Jei kiltų klausimų, prašome rašyti el. pašto adresu informatika.pradinis@upc.smm.lt.

Atrinktų mokyklų sąrašas bus paskelbtas Ugdymo plėtotės centro svetainėje ne vėliau kaip 2018 m. birželio 15 d.

Pridedama: